Top các token Health hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Health. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

164

10.26%1.87%

₫9.40T₫9,399,179,806,574

₫1,285,440,463,395

736,102,124 MED

5,382,401,140 MED

medibloc-7d-price-graph

659

2.15%13.32%

₫1.05T₫1,051,662,428,814

₫22,528,099,938

9,282,435 SOLVE

433,324,963 SOLVE

solve-7d-price-graph

1097

0.27%14.93%

₫267.20B₫267,200,004,313

₫7,342,808,054

15,611,856,594 DCN

568,105,296,887 DCN

dentacoin-7d-price-graph

1150

0.89%14.50%

₫224.87B₫224,871,561,618

₫21,645,307,533

3,562,552 DOSE

37,011,095 DOSE

dose-7d-price-graph

1343

5.42%19.40%

₫120.24B₫120,236,540,938

₫3,386,760,509

36,902,207 MDS

1,310,099,624 MDS

medishares-7d-price-graph

1475

2.96%12.17%

₫77.38B₫77,377,478,639

₫5,000,419

12,925 TKS

199,999,574 TKS

tokes-7d-price-graph

1631

1.33%8.72%

₫47.53B₫47,528,172,441

--

773,580,398 MTC

doc-com-7d-price-graph

1719

0.64%12.68%

₫36.69B₫36,685,065,731

₫1,679,142,785

14,690,414 MTN

320,948,761 MTN

medical-chain-7d-price-graph

1845

1.22%16.98%

₫25.82B₫25,817,195,315

₫27,443,285

74,409 PTOY

70,000,000 PTOY

patientory-7d-price-graph

2110

3.85%9.05%

₫10.67B₫10,666,698,869

₫417,430,015

30,437,513 AIDOC

777,777,776 AIDOC

aidoc-7d-price-graph
EncrypGenDNA$0.08
MDsquareTMED$0.00
BabytokenBABY$0.01
FoldingCoinFLDC$0.00
ParagonPRG$0.00
ZOMZOM$0.01

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100