Top các token ETH 2.0 Staking hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho ETH 2.0 Staking. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

9869

₫86,...28.65
1.00%1.50%1.34%

₫850.97T₫850,974,960,006,969

9,823,333 stETH

steth-7d-price-graph

9879

₫98,...75.59
0.05%0.69%0.13%

₫49.55T₫49,549,368,218,061

505,143 RETH

rocket-pool-eth-7d-price-graph

9896

₫86,...02.57
0.92%1.51%1.39%

₫8.74T₫8,737,012,198,092

100,973 BETH

beacon-eth-7d-price-graph

9919

₫101...92.58
0.17%2.29%0.83%

₫1.45T₫1,454,850,210,734

14,361 ankrETH

ankreth-7d-price-graph
Hiển thị 1 - 4 trong số 4
Hiển thị hàng
100