Top DCG Portfolio Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

4.29%6.56%

$1,084,719,847,965

$69,029,360,643

1,190,113 BTC

18,701,300 BTC

1-price-graph

2

3.22%25.76%

$403,586,955,547

$44,708,106,308

12,823,640 ETH

115,760,969 ETH

1027-price-graph

16

36.51%203.33%

$12,226,311,829

$24,978,856,326

237,632,839 ETC

116,313,299 ETC

1321-price-graph

19

6.06%5.45%

$11,065,315,328

$2,058,732,644

12,936,513 FIL

69,531,414 FIL

2280-price-graph

50

7.95%22.33%

$3,369,827,122

$1,443,529,212

5,015,930 ZEC

11,709,369 ZEC

1437-price-graph

56

3.42%3.66%

$2,558,079,098

$293,659,023

947,302,115 HBAR

8,251,998,233 HBAR

4642-price-graph

59

0.19%4.29%

$2,321,810,020

$25,267,682

12,170,266 STX

1,118,307,783 STX

4847-price-graph

60

5.74%3.80%

$2,250,883,515

$259,824,841

182,162,674 MANA

1,578,089,913 MANA

1966-price-graph

67

9.21%12.55%

$2,059,447,956

$615,980,251

446,500,939 BAT

1,492,816,441 BAT

1697-price-graph

72

2.98%1.89%

$1,975,538,583

$214,248,577

135,093,465 GRT

1,245,666,867 GRT

6719-price-graph
HorizenZEN$116.91
Reserve RightsRSR$0.08
FlowFLOW$31.59
LivepeerLPT$31.72
Ocean ProtocolOCEAN$1.43
CivicCVC$0.57
HandshakeHNS$0.72
API3API3$7.11
TierionTNT$0.14
DECENTDCT$0.03

Hiển thị 1 - 20 trong số 20

Hiển thị hàng

100