Top các token Algorithmic Stablecoin hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Algorithmic Stablecoin. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

75

1.20%0.77%0.88%

₫17.42T₫17,423,866,875,341

₫1,022,599,460,222

42,569,433 USDD

725,332,026 USDD

usdd-7d-price-graph

100

0.67%5.48%23.05%

₫11.6T₫11,596,052,933,162

₫4,129,149,489,310

3,195,904,671 USTC

8,975,184,800 USTC

terrausd-7d-price-graph

213

0.15%0.43%0.76%

₫16.28T₫16,281,522,517,409

₫228,054,597,738

9,379,840 FRAX

669,655,736 FRAX

frax-7d-price-graph

317

0.65%1.24%0.40%

₫2.54T₫2,537,338,271,906

₫3,893,570,466

171,201 USDX

111,567,264 USDX

usdx-kava-7d-price-graph

491

0.07%0.31%0.20%

₫1.17T₫1,168,114,691,104

₫57,407,954,508

2,367,701 SUSD

48,177,048 SUSD

susd-7d-price-graph

528

1.32%4.09%22.74%

₫974.11B₫974,106,634,372

₫35,061,952,091

1,017,711 AMPL

28,274,494 AMPL

ampleforth-7d-price-graph

555

0.07%0.77%1.10%

₫874.77B₫874,772,158,161

₫3,314,267,047

136,379 CUSD

35,996,069 CUSD

celo-dollar-7d-price-graph

565

1.25%0.47%0.42%

₫852.79B₫852,793,867,810

₫4,445,928,549

181,967 FEI

34,903,925 FEI

fei-usd-7d-price-graph

801

0.14%1.26%2.18%

₫347.9B₫347,899,563,953

₫1,411,679,282

53,691 CEUR

13,231,773 CEUR

celo-euro-7d-price-graph

3102

0.14%0.05%4.41%

₫893.34B₫893,342,048,568

₫2,821,869,354

139,817 MIMATIC

44,262,913 MIMATIC

mai-7d-price-graph
DefiDollarDUSD$0.65
ParallelPAR$1.05
TORTOR$0.01
SpiceUSDUSDS$0.07
USNUSN$1.00
NuBitsUSNBT$--
Single Collateral DAI SAI$--
Universal DollarU8D$--
YF Link USDYFLUSD$--
Zerogoki USDzUSD$--
Inflation Adjusted USDSIUSDS$--
SpiceEUROEUROS$--
Hiển thị 1 - 22 trong số 22
Hiển thị hàng
100