Top Scaling Tokens by Market Capitalization

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

77

7.61%8.75%

$1,802,061,817

$209,564,094

295,962,064 FTM

2,545,006,273 FTM

3513-price-graph

90

2.51%7.75%

$1,218,343,169

$97,357,858

759,715,394 ONE

9,507,132,552 ONE

3945-price-graph

168

18.65%51.70%

$338,431,883

$328,343,934

77,684,050 RLC

80,070,793 RLC

1637-price-graph

169

33.71%14.23%

$334,654,896

$56,550,525

103,342,125 SYS

611,558,392 SYS

541-price-graph

175

5.48%10.41%

$315,651,848

$46,362,410

808,801,524 CELR

5,506,609,697 CELR

3814-price-graph

253

2.95%8.96%

$237,918,275

$5,419,490

46,691,961 KAI

2,049,800,000 KAI

5453-price-graph

267

7.36%12.24%

$216,567,493

$14,334,823

26,262,869 HIVE

396,773,898 HIVE

5370-price-graph

353

12.68%20.32%

$134,278,882

$9,149,769

10,519,373 RNDR

154,378,729 RNDR

5690-price-graph

355

0.36%21.23%

$133,395,135

$27,293,500

9,128,290 CTK

44,613,900 CTK

4807-price-graph

372

7.01%6.55%

$122,480,646

$16,101,533

96,875,350 POND

736,908,424 POND

7497-price-graph
VITEVITE$0.18
HYCONHYC$0.00
AschXAS$0.03
Bitcoin PlusXBC$11.68
DDKoinDDK$0.62
CellframeCELL$3.04
Locus ChainLOCUS$0.00
Plasm NetworkPLM$--

Hiển thị 1 - 18 trong số 18

Hiển thị hàng

100