Top các token Health hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Health. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

387

0.06%5.11%34.16%

₫3.27T₫3,271,297,460,284

₫458,802,125,033

1,162,072,098 MED

8,285,671,092 MED

medibloc-7d-price-graph

785

1.02%16.52%49.34%

₫658.46B₫658,461,056,047

₫622,219,877,580

2,390,750,791 FITFI

2,530,000,000 FITFI

step-app-7d-price-graph

906

0.53%1.38%12.13%

₫417.57B₫417,572,791,668

₫13,321,445,655

22,335,453 SOLVE

700,125,013 SOLVE

solve-7d-price-graph

960

1.12%1.38%27.59%

₫350.46B₫350,455,541,367

₫207,720,004,821

49,814,752 GRND

84,045,136 GRND

superwalk-7d-price-graph

1308

2.73%0.16%26.93%

₫100.25B₫100,250,029,142

₫152,416,922,688

1,297,941,316 DOSE

853,702,151 DOSE

dose-7d-price-graph

1385

1.48%2.55%7.97%

₫79.16B₫79,157,013,481

₫2,209,539,006

9,295,152 AIMX

333,000,000 AIMX

aimedis-new-7d-price-graph

1416

0.09%0.25%5.61%

₫70.26B₫70,262,396,824

₫72,161,570,047

31,002,269 UNICE

30,186,340 UNICE

unice-7d-price-graph

1531

0.03%0.58%4.31%

₫44.96B₫44,962,979,166

₫13,359,188,312

38,402,202 PUMLX

129,250,174 PUMLX

pumlx-7d-price-graph

1687

0.26%3.07%15.34%

₫21.78B₫21,777,268,209

₫27,329,686

738,050,919 DCN

588,105,296,887 DCN

dentacoin-7d-price-graph

2014

0.19%0.66%0.82%

₫4.92B₫4,922,687,790

₫87,015

3,535 TKS

199,999,574 TKS

tokes-7d-price-graph
TriallTRL$0.00
Lavita AILAVITA$0.02
GaleonGALEON$0.01
MedicalchainMTN$0.00
MediSharesMDS$0.00
GalvanIZE$0.00
StabledocSDT$0.00
MDsquareTMED$0.00
PatientoryPTOY$0.01
EncrypGenDNA$0.01
FoldingCoinFLDC$--
ParagonPRG$--
AI DoctorAIDOC$--
DOC.COMMTC$--
ZOMZOM$--
BabytokenBABY$--
Aimedis (old)AIMX$--
Health HeroHLTHY$--
GenomeFiGENO$--
Hiển thị 1 - 29 trong số 29
Hiển thị hàng
100