Top các token Blockchain Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Blockchain Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

3.62%1.82%

₫12896.43T₫12,896,431,254,586,162

19,045,268 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

3.38%4.93%

₫5497.63T₫5,497,625,589,197,777

120,860,586 ETH

ethereum-7d-price-graph

11

2.93%9.90%

₫222.25T₫222,252,626,781,933

₫14,508,365,077,693

64,467,905 DOT

987,579,315 DOT

polkadot-new-7d-price-graph

23

2.32%1.41%

₫86.19T₫86,188,158,796,580

₫3,874,092,311,335

32,310,498 UNI

718,821,894 UNI

uniswap-7d-price-graph

38

2.62%11.44%

₫39.21T₫39,208,285,996,244

₫5,889,553,911,648

31,956,857 FIL

212,745,072 FIL

filecoin-7d-price-graph

46

1.23%8.56%

₫29.17T₫29,166,267,141,204

₫5,318,081,180,048

2,505,355 AAVE

13,740,265 AAVE

aave-7d-price-graph

69

3.55%8.69%

₫15.59T₫15,594,404,997,705

₫302,204,599,418

25,470,930 STX

1,314,354,583 STX

stacks-7d-price-graph

89

4.88%3.18%

₫11.28T₫11,275,390,218,438

33,394,701 AR

arweave-7d-price-graph

99

0.57%1.07%

₫8.89T₫8,887,657,713,216

₫1,132,598,311,637

52,895,449 1INCH

415,078,006 1INCH

1inch-7d-price-graph

101

4.26%12.33%

₫8.59T₫8,592,862,193,546

₫4,018,231,789,748

396,309,811 ZRX

847,496,055 ZRX

0x-7d-price-graph
Oasis NetworkROSE$0.07
yearn.financeYFI$9168.82
UMAUMA$3.12
SushiSwapSUSHI$1.31
Nervos NetworkCKB$0.00
OrchidOXT$0.13
Badger DAOBADGER$5.51

Hiển thị 1 - 17 trong số 17

Hiển thị hàng

100