Top các token Hacken Foundation hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Hacken Foundation. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

585

47.35%24.56%

₫1.05T₫1,053,940,469,311

461,461 HAPI

hapi-one-7d-price-graph

1651

14.86%24.23%

₫36.46B₫36,456,991,648

₫6,210,036,009

693,004 DDOS

4,068,388 DDOS

disbalancer-7d-price-graph

4178

1.59%22.39%
--

₫1,238,978,758

817,502 UFI

0 UFI

purefi-protocol-7d-price-graph

Hiển thị 1 - 3 trong số 3

Hiển thị hàng

100