Top các token Trustswap Launchpad hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Trustswap Launchpad. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

512

0.89%0.27%2.35%

₫651.63B₫651,631,912,681

₫8,976,557,660

3,058,783 YLD

222,045,131 YLD

yield-app-7d-price-graph

583

0.83%3.95%14.36%

₫475.98B₫475,979,708,412

₫9,008,068,581

4,306,724 OPUL

227,564,107 OPUL

opulous-7d-price-graph

654

0.16%0.89%19.66%

₫384.07B₫384,072,308,611

₫2,300,928

59,909 FWT

10,000,000,000 FWT

freeway-token-7d-price-graph

862

0.52%1.35%2.13%

₫171.48B₫171,483,043,250

₫6,258,828,721

12,109,732 BUY

331,789,518 BUY

buying-com-7d-price-graph

942

0.26%6.11%2.61%

₫124.18B₫124,182,290,075

₫3,243,811,222

2,070,979 GLCH

79,282,952 GLCH

glitch-7d-price-graph

962

0.26%0.63%6.58%

₫112.96B₫112,960,604,000

₫736,437,889

186,450 CELL

28,599,168 CELL

cellframe-7d-price-graph

1036

0.47%2.91%5.33%

₫82.02B₫82,019,070,673

₫161,689,469

31,543 MOD

16,000,410 MOD

modefi-7d-price-graph

1448

0.16%15.25%4.37%

₫22.21B₫22,207,944,577

₫301,850,808

4,309,369 IOEN

317,051,435 IOEN

internet-of-energy-network-7d-price-graph

2173

0.96%2.04%12.14%

₫2B₫1,998,238,150

₫216,143,905

8,575,411 VSO

79,279,192 VSO

verso-token-7d-price-graph

2338

0.38%3.58%75.50%

₫795.02M₫795,015,464

₫8,956,874

7,200,360 CHICKS

639,106,688 CHICKS

solchicks-token-7d-price-graph
NFT ChampionsCHAMP$0.01
Chain GamesCHAIN$0.01
DAOLaunchDAL$0.05
YieldlyYLDY$0.00
MobiFiMoFi$0.00
SekuritanceSKRT$0.00
Nomad ExilesPRIDE$0.00
Samurai LegendsSMG$0.00
StaterSTR$0.00
COIN$COIN$0.10
Bitcashpay (old)BCP$0.00
SOTA FinanceSOTA$0.00
BitcoinVendBCVT$0.01
DCTDAODCTD$0.02
KelVPNKEL$0.01
CARBONGEMS$0.00
LedgerScoreLED$0.00
Merkle NetworkMERKLE$0.02
Mundo$MUNDO$0.00
GameYooGYC$0.00
MetaChessSHAH$0.00
Jungle RoadJGRD$0.00
AvaniaNOVA$0.00
ECORISERISE$0.00

Hiển thị 1 - 34 trong số 34

Hiển thị hàng

100