Top các token DAO Maker hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DAO Maker. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

165

0.27%4.99%11.21%

₫3.94T₫3,937,856,488,290

₫119,298,622,042

4,360,785 DAO

143,942,531 DAO

dao-maker-7d-price-graph

341

0.25%0.02%0.62%

₫1.47T₫1,471,325,131,551

₫220,106,146,969

7,190,863 ALICE

48,068,157 ALICE

myneighboralice-7d-price-graph

468

0.47%1.04%0.65%

₫843.95B₫843,946,239,652

₫24,584,790,833

12,091,381 LTO

415,072,699 LTO

lto-network-7d-price-graph

507

0.37%0.95%1.12%

₫721.84B₫721,835,641,583

₫91,970,014,077

4,350,619 ORN

34,146,255 ORN

orion-protocol-7d-price-graph

549

0.24%3.49%10.69%

₫611.66B₫611,656,948,400

₫23,944,072,981

814,295,150 GMM

20,801,360,198 GMM

gamium-7d-price-graph

654

1.70%4.23%17.95%

₫421.31B₫421,310,397,814

₫35,949,932,578

21,349,675 VAI

250,204,640 VAI

vaiot-7d-price-graph

661

0.57%2.95%6.38%

₫410.74B₫410,742,235,490

₫22,235,339,542

20,709,061 NUM

382,548,052 NUM

numbers-protocol-7d-price-graph

745

1.09%11.74%49.55%

₫285.20B₫285,196,145,712

₫18,851,597,166

60,467,559 DAFI

914,782,685 DAFI

dafi-protocol-7d-price-graph

871

1.07%3.45%14.77%

₫178.54B₫178,538,384,599

₫25,495,455,831

217,132,480 FITFI

1,520,525,164 FITFI

step-app-7d-price-graph

902

0.01%2.13%2.71%

₫158.04B₫158,041,614,796

₫36,662,839,487

367,817,402 CERE

1,585,541,574 CERE

cere-network-7d-price-graph
HAPI ProtocolHAPI$9.00
Xend FinanceXEND$0.03
HordHORD$0.02
Seascape CrownsCWS$0.29
IOI TokenIOI$0.08
ChronicleXNL$0.01
NFTradeNFTD$0.02
PlotXPLOT$0.01
Mochi MarketMOMA$0.00
Aluna.SocialALN$0.00
DeFinerFIN$0.00
The Crypto PropheciesTCP$0.00
ORAO NetworkORAO$0.00
BEMIL CoinBEM$0.00
Yield ProtocolYIELD$0.00
SmoothySMTY$0.01
2key.network2KEY$0.00
Alphr financeALPHR$0.01
LayerAILAI$0.02
BlockassetBLOCK$0.05
ChainPortPORTX$0.01
Titan HuntersTITA$0.00
BitlocusBTL$0.00
SoccerHubSCH$0.00
ECOMIOMI$0.00
ShowcaseSHO$0.00
Open Predict TokenOPT$0.10
ChatexCHTX$0.00

Hiển thị 1 - 38 trong số 38

Hiển thị hàng

100