Top các token Distributed Computing hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Bài viết này liệt kê các dự án tiền điện tử và token tính toán phân tán có giá trị nhất. Các dự án này được liệt kê theo vốn hóa thị trường từ giá trị lớn nhất và sau đó theo thứ tự giảm dần.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

21

18.84%46.16%

$4.27B$4,272,753,827

$230,384,295

6,954,836 ICP

128,985,798 ICP

8916-price-graph

24

13.42%37.47%

$3.73B$3,732,368,982

$1,294,038,145

28,095,302 FIL

81,034,732 FIL

2280-price-graph

54

22.71%46.81%

$1.23B$1,228,304,080

$428,832,169

230,406,232,675 BTT

659,952,625,000 BTT

3718-price-graph

65

23.03%38.00%

$876.48M$876,478,475

$115,968,594

22,846,819,233 HOT

172,673,864,848 HOT

2682-price-graph

69

23.35%32.68%

$789.89M$789,891,126

$16,227,153

1,794,896 HNT

87,370,397 HNT

5665-price-graph

104

26.01%50.03%

$388.92M$388,915,073

$70,642,602

8,734,802,288 SC

48,088,492,992 SC

1042-price-graph

106

24.18%28.18%

$382.08M$382,079,989

$20,006,575

1,748,622 AR

33,394,701 AR

5632-price-graph

118

9.77%26.37%

$255.39M$255,387,502

$967,099

1,713,722 MAID

452,552,412 MAID

291-price-graph

131

22.04%46.94%

$183.93M$183,932,151

$28,314,828

12,326,234 RLC

80,070,793 RLC

1637-price-graph

136

23.58%41.16%

$172.70M$172,701,875

$4,515,813

26,148,025 GLM

1,000,000,000 GLM

1455-price-graph
StorjSTORJ$0.53
NKNNKN$0.18
StreamrDATA$0.09
RChainREV$0.11
HandshakeHNS$0.15
SONMSNM$0.13
ElastosELA$2.39
Crust NetworkCRU$22.29
BluzelleBLZ$0.11
FluxFLUX$0.12
Deeper NetworkDPR$0.05
Aleph.imALEPH$0.18
0ChainZCN$0.33
SkycoinSKY$0.76
LambdaLAMB$0.01
Quantum Resistant LedgerQRL$0.19
PhantasmaSOUL$0.14
LiquidAppsDAPP$0.01
PillarPLR$0.03
Etho ProtocolETHO$0.10
MysteriumMYST$0.29
ProximaXXPX$0.00
ThreeFoldTFT$0.06
NeurotokenNTK$0.06
BEPRO NetworkBEPRO$0.00
SIRIN LABS TokenSRN$0.01
Genaro NetworkGNX$0.01
ColdstackCLS$1.82
InternxtINXT$2.88
UGASUGAS$0.01
ScPrimeSCP$0.04
CurecoinCURE$0.06
UpfiringUFR$0.05
SubstratumSUB$0.00
SharderSS$0.00
BottosBTO$0.00
Simple Software SolutionsSSS$0.04
PrivatixPRIX$0.06
FileStarSTAR$0.72
disBalancerDDOS$0.35
POP Network TokenPOP$0.00
ShiftSHIFT$0.65
Insight ChainINB$0.97
Ties.DBTIE$0.01
IungoING$0.00
EdgeDADI$0.05
Maximine CoinMXM$0.01

Hiển thị 1 - 57 trong số 57

Hiển thị hàng

100