Top Social Token hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Social Token. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

 

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

250

0.23%2.84%3.21%

₫5.4T₫5,399,246,325,241

₫848,949,794,758

3,454,375 ACE

21,969,520 ACE

fusionist-7d-price-graph

581

1.88%3.20%9.01%

₫1.22T₫1,224,753,139,944

₫19,846,649,552

112,458,776 CERE

6,939,923,952 CERE

cere-network-7d-price-graph

655

0.51%0.76%1.01%

₫886.04B₫886,041,541,714

₫32,452,595,935

189,326,307 RLY

5,169,107,991 RLY

rally-7d-price-graph

656

0.47%0.41%2.87%

₫884.35B₫884,350,492,850

₫69,078,762,227

78,113,972 TOKEN

1,000,019,789 TOKEN

tokenfi-7d-price-graph

1027

0.19%4.62%30.59%

₫231.04B₫231,036,855,413

₫14,819,921,605

17,530,046 LIKE

273,286,650 LIKE

only1-7d-price-graph

1051

0.03%0.02%3.23%

₫219.41B₫219,405,896,834

₫5,620,489,853

4,972,138 XTM

194,096,317 XTM

torum-7d-price-graph

1151

0.41%0.82%1.39%

₫156.06B₫156,056,368,029

₫777,497,885

5,187,995,617 MINT

1,041,314,412,631 MINT

mint-club-7d-price-graph

1187

0.51%8.56%10.38%

₫137.79B₫137,790,436,877

₫4,722,018,962

1,888,580 SELO

55,109,523 SELO

seloplus-7d-price-graph

1455

0.36%11.14%15.09%

₫50.13B₫50,131,125,983

₫717,553,735

503,675 CARBON

35,188,718 CARBON

carbon-7d-price-graph

1463

0.16%2.75%57.17%

₫49.01B₫49,007,710,280

--

120,355,919 DONUT

donut-7d-price-graph
OlyverseOLY$0.00
CoriteCO$0.01
TipcoinTIP$0.00
Friend3F3$0.02
ChappyzCHAPZ$0.00
SUIASUIA$0.12
BlockchainSpaceGUILD$0.01
FrontFanzFANX$0.01
SO-COLSIMP$0.00
Kitty Coin SolanaKITTY$0.00
WhaleRoomWHL$0.43
shares.financeSHARES$0.39
TipcoinTIP$0.00
KuendeKUE$--
Dev ProtocolDEV$--
DeHubDHB$--
CRB CoinCRB$--
Adam Cochran (Friend.tech)ADAM$--
Sisyphus (Friend.tech)SIS$--
Icebergy (Friend.tech)ICE$--
Foobar (Friend.tech)FOO$--
Tip ChatTIPCHAT$--
Hiển thị 1 - 32 trong số 32
Hiển thị hàng
100