Top các token Cosmos Ecosystem hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Cosmos Ecosystem. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

25

1.27%1.39%7.02%

₫84.49T₫84,489,362,194,133

₫442,397,178,586

132,280,392 CRO

25,263,013,692 CRO

cronos-7d-price-graph

26

0.96%2.02%3.22%

₫78.14T₫78,136,759,409,392

₫8,054,149,705,101

29,518,363 ATOM

286,370,297 ATOM

cosmos-7d-price-graph

60

1.80%1.26%16.55%

₫19.48T₫19,481,007,405,036

₫2,331,345,869,116

39,574,352 RUNE

330,688,061 RUNE

thorchain-7d-price-graph

79

1.31%2.25%8.80%

₫12.46T₫12,461,360,836,432

₫641,823,747,965

12,921,340 KAVA

250,874,925 KAVA

kava-7d-price-graph

90

0.81%4.55%9.99%

₫10.27T₫10,265,857,841,072

₫1,561,203,247,116

1,469,506,993 ANKR

9,662,899,378 ANKR

ankr-7d-price-graph

96

1.78%4.58%17.79%

₫9.75T₫9,750,819,382,193

₫953,764,773,948

491,747,497 ROSE

5,027,383,223 ROSE

oasis-network-7d-price-graph

109

1.25%2.74%18.15%

₫7.70T₫7,697,017,484,902

₫450,265,949,880

10,810,713 KDA

184,802,448 KDA

kadena-7d-price-graph

130

2.96%2.75%13.54%

₫5.86T₫5,857,848,651,125

₫314,016,830,829

526,170,923 USTC

9,815,491,806 USTC

terrausd-7d-price-graph

144

0.27%1.33%2.66%

₫4.81T₫4,814,169,484,534

₫119,631,197,027

4,057,864 SCRT

163,295,557 SCRT

secret-7d-price-graph

165

0.14%0.79%4.72%

₫3.53T₫3,527,657,009,858

₫2,080,407,486

3,669,833 MED

6,222,777,786 MED

medibloc-7d-price-graph
InjectiveINJ$1.86
Terra ClassicLUNC$0.00
OsmosisOSMO$1.21
CartesiCTSI$0.17
PersistenceXPRT$0.74
ShentuCTK$0.92
AragonANT$1.89
Dawn ProtocolDAWN$1.00
Fetch.aiFET$0.10
Loom NetworkLOOM$0.05
Aleph.imALEPH$0.26
Band ProtocolBAND$1.57
Akash NetworkAKT$0.39
FirmaChainFCT,FCT2$0.07
Anchor ProtocolANC$0.10
IRISnetIRIS$0.02
Kava LendHARD$0.23
BluzelleBLZ$0.09
CoinEx TokenCET$0.04
BytomBTM$0.01
MATHMATH$0.16
Mirror ProtocolMIR$0.20
CarbonSWTH$0.01
SentinelDVPN$0.00
SifChainerowan$0.01
FOAMFOAM$0.03
e-MoneyNGM$0.35
LikeCoinLIKE$0.00
OraichainORAI$2.09
Atomic Wallet CoinAWC$0.33
LambdaLAMB$0.00
CyberMilesCMT$0.00
DecentrDEC$0.02
UnificationFUND$0.06
DATADTA$0.00
Kira NetworkKEX$0.09
CentaurCNTR$0.00
HashgardGARD$0.00
Zebi TokenZEBI$0.00
LightstreamsPHT$0.00
IONION$0.01
OKC TokenOKT$19.53
NdauNDAU$14.02
ChihuahuaHUAHUA$0.00
StargazeSTARS$0.03
e-Money EUREEUR$0.95
cheqdCHEQ$0.03
ComdexCMDX$0.22
Lum NetworkLUM$0.00
Regen NetworkREGEN$0.34
KiXKI$0.05
BitSongBTSG$0.03
BitCannaBCNA$0.02
BidaoBID$0.00
StarnameIOV$0.01
IXOIXO$0.06
MicrotickTICK$0.57
DfinanceXFI$0.02
IungoING$0.00
SpendcoinSPND$0.03
OuroborosOURO$0.00
CerberusCRBRUS$0.00

Hiển thị 1 - 72 trong số 72

Hiển thị hàng

100