Top các token Hacken Foundation hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Hacken Foundation. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

717

0.04%0.28%15.21%

₫488.32B₫488,324,043,215

₫21,177,053,325

28,013,731 HAI

645,971,759 HAI

hackenai-7d-price-graph

941

0.73%0.77%10.08%

₫211.12B₫211,122,753,612

712,939 HAPI

hapi-one-7d-price-graph

1555

0.36%1.66%3.21%

₫17.77B₫17,766,059,237

₫971,715,498

7,844,147 1ART

143,416,035 1ART

artwallet-7d-price-graph

1790

0.27%0.44%2.93%

₫5.43B₫5,429,143,606

₫525,912,834

654,683 DDOS

6,758,469 DDOS

disbalancer-7d-price-graph
Hiển thị 1 - 4 trong số 4
Hiển thị hàng
100