×
Selling fast: Full access tix to The Capital! Gets yours now!
×
Các loại tiền điện tử:  3,021Các thị trường giao dịch:  20,602Vốn Hóa Thị Trường:  $221,779,529,615Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,185,866,507BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $221,779,529,615Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,185,866,507BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  3,021Các thị trường giao dịch:  20,602

Đồng Tiền Tăng Giá và Rớt Giá Lớn Nhất
Khi khối lượng (24h) tối thiểu là $50.000

Đồng tiền tăng giá lớn nhất

Đồng tiền rớt giá lớn nhất

  • 1 giờ
  • 24 giờ
  • 7n
  • Đang tải...
* Ở đó Khối lượng (24 giờ) ít nhất là $50.000