Top các token Music hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Music. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

99

3.52%26.49%

₫19.59T₫19,587,095,959,965

₫693,560,853,479

14,378,831 AUDIO

406,077,610 AUDIO

7455-price-graph

1042

1.08%14.41%

₫176.73B₫176,732,280,986

₫28,572,285,663

31,820,673 VIB

196,825,000 VIB

2019-price-graph

1791

3.49%4.19%

₫19.70B₫19,696,543,048

--

980,733,271 ADC

948-price-graph

3165

33.92%30.45%
--

₫11,109,538,595

16,149,855 MQL

0 MQL

6804-price-graph

3462

8.49%8.07%
--

₫3,898,931,115

29,476,610 RUSH

0 RUSH

9920-price-graph

4424

1.22%6.35%
--

₫285,071,149

645,455 PTM

0 PTM

8358-price-graph

4663

4.04%17.73%
--

₫138,762,831

61,370 UOP

0 UOP

8150-price-graph

4736

4.87%6.20%
--

₫112,290,769

190,321 JAM

0 JAM

11420-price-graph

4971

6.54%9.79%
--

₫44,317,140

14,812 BTSG

0 BTSG

8905-price-graph

5101

1.52%14.20%
--

₫20,966,316

38,144 EMT

--
3993-price-graph
K-TuneKTT$0.09
VoiseVOISE$0.01
VeztVZT$0.01
RACRAC$0.00
CoriteCO$0.00

Hiển thị 1 - 15 trong số 15

Hiển thị hàng

100