Top các token PolkaFoundry Red Kite hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho PolkaFoundry Red Kite. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

483

12.80%16.39%

₫1.82T₫1,817,540,156,265

₫418,111,119,167

229,605 GAFI

998,099 GAFI

gamefi-7d-price-graph

585

3.75%13.36%

₫1.15T₫1,150,559,976,906

₫37,744,754,806

466,627 FARA

14,224,033 FARA

faraland-7d-price-graph

642

0.86%3.07%

₫870.84B₫870,841,548,186

33,010,447 PKF

polkafoundry-7d-price-graph

911

16.82%32.33%

₫350.29B₫350,286,214,893

5,875,000 MAT

my-master-war-7d-price-graph

1137

11.41%16.45%

₫189.47B₫189,473,926,652

₫16,733,050,929

1,143,754 HERO

12,951,109 HERO

step-hero-7d-price-graph

1223

5.51%27.42%

₫137.55B₫137,548,490,523

₫14,141,886,187

2,883,849 BUNI

28,049,239 BUNI

bunicorn-7d-price-graph

1819

7.39%2.95%

₫23.11B₫23,109,197,453

₫167,810,307

147,861 N1

20,362,031 N1

nftify-7d-price-graph

1910

6.26%8.35%

₫16.52B₫16,515,624,103

₫3,053,941,404

2,104,903 PRARE

11,383,253 PRARE

polkarare-7d-price-graph

2792

8.99%13.73%
--

₫110,788,357,010

2,464,740 RENA

0 RENA

warena-7d-price-graph

2839

13.87%112.59%
--

₫75,371,919,263

14,819,065 HAKA

--
tribe-one-7d-price-graph
DeFi Warrior (FIWA)FIWA$0.02
HeroVerseHER$0.11
Kaby ArenaKABY$0.07
NFTradeNFTD$0.42
SoccerHubSCH$0.03
SwaperryPERRY$0.04
ASPO WorldASPO$0.00

Hiển thị 1 - 17 trong số 17

Hiển thị hàng

100