Top các token Trustswap Launchpad hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Trustswap Launchpad. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

381

0.76%7.64%

₫1.35T₫1,348,386,813,467

₫14,089,179,011

57,003,629 FWT

5,455,459,241 FWT

freeway-token-7d-price-graph

550

3.25%0.44%

₫662.11B₫662,106,310,947

₫17,751,080,520

4,464,158 YLD

166,510,838 YLD

yield-app-7d-price-graph

783

3.31%4.34%

₫253.27B₫253,268,609,481

₫2,162,450,143

245,387 CELL

28,739,999 CELL

cellframe-7d-price-graph

807

1.82%9.82%

₫224.70B₫224,699,958,811

₫4,096,209,226

1,445,303 GLCH

79,282,952 GLCH

glitch-7d-price-graph

826

1.03%2.07%

₫200.59B₫200,588,295,137

₫8,637,730,728

1,891,040 OPUL

43,914,363 OPUL

opulous-7d-price-graph

1048

5.99%17.11%

₫95.18B₫95,175,394,692

₫4,721,044,685

738,493 MOD

14,887,875 MOD

modefi-7d-price-graph

1101

0.59%13.00%

₫81.18B₫81,176,416,656

₫3,820,388,788

29,365,842 CHICKS

623,971,532 CHICKS

solchicks-token-7d-price-graph

1452

8.83%28.81%

₫29.90B₫29,900,185,118

₫1,499,501,221

678,749 SENATE

13,534,319 SENATE

senate-7d-price-graph

1531

2.22%0.93%

₫23.29B₫23,289,133,625

₫4,293,559,181

8,008,551 BUY

43,440,000 BUY

buying-com-7d-price-graph

1592

2.90%23.74%

₫19.66B₫19,657,726,574

₫86,587,255

349,205 VSO

79,279,192 VSO

verso-token-7d-price-graph
Internet of Energy NetworkIOEN$0.01
Chain GamesCHAIN$0.05
YieldlyYLDY$0.00
NFT ChampionsCHAMP$0.02
Nomad ExilesPRIDE$0.02
MobieCoinMBX$0.00
GameYooGYC$0.01
DAOLaunchDAL$0.35
Merkle NetworkMERKLE$0.06
StaterSTR$0.01
Mundo$MUNDO$0.04
Samurai LegendsSMG$0.01
SekuritanceSKRT$0.00
MobiFiMoFi$0.01
LedgerScoreLED$0.00
KelVPNKEL$0.00
CARBONGEMS$0.00
COIN$COIN$0.10
Bitcashpay (old)BCP$0.00
SOTA FinanceSOTA$0.00
BitcoinVendBCVT$0.01
DCTDAODCTD$0.02
MetaChessSHAH$0.00
Jungle RoadJGRD$0.00
AvaniaNOVA$0.00
ECORISERISE$0.00

Hiển thị 1 - 36 trong số 36

Hiển thị hàng

100