Top các token DAO Maker hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho DAO Maker. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

191

8.56%21.94%

₫2.72T₫2,719,012,299,926

₫74,373,888,803

1,939,126 DAO

70,891,928 DAO

dao-maker-7d-price-graph

286

5.86%9.00%

₫2.17T₫2,166,642,888,396

₫3,482,344,202,593

49,181,955 ALICE

30,600,000 ALICE

myneighboralice-7d-price-graph

417

2.77%11.04%

₫1.13T₫1,130,504,441,460

₫73,344,719,342

2,215,336 ORN

34,146,255 ORN

orion-protocol-7d-price-graph

468

4.74%14.16%

₫910.30B₫910,301,604,734

₫200,627,604,930

84,334,003 LTO

382,646,136 LTO

lto-network-7d-price-graph

690

12.77%10.69%

₫373.52B₫373,515,822,832

₫72,712,399,789

308,657,695 CERE

1,585,541,574 CERE

cere-network-7d-price-graph

738

5.39%12.91%

₫303.49B₫303,487,611,398

₫75,161,757,823

30,177,095 NUM

121,848,860 NUM

numbers-protocol-7d-price-graph

871

2.39%9.92%

₫174.12B₫174,116,810,846

₫2,044,052,911

312,287 NFTD

26,601,260 NFTD

nftrade-7d-price-graph

958

1.62%9.24%

₫123.73B₫123,729,214,820

₫42,396,793,426

233,187 HAPI

680,524 HAPI

hapi-one-7d-price-graph

1032

2.47%0.05%

₫99.18B₫99,175,516,738

₫5,112,920,443

29,847,206 DAFI

578,947,416 DAFI

dafi-protocol-7d-price-graph

1073

5.73%3.12%

₫88.82B₫88,816,060,537

₫5,489,128,629

6,622,861 XEND

107,160,249 XEND

xend-finance-7d-price-graph
Seascape CrownsCWS$1.41
PlotXPLOT$0.05
AnRKey X$ANRX$0.01
The Crypto PropheciesTCP$0.02
HordHORD$0.02
DeFinerFIN$0.01
ChronicleXNL$0.05
Aluna.SocialALN$0.01
BEMIL CoinBEM$0.00
Yield ProtocolYIELD$0.01
ORAO NetworkORAO$0.00
Mochi MarketMOMA$0.01
2key.network2KEY$0.00
SmoothySMTY$0.02
ShowcaseSHO$0.00
Alphr financeALPHR$0.01
Titan HuntersTITA$0.07
VAIOTVAI$0.02
IOI TokenIOI$0.58
BlockassetBLOCK$0.14
BitlocusBTL$0.01
SoccerHubSCH$0.00
ECOMIOMI$0.00
Open Predict TokenOPT$0.10
ChatexCHTX$0.00
ChainPortPORTX$0.00

Hiển thị 1 - 36 trong số 36

Hiển thị hàng

100