Top các token MVB hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho MVB. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

118

0.03%8.66%6.57%

₫19T₫18,999,211,533,991

₫365,691,502,732

35,553,900 WOO

1,847,174,640 WOO

wootrade-7d-price-graph

155

1.49%4.40%2.04%

₫13.34T₫13,340,761,262,101

₫2,105,448,045,805

111,378,118 BICO

705,725,739 BICO

biconomy-7d-price-graph

168

0.12%5.69%3.05%

₫11.74T₫11,744,648,985,173

515,500,876 ID

space-id-7d-price-graph

173

0.23%5.28%0.50%

₫11.59T₫11,585,974,644,299

₫791,563,841,344

7,194,574 GAL

105,305,665 GAL

galxe-7d-price-graph

456

0.07%9.23%3.60%

₫2.81T₫2,813,747,880,867

₫310,508,625,685

39,061,454,134 RACA

353,964,671,839 RACA

radio-caca-7d-price-graph

624

1.37%5.32%3.71%

₫1.43T₫1,427,021,900,673

₫7,588,664,005

584,704 GEL

109,951,523 GEL

gelato-7d-price-graph

661

0.24%9.42%0.47%

₫1.26T₫1,263,115,815,349

₫1,883,870,201

1,014,184 IDIA

680,000,000 IDIA

impossible-decentralized-incubator-access-7d-price-graph

685

1.01%0.33%5.19%

₫1.16T₫1,155,695,386,850

3,821,523 MCB

mcdex-7d-price-graph

710

0.42%7.93%5.31%

₫1.04T₫1,043,093,623,945

₫93,128,570,092

13,970,570 CHESS

156,478,426 CHESS

tranchess-7d-price-graph

838

3.49%7.71%5.51%

₫659.1B₫659,100,431,765

₫18,502,130,451

20,582,134 DVI

733,196,290 DVI

dvision-network-7d-price-graph
MixMarvelMIX$0.00
PowerPoolCVP$0.58
OpenOceanOOE$0.02
Thetan WorldTHG$0.09
BabySwapBABY$0.01
KINEKINE$0.21
Strips FinanceSTRP$0.86
O3 SwapO3$0.04
Deri ProtocolDERI$0.02
suterusuSUTER$0.00
Hot CrossHOTCROSS$0.01
Plant Vs UndeadPVU$0.00
FaraLandFARA$0.03
BinamonBMON$0.01
BunicornBUNI$0.00
BombcryptoBCOIN$0.07
BinaryX (old)BNX$69.45
CryptoMinesETERNAL$0.28
JOJOJOJO$0.00
MoonpotPOTS$0.01
Mars Ecosystem TokenXMS$0.00
Coinary TokenCYT$0.00
Wanaka FarmWANA$0.01
ZOO Crypto WorldZOO$0.00
QubitQBT$0.00
VenlyTBA$--
TorusTBA$--
ValkyrioVALK$--
Waterfall DeFiWTF$--
StarryNiftTBA$--
TreasurelandTBA$--
Hiển thị 1 - 41 trong số 41
Hiển thị hàng
100