Các loại tiền điện tử:  21,865Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $817,756,312,109.59Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $45,564,959,894Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.0% ETH: 17.5%Phí gas trên ETH:  9 Gwei

Top các token Health hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Health. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

181

0.43%6.78%4.13%

₫2.23T₫2,228,706,813,999

₫49,245,980,358

137,499,823 MED

6,222,777,786 MED

medibloc-7d-price-graph

657

0.58%5.88%4.20%

₫292.98B₫292,984,534,409

₫7,692,873,025

12,664,370 SOLVE

482,324,963 SOLVE

solve-7d-price-graph

1250

0.17%3.37%1.54%

₫33.97B₫33,974,750,232

₫3,077,488

53,271,540 DCN

588,105,296,887 DCN

dentacoin-7d-price-graph

1327

0.18%0.59%0.89%

₫26.23B₫26,228,964,599

₫50

1 MTC

773,580,398 MTC

doc-com-7d-price-graph

1525

0.49%2.61%6.09%

₫14.16B₫14,164,122,206

₫267,835,202

6,068,952 MTN

320,948,761 MTN

medical-chain-7d-price-graph

1678

0.06%3.80%0.10%

₫9.50B₫9,497,541,383

₫11,550,513,855

63,122,465 DOSE

51,903,165 DOSE

dose-7d-price-graph

1744

0.48%3.15%3.47%

₫7.93B₫7,928,925,909

₫262,766,305

43,416,983 MDS

1,310,099,624 MDS

medishares-7d-price-graph

1804

0.16%48.56%91.95%

₫6.45B₫6,445,330,469

₫1,048,075

32,522 TKS

199,999,574 TKS

tokes-7d-price-graph

4760

2.04%79.41%87.69%
--

₫207,044,428

531,974,884 TMED

--
mdsquare-7d-price-graph

5701

0.84%7.50%2.02%

₫5.50B₫5,496,780,450

₫20,758,017

200,149 SDT

53,000,000 SDT

stabledoc-7d-price-graph
EncrypGenDNA$0.02
FoldingCoinFLDC$0.00
PatientoryPTOY$0.00
ParagonPRG$0.00
AI DoctorAIDOC$0.00
ZOMZOM$0.01
BabytokenBABY$0.00

Hiển thị 1 - 17 trong số 17

Hiển thị hàng

100