RAMP

RAMP giá 
RAMP

₫2,229.55  

4.14% (1n)

RAMP DeFi has been rebranded into LeverFi, with LEVER as the new token ticker. Find more details in their announcement. Visit the LEVER token page here.

biểu đồ RAMP sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về RAMP
Vốn hóa thị trường
 

4.14%

₫1,065,365,478,779
#657
Khối lượng (24 giờ)
 

261.07%

₫93,952,128
#5197
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
0.01%
Lượng cung lưu hành
 
477,838,740 RAMP
47.78%
Tổng cung
 
1,000,000,000 RAMP
Nguồn cung tối đa
 
1,000,000,000 RAMP
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫2,229,550,240,790
công cụ chuyển đổi RAMP sang VND
RAMP
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫2,126.49
Cao
₫2,326.91
Cao nhất mọi thời đại
Mar 22, 2021 (3 years ago)
₫26,274.60
-91.51%
Thấp nhất mọi thời đại
Oct 30, 2020 (3 years ago)
₫289.40
+670.41%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi49,615x
779th / 9.7K
Thẻ
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token

RAMP DeFi has been rebranded into LeverFi, with LEVER as the new token ticker. Find more details in their announcement. Visit the LEVER token page here.

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

RAMP community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

RAMP Thị Trường Giao Dịch

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về RAMP%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về RAMP

What Is RAMP (RAMP)?

RAMP DeFi is a decentralized protocol that intends to boost DeFi adoption by allowing non-Ethereum (ETH) users to stake tokens on ETH platforms; at the same time, Ethereum users can interact with the RAMP protocol and increase their yields.

RAMP DeFi allows the staked capital of non-ERC-20 staking blockchains to be collateralized into a stablecoin known as rUSD that is issued on the Ethereum blockchain. The main result of this is the maximization of capital efficiency on stacked digital assets, where users earn staking rewards, unlock liquidity from staked assets and stack multiple yield streams at the same time.

Users who are already on the Ethereum blockchain can mint eUSD by depositing their ERC20 stablecoins into RAMP’s eUSD liquidity pool. This means that rUSD and eUSD holders can exchange, lend or borrow both tokens freely and in turn create liquidity for users with capital locked into staking arrangements.

RAMP’s creation was prompted by the rapid growth of the staking economy, which has exceeded $300 billion by 2021, combined with the inefficiency of said economy’s markets.

Who Are the Founders of RAMP?

What Makes RAMP Unique?

How Many RAMP (RAMP) Coins Are There in Circulation?

How Is the RAMP Network Secured?

Where Can You Buy RAMP (RAMP)?

Related Pages:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích về RAMP

Đang tải...