Top các token MVB hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho MVB. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

15.72%26.34%

₫14.51T₫14,511,585,920,794

₫2,136,782,816,593

130,173,636 WOO

884,051,428 WOO

wootrade-7d-price-graph

2

19.87%23.83%

₫5.45T₫5,453,591,990,376

₫1,295,601,287,101

20,467,079 BICO

86,152,354 BICO

biconomy-7d-price-graph

3

14.90%21.89%

₫4.74T₫4,741,561,110,648

₫72,642,530,006

4,479,623 DVI

292,396,290 DVI

dvision-network-7d-price-graph

4

16.86%23.48%

₫7.95T₫7,952,731,124,794

₫808,696,457,316

18,492,021,044 RACA

181,850,767,347 RACA

radio-caca-7d-price-graph

5

18.66%30.12%

₫1.65T₫1,650,473,749,066

₫648,680,662,844

22,962,061 CHESS

58,423,629 CHESS

tranchess-7d-price-graph

6

25.09%35.35%

₫1.51T₫1,513,189,905,654

₫108,634,414,874

10,464,627 BABY

145,763,820 BABY

babyswap-7d-price-graph

7

11.13%21.65%

₫1.18T₫1,180,236,874,743

₫43,705,836,891

174,045,525 MIX

4,699,943,108 MIX

mixmarvel-7d-price-graph

8

19.99%29.41%

₫1.12T₫1,118,809,942,115

₫602,159,857,351

1,088,753 BNX

2,022,898 BNX

binaryx-7d-price-graph

9

10.87%18.23%

₫968.80B₫968,802,601,927

₫102,516,710,252

3,853,870 CVP

36,419,810 CVP

powerpool-7d-price-graph

10

7.68%21.88%

₫864.38B₫864,378,569,453

₫43,843,144,516

2,282,497 IDIA

45,000,000 IDIA

impossible-decentralized-incubator-access-7d-price-graph
Hot CrossHOTCROSS$0.30
OpenOceanOOE$0.19
Deri ProtocolDERI$0.14
suterusuSUTER$0.00
O3 SwapO3$0.36
MCDEX TokenMCB$7.38
FaraLandFARA$0.58
Strips FinanceSTRP$3.37
BinamonBMON$0.06
Plant Vs UndeadPVU$0.09
Waterfall DeFiWTF$0.69
BunicornBUNI$0.03
BombcryptoBCOIN$2.66
Thetan ArenaTHG$2.69
GelatoGEL$1.10
KINEKINE$0.56
CryptoMinesETERNAL$0.92
ZOO Crypto WorldZOO$0.13
Mars Ecosystem TokenXMS$0.05
MoonpotPOTS$1.51
Coinary TokenCYT$0.01
Wanaka FarmWANA$0.24
JOJOJOJO$0.00
QubitQBT$0.01
ValkyrioVALK$0.01
VenlyTBA$0.00
TorusTBA$0.00
Project GalaxyTBA$0.00
StarryNiftTBA$0.00
TreasurelandTBA$0.00

Hiển thị 1 - 40 trong số 40

Hiển thị hàng

100