Top các token Social Money hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

304

10.38%
28.97%

$152,111,306

$3,458,041

$4,180,347

183,883,898 RLY

8075-price-graph

374

8.95%
28.20%

$104,830,003

$167,260

$9,019

5,652,357 WHALE

6679-price-graph

688

16.37%
33.27%

$30,595,071

$1,260,104

$13,302,133

322,973,034 PROPS

5880-price-graph

1319

22.54%
6.92%

$4,054,072

$23,147

$36,952

6,471,843 FYZ

6674-price-graph

1385

18.24%
31.16%

$3,345,302

5,463 ZORA

7826-price-graph

1519

13.55%
24.92%

$2,136,431

$22,226

$11,247

1,081,093 COIN

6920-price-graph

1838

19.74%
36.31%

$733,607

--

23,724,512 VI

5428-price-graph

2096

10.20%
5.76%

$225,931

$79

$35,412,268

101,578,614,878 BBS

3093-price-graph

3399

7.19%
43.94%
--

$77,030

$40,971,112

0 INTX

5914-price-graph

3753

37.44%
47.23%
--

$16,597

$56,783

--
7657-price-graph
DeFi OmegaDFIO$28.14
YupYUP$1.61
Karma DAOKARMA$0.03
MORKMORK$2.12
cherryCHERRY$0.28
Friends With BenefitsFWB$0.87
Elite1337$0.00
FlynnJammJAMM$--
EvanEVAN$0.31
Swagg NetworkSWAGG$--
Harrison FirstFIRST$--
JOONJOON$--
RACRAC$--
RareRARE$--

Hiển thị 1 - 24 trong số 24

Hiển thị hàng

100