Top các token Storage hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

24

2.98%
20.60%

$8,195,182,916

$1,048,207,697

$9,232,729

72,184,072 FIL

2280-price-graph

46

1.42%
14.91%

$3,943,202,390

$1,387,596,474

$232,234,576,028

659,952,625,000 BTT

3718-price-graph

65

6.92%
14.11%

$2,085,907,250

$341,581,041

$28,278,938,204

172,688,864,848 HOT

2682-price-graph

85

0.27%
19.96%

$1,460,008,175

$92,586,151

$3,031,244,292

47,800,252,992 SC

1042-price-graph

103

7.53%
10.02%

$908,608,754

$36,966,946

$1,358,671

33,394,701 AR

5632-price-graph

131

1.95%
22.14%

$502,161,120

$48,292,481

$40,970,701

426,026,837 OCEAN

3911-price-graph

133

3.23%
20.25%

$499,262,171

$75,103,022

$43,235,188

287,414,449 STORJ

1772-price-graph

142

0.63%
17.07%

$403,069,328

$40,543,062

$1,106,444

11,000,000 REP

1104-price-graph

173

0.26%
22.78%

$287,008,307

$668,045

$1,053,368

452,552,412 MAID

291-price-graph

195

25.91%
11.98%

$219,691,719

$2,692,959

$4,724,316

385,409,966 HNS

5221-price-graph
Akash NetworkAKT$4.88
SONMSNM$0.49
PAC ProtocolPAC$0.01
BluzelleBLZ$0.44
SkycoinSKY$2.68
0ChainZCN$0.97
PhantasmaSOUL$0.43
Aleph.imALEPH$0.36
OpacityOPCT$0.19
ProximaXXPX$0.00
ThreeFoldTFT$0.10
Folder ProtocolFOL$1.53
ScPrimeSCP$0.14
InternxtINXT$7.22
SINOVATESIN$0.01
SharderSS$0.00
Simple Software SolutionsSSS$0.10
ColdstackCLS$5.38
FileStarSTAR$2.29
ShiftSHIFT$0.65
EdgeDADI$0.05
Dat ProtocolDAT$--

Hiển thị 1 - 32 trong số 32

Hiển thị hàng

100