Ethereum Ethereum

829.94 USD (-0.96%)
0.08798600 BTC (2.49%)

Vốn Hóa Thị Trường

81,199,284,954 USD
8,608,313 BTC

Khối lượng (24 giờ)

1,611,340,000 USD
170,826 BTC

Lượng tiền lưu thông

97,837,301 ETH
Đang tải dữ liệu từ máy chủ...

Ethereum Thị Trường Giao Dịch


# Nguồn Cặp Khối lượng (24 giờ) Giá Khối lượng (%) Đã được cập nhật
1 OKExETH/USDT $143,636,000 $829.01 8.91% Gần đây
2 OKExETH/BTC $141,871,000 $827.78 8.80% Gần đây
3 BitfinexETH/USD $93,846,800 $825.08 5.82% Gần đây
4 BinanceETH/BTC $58,369,000 $826.12 3.62% Gần đây
5 HuobiELA/ETH $54,873,300 $824.60 3.41% Gần đây
6 BinanceETH/USDT $52,977,000 $830.16 3.29% Gần đây
7 HuobiHT/ETH $43,999,300 $827.12 2.73% Gần đây
8 Bit-ZETH/BTC $41,328,800 $826.54 2.56% Gần đây
9 HuobiTRX/ETH $41,016,400 $827.60 2.55% Gần đây
10 GDAXETH/USD $37,009,100 $827.02 2.30% Gần đây
11 EXXETH/BTC $29,936,200 $827.72 1.86% Gần đây
12 HuobiETH/USDT $27,842,300 $828.54 1.73% Gần đây
13 OKExETC/ETH $27,598,800 $831.02 1.71% Gần đây
14 CoinEggETH/BTC $26,389,000 $836.66 1.64% Gần đây
15 BinanceNANO/ETH $25,272,600 $820.34 1.57% Gần đây
16 BithumbETH/KRW $25,015,200 $898.88 1.55% Gần đây
17 BinanceTRX/ETH $24,758,500 $827.94 1.54% Gần đây
18 KrakenETH/USD $19,737,900 $829.00 1.22% Gần đây
19 HitBTCETH/BTC $18,065,600 $826.81 1.12% Gần đây
20 PoloniexETH/BTC $16,548,800 $825.71 1.03% Gần đây
21 UpbitETH/KRW $16,493,500 $897.48 1.02% Gần đây
22 KrakenETH/EUR $15,426,800 $827.27 0.96% Gần đây
23 GeminiETH/USD $12,623,400 $827.11 0.78% Gần đây
24 LivecoinETH/BTC $12,438,500 $824.72 0.77% Gần đây
25 SimexETH/USD $9,945,050 $812.00 0.62% Gần đây
26 BittrexETH/BTC $9,850,220 $828.19 0.61% Gần đây
27 ZB.COMETH/USDT $8,889,140 $862.20 0.55% Gần đây
28 BitfinexETH/BTC $8,618,730 $827.24 0.53% Gần đây
29 BinanceIOTA/ETH $8,426,210 $832.07 0.52% Gần đây
30 HuobiETH/BTC $8,418,200 $827.37 0.52% Gần đây
31 HuobiIOST/ETH $8,356,660 $826.50 0.52% Gần đây
32 BinanceDGD/ETH $8,034,100 $796.07 0.50% Gần đây
33 BitstampETH/USD $7,909,920 $827.90 0.49% Gần đây
34 BinanceEOS/ETH $7,726,630 $825.86 0.48% Gần đây
35 CoinbeneETH/USDT $6,965,350 $828.86 0.43% Gần đây
36 CoinoneETH/KRW $6,933,330 $897.48 0.43% Gần đây
37 Bit-ZINK/ETH $6,911,100 $808.14 0.43% Gần đây
38 HitBTCW3C/ETH $6,735,780 $803.30 0.42% Gần đây
39 BinanceVEN/ETH $6,667,450 $791.83 0.41% Gần đây
40 LiquiTRX/ETH $6,661,540 $825.00 0.41% Gần đây
41 BinanceRPX/ETH $6,610,070 $818.14 0.41% Gần đây
42 OKExSWFTC/ETH $6,486,970 $825.04 0.40% Gần đây
43 BinanceBCPT/ETH $6,386,120 $836.10 0.40% Gần đây
44 BinanceETC/ETH $5,835,910 $825.28 0.36% Gần đây
45 BiboxBIX/ETH $5,753,560 $828.17 0.36% Gần đây
46 LiquiSRN/ETH $5,506,650 $833.80 0.34% Gần đây
47 Gate.ioETH/USDT $5,425,450 $829.89 0.34% Gần đây
48 HitBTCETH/USDT $5,368,740 $849.23 0.33% Gần đây
49 TidexETH/BTC $5,321,940 $828.80 0.33% Gần đây
50 KrakenETH/BTC $5,262,520 $826.96 0.33% Gần đây
51 YoBitETH/BTC $5,245,600 $825.36 0.33% Gần đây
52 HuobiWPR/ETH $5,032,760 $825.17 0.31% Gần đây
53 BinanceLTC/ETH $4,960,180 $825.92 0.31% Gần đây
54 BinanceNEO/ETH $4,810,020 $825.56 0.30% Gần đây
55 BiboxJNT/ETH $4,582,760 $819.03 0.28% Gần đây
56 AEXETH/BITCNY $4,540,120 $873.36 0.28% Gần đây
57 OKExTRUE/ETH $4,481,960 $822.42 0.28% Gần đây
58 BinanceWINGS/ETH $4,441,650 $818.27 0.28% Gần đây
59 BinanceADA/ETH $4,265,410 $865.46 0.26% Gần đây
60 BinanceXRP/ETH $4,167,350 $829.01 0.26% Gần đây
61 WEXETH/BTC $4,139,200 $826.30 0.26% Gần đây
62 WEXETH/USD $4,114,250 $831.25 0.26% Gần đây
63 ExmoETH/BTC $3,613,430 $821.54 0.22% Gần đây
64 BinanceICX/ETH $3,596,210 $824.07 0.22% Gần đây
65 BitstampETH/EUR $3,574,870 $826.82 0.22% Gần đây
66 BiboxSXUT/ETH $3,542,690 $822.42 0.22% Gần đây
67 HuobiQUN/ETH $3,526,870 $826.10 0.22% Gần đây
68 BiboxGTO/ETH $3,458,120 $816.14 0.21% Gần đây
69 BtcTrade.imETH/BTC $3,456,880 $828.78 0.21% Gần đây
70 HuobiPROPY/ETH $3,347,780 $820.42 0.21% Gần đây
71 BiboxBTM/ETH $3,300,310 $824.73 0.20% Gần đây
72 GDAXETH/EUR $3,266,540 $828.53 0.20% Gần đây
73 BitfinexEOS/ETH $3,233,980 $827.15 0.20% Gần đây
74 PoloniexETH/USDT $3,149,630 $828.46 0.20% Gần đây
75 GDAXETH/BTC $3,095,880 $827.53 0.19% Gần đây
76 KorbitETH/KRW $3,076,810 $897.34 0.19% Gần đây
77 HuobiZIL/ETH $3,025,200 $824.70 0.19% Gần đây
78 HuobiSRN/ETH $2,887,150 $815.45 0.18% Gần đây
79 KucoinZPT/ETH $2,880,540 $822.74 0.18% Gần đây
80 ExmoETH/USD $2,813,200 $865.53 0.17% Gần đây
81 CoinroomETH/PLN $2,799,280 $814.79 0.17% Gần đây
82 KucoinR/ETH $2,656,400 $916.82 0.16% Gần đây
83 OKExEOS/ETH $2,613,970 $826.06 0.16% Gần đây
84 HuobiVEN/ETH $2,597,580 $794.05 0.16% Gần đây
85 HuobiDTA/ETH $2,528,530 $821.15 0.16% Gần đây
86 HuobiEOS/ETH $2,492,080 $823.72 0.15% Gần đây
87 OKExXRP/ETH $2,428,720 $828.71 0.15% Gần đây
88 HuobiTOPC/ETH $2,390,840 $826.39 0.15% Gần đây
89 RightBTCETH/BTC $2,386,730 $822.42 0.15% Gần đây
90 AEXETH/USDT $2,358,220 $852.97 0.15% Gần đây
91 OKExTOPC/ETH $2,320,170 $827.56 0.14% Gần đây
92 BitfinexMIOTA/ETH $2,308,840 $830.68 0.14% Gần đây
93 HuobiLET/ETH $2,300,880 $824.76 0.14% Gần đây
94 BiboxITC/ETH $2,262,450 $819.94 0.14% Gần đây
95 BittrexETH/USDT $2,223,540 $832.53 0.14% Gần đây
96 BiboxETH/BTC $2,215,950 $825.92 0.14% Gần đây
97 HuobiDGD/ETH $2,214,670 $830.46 0.14% Gần đây
98 WEXBCH/ETH $2,163,940 $831.05 0.13% Gần đây
99 OKExR/ETH $2,061,340 $914.70 0.13% Gần đây
100 HuobiTHETA/ETH $2,053,680 $827.92 0.13% Gần đây
101 HuobiRUFF/ETH $2,043,710 $842.54 0.13% Gần đây
102 WEXETH/RUR $2,010,040 $838.00 0.12% Gần đây
103 WEXETH/EUR $2,002,760 $837.08 0.12% Gần đây
104 BitstampETH/BTC $1,997,260 $826.96 0.12% Gần đây
105 HuobiOMG/ETH $1,995,990 $827.29 0.12% Gần đây
106 EXXETH/USDT $1,982,000 $858.32 0.12% Gần đây
107 KucoinETH/BTC $1,963,050 $828.00 0.12% Gần đây
108 HuobiITC/ETH $1,956,900 $827.66 0.12% Gần đây
109 UpbitETH/BTC $1,950,910 $829.41 0.12% Gần đây
110 BinanceLUN/ETH $1,943,710 $822.17 0.12% Gần đây
111 TOPBTCETH/BTC $1,923,320 $802.10 0.12% Gần đây
112 HuobiNAS/ETH $1,914,940 $823.77 0.12% Gần đây
113 C2CXETH/USDT $1,910,740 $828.86 0.12% Gần đây
114 OKExINS/ETH $1,866,120 $823.18 0.12% Gần đây
115 BiboxLTC/ETH $1,859,430 $821.78 0.12% Gần đây
116 HuobiRCN/ETH $1,843,520 $825.97 0.11% Gần đây
117 QryptosMTN/ETH $1,839,160 $776.48 0.11% Gần đây
118 BinanceOMG/ETH $1,807,960 $825.70 0.11% Gần đây
119 HuobiSTK/ETH $1,795,870 $832.69 0.11% Gần đây
120 BinanceXLM/ETH $1,766,340 $859.84 0.11% Gần đây
121 BinanceBNB/ETH $1,759,600 $825.91 0.11% Gần đây
122 BinanceMDA/ETH $1,741,510 $836.07 0.11% Gần đây
123 BiboxETH/DAI $1,667,740 $830.96 0.10% Gần đây
124 BiboxC20/ETH $1,636,550 $825.33 0.10% Gần đây
125 HuobiOCN/ETH $1,625,010 $832.94 0.10% Gần đây
126 BiboxHPB/ETH $1,619,310 $825.84 0.10% Gần đây
127 WEXETH/LTC $1,613,840 $827.59 0.10% Gần đây
128 HitBTCBCH/ETH $1,566,940 $831.55 0.10% Gần đây
129 BiboxETH/USDT $1,561,580 $835.07 0.10% Gần đây
130 BiboxGNX/ETH $1,557,160 $816.19 0.10% Gần đây
131 BinanceGTO/ETH $1,547,120 $833.67 0.10% Gần đây
132 BiboxTNC/ETH $1,531,930 $820.12 0.10% Gần đây
133 BiboxCPC/ETH $1,514,810 $824.80 0.09% Gần đây
134 LiquiADX/ETH $1,512,650 $823.24 0.09% Gần đây
135 WEXDSH/ETH $1,484,390 $828.35 0.09% Gần đây
136 HitBTCMYB/ETH $1,471,410 $825.01 0.09% Gần đây
137 CoinbeneMTN/ETH $1,431,290 $837.38 0.09% Gần đây
138 BinanceARN/ETH $1,424,780 $814.03 0.09% Gần đây
139 HuobiELF/ETH $1,420,790 $826.14 0.09% Gần đây
140 xBTCeETH/USD $1,411,750 $817.48 0.09% Gần đây
141 HuobiWAX/ETH $1,347,190 $806.75 0.08% Gần đây
142 BinanceSALT/ETH $1,339,480 $824.04 0.08% Gần đây
143 HuobiAIDOC/ETH $1,332,350 $826.17 0.08% Gần đây
144 LiquiETH/BTC $1,329,010 $824.39 0.08% Gần đây
145 HuobiMDS/ETH $1,326,160 $821.78 0.08% Gần đây
146 BinanceGXS/ETH $1,312,430 $838.10 0.08% Gần đây
147 BinanceNULS/ETH $1,300,110 $820.79 0.08% Gần đây
148 LiquiGUP/ETH $1,266,760 $826.61 0.08% Gần đây
149 HuobiHSR/ETH $1,256,400 $832.57 0.08% Gần đây
150 BiboxCAG/ETH $1,182,750 $825.24 0.07% Gần đây
151 CEX.IOETH/USD $1,179,330 $847.00 0.07% Gần đây
152 BiboxETC/ETH $1,177,740 $825.49 0.07% Gần đây
153 BinanceLSK/ETH $1,174,690 $830.87 0.07% Gần đây
154 BinanceSNGLS/ETH $1,170,610 $825.92 0.07% Gần đây
155 BinanceYOYO/ETH $1,162,480 $816.21 0.07% Gần đây
156 GeminiETH/BTC $1,157,640 $825.83 0.07% Gần đây
157 BiboxMANA/ETH $1,154,920 $825.26 0.07% Gần đây
158 KrakenETC/ETH $1,150,500 $828.98 0.07% Gần đây
159 HuobiBTM/ETH $1,140,220 $832.39 0.07% Gần đây
160 HuobiLSK/ETH $1,137,650 $834.12 0.07% Gần đây
161 BittrexXLM/ETH $1,128,240 $863.01 0.07% Gần đây
162 xBTCeETH/EUR $1,127,390 $767.23 0.07% Gần đây
163 Bit-ZOC/ETH $1,120,250 $837.28 0.07% Gần đây
164 Bit-ZNKC/ETH $1,108,980 $821.99 0.07% Gần đây
165 BinanceLRC/ETH $1,092,530 $829.09 0.07% Gần đây
166 BiboxLEND/ETH $1,084,470 $824.47 0.07% Gần đây
167 OKExNEO/ETH $1,083,800 $826.59 0.07% Gần đây
168 Bancor NetworkBNT/ETH $1,082,870 $829.56 0.07% Gần đây
169 OKExIOTA/ETH $1,040,700 $839.94 0.06% Gần đây
170 HuobiADX/ETH $1,040,000 $829.23 0.06% Gần đây
171 WEXETH/ZEC $1,027,250 $833.00 0.06% Gần đây
172 BinanceWTC/ETH $1,021,100 $838.31 0.06% Gần đây
173 ExmoETH/EUR $1,020,130 $864.97 0.06% Gần đây
174 BTC MarketsETH/AUD $1,018,470 $834.85 0.06% Gần đây
175 HuobiENG/ETH $1,012,330 $826.45 0.06% Gần đây
176 HitBTCXMR/ETH $1,003,580 $830.13 0.06% Gần đây
177 Bit-ZZSC/ETH $1,001,400 $824.28 0.06% Gần đây
178 BiboxCMT/ETH $998,938 $836.58 0.06% Gần đây
179 HuobiMTN/ETH $990,500 $861.98 0.06% Gần đây
180 HuobiQTUM/ETH $984,744 $848.15 0.06% Gần đây
181 BinanceZRX/ETH $981,231 $827.28 0.06% Gần đây
182 PoloniexETC/ETH $973,474 $829.94 0.06% Gần đây
183 HuobiLINK/ETH $972,294 $824.57 0.06% Gần đây
184 FatbtcETH/CNY $966,419 $874.21 0.06% Gần đây
185 BinanceBCC/ETH $954,126 $832.25 0.06% Gần đây
186 BigONEETH/BTC $950,815 $827.90 0.06% Gần đây
187 BiboxELF/ETH $949,865 $826.25 0.06% Gần đây
188 OKExFAIR/ETH $949,354 $828.08 0.06% Gần đây
189 BinanceVIBE/ETH $938,803 $831.60 0.06% Gần đây
190 LiquiETH/USDT $937,286 $827.89 0.06% Gần đây
191 HuobiSOC/ETH $927,629 $823.24 0.06% Gần đây
192 HuobiWICC/ETH $919,370 $771.72 0.06% Gần đây
193 HuobiEVX/ETH $885,410 $831.50 0.05% Gần đây
194 BiboxEOS/ETH $875,387 $828.95 0.05% Gần đây
195 HitBTCEDO/ETH $869,377 $813.32 0.05% Gần đây
196 BinanceLINK/ETH $866,643 $830.74 0.05% Gần đây
197 OKExAAC/ETH $863,603 $815.42 0.05% Gần đây
198 BTCTurkETH/TRY $863,158 $841.05 0.05% Gần đây
199 HuobiMTX/ETH $856,617 $826.20 0.05% Gần đây
200 HuobiLUN/ETH $822,290 $832.67 0.05% Gần đây
201 BinanceNEBL/ETH $814,359 $827.45 0.05% Gần đây
202 ExmoETH/RUB $813,741 $810.06 0.05% Gần đây
203 HitBTCLA/ETH $808,092 $823.01 0.05% Gần đây
204 BinanceXVG/ETH $807,333 $823.00 0.05% Gần đây
205 IDEXMAN/ETH $801,046 $824.64 0.05% Gần đây
206 KucoinXRB/ETH $795,237 $831.09 0.05% Gần đây
207 BiboxMOT/ETH $792,227 $820.87 0.05% Gần đây
208 BX ThailandETH/THB $783,757 $866.28 0.05% Gần đây
209 QuoineETH/USD $773,167 $812.89 0.05% Gần đây
210 BiboxCAT/ETH $769,445 $828.73 0.05% Gần đây
211 HuobiCVC/ETH $764,569 $827.01 0.05% Gần đây
212 HuobiGAS/ETH $741,998 $824.40 0.05% Gần đây
213 Bitcoin IndonesiaETH/IDR $739,468 $888.02 0.05% Gần đây
214 BittrexADA/ETH $735,928 $872.31 0.05% Gần đây
215 BinanceADX/ETH $735,010 $823.86 0.05% Gần đây
216 AllcoinUGT/ETH $733,676 $823.51 0.05% Gần đây
217 KucoinPOLY/ETH $728,450 $834.29 0.05% Gần đây
218 ZB.COMETH/BTC $708,393 $824.86 0.04% Gần đây
219 HuobiGNT/ETH $706,881 $821.48 0.04% Gần đây
220 BinanceBLZ/ETH $704,324 $822.28 0.04% Gần đây
221 xBTCeETH/RUB $699,159 $788.53 0.04% Gần đây
222 BinanceAION/ETH $688,315 $830.81 0.04% Gần đây
223 Gate.ioKICK/ETH $686,150 $786.31 0.04% Gần đây
224 BinanceXMR/ETH $684,939 $837.89 0.04% Gần đây
225 KucoinTKY/ETH $683,986 $824.76 0.04% Gần đây
226 QuadrigaCXETH/CAD $683,898 $854.60 0.04% Gần đây
227 BinanceIOST/ETH $681,811 $817.12 0.04% Gần đây
228 HuobiMEE/ETH $674,504 $825.60 0.04% Gần đây
229 CryptopiaETH/BTC $669,834 $823.52 0.04% Gần đây
230 xBTCeETH/BTC $667,988 $809.13 0.04% Gần đây
231 QryptosTRX/ETH $649,364 $802.57 0.04% Gần đây
232 BiboxAIDOC/ETH $643,365 $828.39 0.04% Gần đây
233 HuobiSNC/ETH $642,649 $805.72 0.04% Gần đây
234 HuobiMANA/ETH $640,972 $821.68 0.04% Gần đây
235 HuobiYEE/ETH $630,355 $829.08 0.04% Gần đây
236 bitFlyerETH/BTC $628,644 $829.22 0.04% Gần đây
237 EXXSEXC/ETH $623,219 $824.72 0.04% Gần đây
238 CoinnestETH/KRW $620,412 $875.66 0.04% Gần đây
239 BittrexETC/ETH $619,648 $825.30 0.04% Gần đây
240 HuobiACT/ETH $619,450 $807.32 0.04% Gần đây
241 OKExQTUM/ETH $618,626 $848.69 0.04% Gần đây
242 LivecoinETH/USD $614,212 $873.35 0.04% Gần đây
243 HuobiSMT/ETH $614,138 $825.41 0.04% Gần đây
244 HuobiQASH/ETH $613,398 $826.50 0.04% Gần đây
245 HuobiZLA/ETH $608,475 $828.60 0.04% Gần đây
246 HuobiBAT/ETH $606,155 $817.79 0.04% Gần đây
247 VebitcoinETH/TRY $602,462 $841.47 0.04% Gần đây
248 HuobiRDN/ETH $594,364 $830.74 0.04% Gần đây
249 HuobiICX/ETH $584,243 $827.40 0.04% Gần đây
250 BinancePPT/ETH $577,495 $827.43 0.04% Gần đây
251 BiboxTNB/ETH $562,625 $819.93 0.03% Gần đây
252 BinanceAPPC/ETH $562,395 $821.46 0.03% Gần đây
253 BiboxBLT/ETH $560,470 $824.13 0.03% Gần đây
254 KucoinNEO/ETH $558,308 $826.63 0.03% Gần đây
255 BiboxRDN/ETH $554,178 $813.16 0.03% Gần đây
256 BinanceEVX/ETH $554,098 $830.12 0.03% Gần đây
257 HuobiPOWR/ETH $543,943 $835.79 0.03% Gần đây
258 KucoinETH/USDT $534,864 $827.85 0.03% Gần đây
259 BinanceINS/ETH $533,596 $821.84 0.03% Gần đây
260 OKExLA/ETH $532,008 $820.12 0.03% Gần đây
261 BinanceLEND/ETH $529,500 $818.63 0.03% Gần đây
262 HuobiGNX/ETH $528,680 $816.60 0.03% Gần đây
263 KucoinLA/ETH $521,351 $818.71 0.03% Gần đây
264 HuobiSALT/ETH $517,025 $815.92 0.03% Gần đây
265 HuobiQSP/ETH $516,628 $823.65 0.03% Gần đây
266 KucoinDRGN/ETH $515,438 $819.02 0.03% Gần đây
267 BinanceCND/ETH $511,094 $831.95 0.03% Gần đây
268 HuobiCMT/ETH $511,075 $850.34 0.03% Gần đây
269 BinanceAE/ETH $505,396 $821.81 0.03% Gần đây
270 IDEXDADI/ETH $502,094 $808.39 0.03% Gần đây
271 OKExLIGHT/ETH $493,386 $826.73 0.03% Gần đây
272 HuobiTNT/ETH $490,216 $828.21 0.03% Gần đây
273 BinanceOST/ETH $487,232 $823.32 0.03% Gần đây
274 BinanceFUN/ETH $486,043 $824.48 0.03% Gần đây
275 HuobiCHAT/ETH $483,259 $832.20 0.03% Gần đây
276 IDEXWPR/ETH $482,203 $823.09 0.03% Gần đây
277 HuobiEKO/ETH $479,562 $827.38 0.03% Gần đây
278 LiquiWINGS/ETH $479,498 $829.28 0.03% Gần đây
279 HuobiMCO/ETH $477,047 $829.17 0.03% Gần đây
280 OKExBCH/ETH $473,621 $835.84 0.03% Gần đây
281 CoinExETH/BCH $473,613 $831.78 0.03% Gần đây
282 BiboxMKR/ETH $467,782 $817.25 0.03% Gần đây
283 IDEXPXS/ETH $450,602 $826.03 0.03% Gần đây
284 BinanceAST/ETH $447,754 $823.83 0.03% Gần đây
285 HuobiDAT/ETH $446,435 $833.34 0.03% Gần đây
286 KucoinRPX/ETH $445,518 $822.76 0.03% Gần đây
287 BittrexOMG/ETH $441,149 $827.93 0.03% Gần đây
288 HuobiREQ/ETH $438,883 $843.56 0.03% Gần đây
289 TOPBTCSNT/ETH $434,561 $785.09 0.03% Gần đây
290 KucoinDENT/ETH $431,584 $832.36 0.03% Gần đây
291 HuobiPAY/ETH $430,891 $825.65 0.03% Gần đây
292 COSSCOSS/ETH $426,888 $825.20 0.03% Gần đây
293 HuobiTNB/ETH $426,791 $830.34 0.03% Gần đây
294 BinanceMTL/ETH $425,878 $831.29 0.03% Gần đây
295 HuobiSWFTC/ETH $423,568 $830.81 0.03% Gần đây
296 BinanceKNC/ETH $414,242 $832.98 0.03% Gần đây
297 BinancePIVX/ETH $413,347 $825.10 0.03% Gần đây
298 HuobiUTK/ETH $412,820 $830.40 0.03% Gần đây
299 KoinexETH/INR $407,024 $904.50 0.03% Gần đây
300 BinanceREQ/ETH $406,711 $841.41 0.03% Gần đây
301 BiboxPRA/ETH $406,258 $827.02 0.03% Gần đây
302 CobinhoodCOB/ETH $404,437 $814.95 0.03% Gần đây
303 BiboxFSN/ETH $398,976 $833.65 0.02% Gần đây
304 HuobiOST/ETH $396,444 $823.33 0.02% Gần đây
305 CoinExETH/BTC $396,205 $828.19 0.02% Gần đây
306 IDEXCPC/ETH $393,393 $820.45 0.02% Gần đây
307 EXXVLC/ETH $393,329 $824.72 0.02% Gần đây
308 HuobiDBC/ETH $392,545 $830.53 0.02% Gần đây
309 BinanceELF/ETH $391,650 $830.76 0.02% Gần đây
310 Mr. ExchangeBTC/ETH $388,575 $811.05 0.02% Gần đây
311 ChaoEXETH/BTC $385,456 $821.11 0.02% Gần đây
312 OKExNAS/ETH $377,178 $835.56 0.02% Gần đây
313 OKExELF/ETH $376,688 $829.24 0.02% Gần đây
314 Bitcoin IndonesiaETH/BTC $373,420 $827.24 0.02% Gần đây
315 BinanceBTS/ETH $370,976 $844.96 0.02% Gần đây
316 BinanceBAT/ETH $368,584 $823.19 0.02% Gần đây
317 BinanceENG/ETH $367,095 $828.95 0.02% Gần đây
318 xBTCeETH/CNH $364,434 $769.09 0.02% Gần đây
319 The Rock TradingETH/EUR $361,552 $823.73 0.02% Gần đây
320 Bit-ZMCO/ETH $357,948 $828.31 0.02% Gần đây
321 BinanceRDN/ETH $357,200 $831.50 0.02% Gần đây
322 ZebpayETH/INR $355,301 $895.24 0.02% Gần đây
323 NeraexETH/JPY $352,683 $785.89 0.02% Gần đây
324 HuobiAPPC/ETH $350,900 $829.22 0.02% Gần đây
325 BinanceGVT/ETH $349,711 $825.32 0.02% Gần đây
326 UpbitETC/ETH $348,958 $825.30 0.02% Gần đây
327 Gate.ioGEM/ETH $347,236 $824.24 0.02% Gần đây
328 BinanceFUEL/ETH $346,002 $823.73 0.02% Gần đây
329 BinanceSUB/ETH $345,726 $826.32 0.02% Gần đây
330 BinancePOWR/ETH $344,789 $832.93 0.02% Gần đây
331 KucoinPRL/ETH $343,098 $832.64 0.02% Gần đây
332 BiboxAWR/ETH $343,058 $841.80 0.02% Gần đây
333 OEXETH/CNY $339,892 $875.88 0.02% Gần đây
334 CoinExchangeETH/BTC $337,003 $831.48 0.02% Gần đây
335 BiboxTRX/ETH $336,698 $822.26 0.02% Gần đây
336 BittrexXRP/ETH $333,872 $824.49 0.02% Gần đây
337 BiboxAMM/ETH $333,554 $828.07 0.02% Gần đây
338 BinancePOE/ETH $330,830 $856.39 0.02% Gần đây
339 BiboxWAX/ETH $330,673 $843.83 0.02% Gần đây
340 BinanceWABI/ETH $329,798 $824.49 0.02% Gần đây
341 KucoinAGI/ETH $325,969 $819.42 0.02% Gần đây
342 BinanceMOD/ETH $324,402 $822.82 0.02% Gần đây
343 BiboxSNOV/ETH $324,360 $827.41 0.02% Gần đây
344 BiboxGTC/ETH $323,842 $816.77 0.02% Gần đây
345 BinanceHSR/ETH $319,241 $832.61 0.02% Gần đây
346 EthfinexBAT/ETH $317,621 $819.75 0.02% Gần đây
347 OKExLTC/ETH $315,143 $817.47 0.02% Gần đây
348 BittrexWAX/ETH $314,940 $818.10 0.02% Gần đây
349 BinanceQSP/ETH $311,420 $823.62 0.02% Gần đây
350 HitBTCSNC/ETH $309,482 $833.74 0.02% Gần đây
351 Gate.ioDDD/ETH $308,765 $821.07 0.02% Gần đây
352 KrakenEOS/ETH $308,690 $826.13 0.02% Gần đây
353 HitBTCJNT/ETH $307,095 $828.68 0.02% Gần đây
354 BittrexBCPT/ETH $306,212 $820.58 0.02% Gần đây
355 BinanceCMT/ETH $303,030 $847.00 0.02% Gần đây
356 Gate.ioETH/BTC $296,304 $827.24 0.02% Gần đây
357 BittrexNEO/ETH $292,543 $821.87 0.02% Gần đây
358 BitBayETH/PLN $291,946 $815.91 0.02% Gần đây
359 BigONEQUBE/ETH $286,785 $823.99 0.02% Gần đây
360 HitBTCTRX/ETH $286,634 $827.25 0.02% Gần đây
361 QryptosSTU/ETH $283,984 $857.41 0.02% Gần đây
362 BittrexLTC/ETH $282,627 $826.29 0.02% Gần đây
363 BinanceDASH/ETH $282,442 $828.67 0.02% Gần đây
364 BinanceQTUM/ETH $281,401 $850.32 0.02% Gần đây
365 KucoinDBC/ETH $276,905 $820.74 0.02% Gần đây
366 CobinhoodUTNP/ETH $273,625 $796.24 0.02% Gần đây
367 KucoinKCS/ETH $273,479 $822.28 0.02% Gần đây
368 BinanceCDT/ETH $270,028 $821.95 0.02% Gần đây
369 BinanceBQX/ETH $268,680 $822.30 0.02% Gần đây
370 PoloniexBCH/ETH $267,683 $834.64 0.02% Gần đây
371 ExmoETH/UAH $264,992 $915.15 0.02% Gần đây
372 BittrexBCC/ETH $264,622 $838.70 0.02% Gần đây
373 BitbankETH/BTC $264,036 $834.61 0.02% Gần đây
374 KucoinOMG/ETH $260,937 $821.71 0.02% Gần đây
375 BinanceENJ/ETH $260,880 $845.34 0.02% Gần đây
376 CEX.IOETH/BTC $259,962 $826.80 0.02% Gần đây
377 BinanceSTEEM/ETH $259,439 $858.97 0.02% Gần đây
378 IDEXBAR/ETH $249,741 $824.31 0.02% Gần đây
379 EXXQTUM/ETH $247,190 $859.30 0.02% Gần đây
380 OKExMOF/ETH $245,562 $817.76 0.02% Gần đây
381 BiboxBTO/ETH $242,572 $827.77 0.02% Gần đây
382 UpbitOMG/ETH $240,234 $824.40 0.01% Gần đây
383 KucoinBPT/ETH $240,062 $823.20 0.01% Gần đây
384 KucoinOCN/ETH $239,557 $826.69 0.01% Gần đây
385 BinanceZEC/ETH $239,212 $828.89 0.01% Gần đây
386 BinanceCTR/ETH $238,161 $828.80 0.01% Gần đây
387 ExmoETH/PLN $232,480 $813.80 0.01% Gần đây
388 Independent ReserveETH/AUD $230,398 $841.40 0.01% Gần đây
389 EthfinexSAN/ETH $228,066 $836.16 0.01% Gần đây
390 CoinsquareETH/BTC $224,716 $822.52 0.01% Gần đây
391 IDEXREN/ETH $223,590 $835.21 0.01% Gần đây
392 BittrexSC/ETH $223,194 $809.87 0.01% Gần đây
393 ExmoETH/LTC $221,717 $826.40 0.01% Gần đây
394 Gate.ioDADI/ETH $221,092 $835.70 0.01% Gần đây
395 BigONECANDY/ETH $216,103 $824.72 0.01% Gần đây
396 BinanceWAVES/ETH $215,206 $830.20 0.01% Gần đây
397 ExmoBCH/ETH $214,876 $826.67 0.01% Gần đây
398 GOPAXETH/KRW ** $5,690,770 $899.80 0.00% Gần đây
399 KucoinVEN/ETH ** $256,829 $787.67 0.00% Gần đây
400 BitinkaBTC/ETH *** $4,442,380 *** $7054.77 0.00% Gần đây
* Không bao gồm giá
**Không bao gồm khối lượng – Không có phí mua bán
***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Ethereum Feed Truyền Thông Xã Hội

Công cụ cho Ethereum

Công Cụ Website Tra Giá Đồng Coin

Tùy Biến Công Cụ Này