Top Health Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

173

11.39%9.58%

$319,519,944

$220,492

1,889,510 MED

2,738,131,491 MED

2303-price-graph

455

5.67%11.86%

$85,379,165

$462,071

2,041,877 SOLVE

377,287,537 SOLVE

3724-price-graph

509

32.83%39.11%

$68,231,622

$1,009,731

8,111,180,675 DCN

548,105,296,887 DCN

1876-price-graph

906

1.88%2.23%

$16,607,954

$1,567,618

113,267,454 MDS

1,199,999,624 MDS

2274-price-graph

1235

199.02%158.96%

$5,982,592

$6,326,213

339,383,037 MTN

320,948,761 MTN

2497-price-graph

1276

10.14%23.35%

$5,151,363

$57,339

8,522,234 MTC

765,646,219 MTC

2711-price-graph

1445

24.11%38.16%

$2,798,099

$798

57,048 TKS

199,999,574 TKS

1588-price-graph

1458

27.21%27.00%

$2,701,842

$2,719,019

782,722,586 AIDOC

777,777,776 AIDOC

2357-price-graph

1479

2.34%7.48%

$2,520,755

$47,341

1,314,632 PTOY

70,000,000 PTOY

1708-price-graph

3683

3.55%1.26%
--

$15,841

45,568,577 TMED

--
6237-price-graph
ZOMZOM$0.08
EncrypGenDNA$0.06
BabytokenBABY$0.12
FoldingCoinFLDC$0.00
ParagonPRG$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100