Top các token Generative AI hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Generative AI. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

26

₫281,326.22
6.64%1.03%1.19%

₫109.34T₫109,335,530,693,916

₫18,107,962,306,160

64,366,421 RNDR

388,643,224 RNDR

render-7d-price-graph

40

₫11,...79.94
1.93%4.31%11.77%

₫76.91T₫76,909,345,130,297

6,811,393 TAO

bittensor-7d-price-graph

54

₫65,418.78
4.43%1.80%12.70%

₫55.49T₫55,487,808,276,356

₫11,603,495,066,547

177,372,543 FET

848,193,896 FET

fetch-7d-price-graph

67

₫27,458.51
3.76%2.16%13.79%

₫35.24T₫35,240,955,815,921

₫4,599,808,475,462

167,518,513 AGIX

1,283,425,719 AGIX

singularitynet-7d-price-graph

68

₫147,707.83
0.31%0.86%1.47%

₫35.11T₫35,107,849,080,410

237,684,410 AKT

akash-network-7d-price-graph

88

₫23,248.00
1.67%6.65%11.69%

₫25.46T₫25,461,834,291,231

₫764,314,134,203

32,876,559 AIOZ

1,095,227,035 AIOZ

aioz-network-7d-price-graph

115

₫475,585.24
0.80%4.97%15.04%

₫17.01T₫17,013,510,813,225

₫203,161,039,915

427,181 PRIME

35,773,841 PRIME

echelon-prime-7d-price-graph

122

₫27,072.94
3.51%0.43%11.51%

₫15.39T₫15,387,744,819,856

₫1,840,748,845,960

67,992,215 OCEAN

568,381,103 OCEAN

ocean-protocol-7d-price-graph

180

₫25,031.49
0.24%0.36%15.85%

₫10.15T₫10,153,656,265,661

₫89,889,036,159

3,591,038 TRAC

405,635,340 TRAC

origintrail-7d-price-graph

200

₫23,413.19
0.13%1.47%1.82%

₫8.13T₫8,127,650,277,612

₫333,617,504,635

14,249,127 FLUX

347,139,810 FLUX

zel-7d-price-graph
PAAL AIPAAL$0.50
0x0.ai0x0$0.35
DelysiumAGI$0.35
iExec RLCRLC$3.28
LimeWireLMWR$0.74
OraichainORAI$16.06
NumeraireNMR$29.44
Sleepless AIAI$1.15
MarlinPOND$0.02
Phala NetworkPHA$0.19
NFPromptNFP$0.50
ChainGPTCGPT$0.25
TokenFiTOKEN$0.11
GrokGROK$0.01
PaLM AIPALM$1.11
Artificial Liquid IntelligenceALI$0.02
BottoBOTTO$0.78
AdExADX$0.22
HyperGPTHGPT$0.06
Openfabric AIOFN$0.45
Image Generation AIIMGNAI$0.02
Matrix AI NetworkMAN$0.04
PhantasmaSOUL$0.12
Bad Idea AIBAD$0.00
GT ProtocolGTAI$1.75
Orbofi AIOBI$0.02
MozaicMOZ$0.04
DEVAI0XDEV$2.06
aiRightAIRI$0.00
MurAllPAINT$0.00
Altered State TokenASTO$0.02
Virtuals ProtocolVIRTUAL$0.13
QubicQUBIC$0.00
NettensorNAO$0.09
AIgentXAIX$0.34
ChappyzCHAPZ$0.00
enqAIenqAI$0.06
AstroPepeXAPX$0.00
GrokGROK$0.00
FluxbotFLUXB$0.06
Morpheus Infrastructure NodeMIND$0.00
RokoROKO$0.00
AI NetworkAIN$0.02
KIZUNAKIZUNA$0.00
SOLAV TOKENSOLAV$0.00
CryptoAICAI$0.01
2DAI.io2DAI$0.00
Hera FinanceHERA$3.30
AlphaScan AIASCN$0.06
HotKeySwapHOTKEY$0.13
Fame AIFMC$0.00
EVEAIEVEAI$0.06
MegapixMPIX$0.00
AimBot AIAIMBOT$3.18
VectorChat.aiCHAT$0.03
JimJIM$0.00
DecentraMindDMIND$0.02
Onchain AIOCAI$0.00
Octavus PrimeOCTAVUS$0.00
Eternal AIMIND$0.01
Matrix Gpt AiMAI$0.00
ReflectoRTO$0.00
sciViveSCIVIVE$0.00
King SoraKINGSORA$0.00
AiONEAIONE$0.00
TRIBETRIBEX$--
KEK AIKEKAI$--
Destiny AIDEST$--
Midway AIMIDAI$--
AIENGLISHAIEN$--
TipjaTIPJA$--
Boomer CoinBOOMER$--
BlockGPTBGPT$--
AIBGPTAIBGPT$--
DeepcaveCAVE$--
Hiển thị 1 - 85 trong số 85
Hiển thị hàng
100