Top các token DCG Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DCG Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

0.29%1.50%5.78%

₫10981.46T₫10,981,455,723,647,558

19,120,943 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.23%1.24%16.85%

₫5664.31T₫5,664,312,472,820,213

121,955,408 ETH

ethereum-7d-price-graph

19

0.02%1.49%14.64%

₫138.19T₫138,188,132,435,665

₫29,579,787,170,853

29,183,881 ETC

136,338,575 ETC

ethereum-classic-7d-price-graph

29

0.56%3.22%8.80%

₫69.87T₫69,873,895,181,163

₫1,789,275,567,062

26,534,192 FLOW

1,036,200,000 FLOW

flow-7d-price-graph

33

0.36%3.30%4.68%

₫52.10T₫52,098,302,310,041

₫7,278,488,994,287

36,339,030 FIL

260,109,178 FIL

filecoin-7d-price-graph

36

0.06%0.01%2.63%

₫46.99T₫46,994,388,735,722

₫3,250,043,438,908

128,110,294 MANA

1,852,425,997 MANA

decentraland-7d-price-graph

39

0.17%2.03%5.53%

₫40.42T₫40,417,971,921,904

₫624,697,015,640

325,884,659 HBAR

21,084,776,584 HBAR

hedera-7d-price-graph

49

0.23%2.86%12.39%

₫26.99T₫26,986,547,340,072

15,037,431 ZEC

zcash-7d-price-graph

55

0.23%1.78%14.95%

₫23.68T₫23,680,647,910,046

₫4,888,422,625,154

1,424,374,715 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

70

0.02%1.66%7.32%

₫16.18T₫16,182,266,834,088

₫1,067,252,432,202

98,715,393 BAT

1,496,776,945 BAT

basic-attention-token-7d-price-graph
StacksSTX$0.51
Reserve RightsRSR$0.01
LivepeerLPT$12.36
HorizenZEN$21.07
CivicCVC$0.17
Ocean ProtocolOCEAN$0.23
API3API3$2.44
Decentral GamesDG$0.08
HandshakeHNS$0.06
Decentral Games Governance (xDG)xDG$0.08
TierionTNT$0.12

Hiển thị 1 - 21 trong số 21

Hiển thị hàng

100