Top các token VR/AR hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho VR/AR. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

130

4.78%30.15%

₫17.14T₫17,138,041,238,393

₫1,333,742,578,965

57,561,987 CEEK

739,647,760 CEEK

ceek-vr-7d-price-graph

250

14.45%0.85%

₫10.49T₫10,493,631,196,917

₫659,597,423,773

4,631,506 WILD

73,683,300 WILD

wilder-world-7d-price-graph

784

5.36%20.34%

₫697.34B₫697,341,232,219

₫61,890,827,610

2,201,963 REVO

24,810,137 REVO

revomon-7d-price-graph

803

8.35%466.36%

₫659.47B₫659,470,553,446

₫17,032,653,669

6,718,744 VIBE

260,136,427 VIBE

vibe-7d-price-graph

860

8.24%5.73%

₫558.92B₫558,916,590,115

₫63,331,360,525

2,530,886 KLO

22,335,761 KLO

kalao-7d-price-graph

1104

7.21%23.69%

₫273.96B₫273,962,798,613

₫112,561,561,624

23,155,121 MIST

56,357,088 MIST

mist-7d-price-graph

1165

5.98%3.80%

₫224.39B₫224,388,803,971

₫2,010,089,935

608,216 SPH

67,895,854 SPH

spheroid-universe-7d-price-graph

1202

17.02%15.07%

₫200.28B₫200,276,314,579

₫17,212,571,707

57,004,245 CAPP

663,271,025 CAPP

cappasity-7d-price-graph

1494

5.95%6.85%

₫78.33B₫78,332,590,141

9,681 RUNE

rune-7d-price-graph

2774

4.57%81.31%
--

₫1,736,635,922,337

351,206,553 HERO

0 HERO

metahero-7d-price-graph
HighstreetHIGH$31.48
OVROVR$2.85
Meta SpatialSPAT$1.00
AircoinsAIRX$0.00
LampixPIX$0.00
All.Art protocolAART$0.00

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100