Top các token Blockchain Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

10.27%
23.14%

$825,566,756,557

$82,476,357,992

$1,869,413

18,712,337 BTC

1-price-graph

2

9.99%
17.81%

$391,246,731,349

$59,601,658,139

$17,657,707

115,911,542 ETH

1027-price-graph

8

13.42%
0.42%

$36,559,544,376

$5,469,502,431

$140,413,879

938,562,057 DOT

6636-price-graph

11

10.67%
12.28%

$19,086,644,645

$1,043,534,361

$30,596,201

559,616,278 UNI

7083-price-graph

25

12.07%
29.44%

$7,266,072,171

$1,793,498,750

$17,852,269

72,325,600 FIL

2280-price-graph

26

2.35%
19.69%

$7,056,454,404

$1,511,737,694

$2,731,708

12,751,006 AAVE

7278-price-graph

57

3.49%
19.14%

$2,386,056,528

36,635 YFI

5864-price-graph

59

0.79%
12.34%

$2,175,750,991

$1,164,509,641

$68,104,016

127,244,443 SUSHI

6758-price-graph

74

14.70%
24.81%

$1,550,815,068

$25,803,456

$18,635,042

1,119,985,751 STX

4847-price-graph

82

10.38%
10.31%

$1,344,777,330

$68,601,870

$3,084,630

60,466,877 UMA

5617-price-graph
0xZRX$1.48
1inch1INCH$4.83
ArweaveAR$23.01
Nervos NetworkCKB$0.02
Badger DAOBADGER$25.37
OrchidOXT$0.54

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100