Top các token Yield Farming hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Trang này sẽ liệt kê các token khai thác lợi suất (Yield Farming) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Tổng giá trị của tất cả các token khai thác lợi suất (Yield Farming) ngày hôm nay là ₫168.04T, giảm giá trị 7.14% trong 24 giờ qua.

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Yield Farming. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

22

0.03%6.49%9.06%

₫63.93T₫63,926,722,437,427

₫1,676,647,019,491

15,146,489 UNI

577,501,036 UNI

uniswap-7d-price-graph

50

0.15%5.11%12.06%

₫20.27T₫20,271,910,440,725

14,422,527 AAVE

aave-7d-price-graph

65

0.17%9.13%10.27%

₫14.85T₫14,847,327,275,069

₫1,337,134,970,932

73,661,830 CRV

817,928,871 CRV

curve-dao-token-7d-price-graph

69

0.28%6.17%8.56%

₫13.70T₫13,700,330,988,468

₫1,017,628,059,888

19,433,174 SNX

261,628,904 SNX

synthetix-7d-price-graph

97

0.15%9.83%9.95%

₫7.49T₫7,486,469,216,623

₫1,012,655,902,080

27,450,040 CAKE

202,935,546 CAKE

pancakeswap-7d-price-graph

113

0.35%8.41%12.13%

₫5.87T₫5,868,818,147,132

₫387,176,814,957

504,745 COMP

7,650,915 COMP

compound-7d-price-graph

114

0.16%6.46%9.08%

₫5.75T₫5,751,036,448,927

₫128,489,223,850

1,113,847 BAL

49,854,547 BAL

balancer-7d-price-graph

138

0.01%8.79%11.57%

₫4.63T₫4,626,494,869,815

33,019 YFI

yearn-finance-7d-price-graph

148

0.48%12.59%14.91%

₫4.06T₫4,062,753,325,364

₫681,227,850,607

38,640,837 SUSHI

230,448,872 SUSHI

sushiswap-7d-price-graph

170

1.21%14.31%6.04%

₫3.15T₫3,146,829,117,328

₫1,046,678,153,496

111,903,509 JOE

336,436,965 JOE

joe-7d-price-graph
StellaALPHA$0.11
Linear FinanceLINA$0.01
MOBOXMBOX$0.37
VenusXVS$4.20
MdexMDX$0.06
IQIQ$0.00
RallyRLY$0.01
Badger DAOBADGER$2.24
TrueFiTRU$0.04
BiswapBSW$0.11
RookROOK$58.08
FlamingoFLM$0.07
Beefy FinanceBIFI$405.19
DFI.MoneyYFII$742.88
AlchemixALCX$15.57
Alpaca FinanceALPACA$0.18
QuickSwapQUICK$50.60
BarnBridgeBOND$3.24
TranchessCHESS$0.16
Harvest FinanceFARM$25.18
BurgerCitiesBURGER$0.43
ICHIICHI$2.45
UniCryptUNCX$240.84
ERC20ERC20$0.01
ScallopSCLP$0.17
KALMKALM$1.51
BabySwapBABY$0.02
Step AppFITFI$0.00
NashNEX$0.15
Rari Governance TokenRGT$0.41
ApeSwapBANANA$0.02
GameswapGSWAP$0.37
RigoBlockGRG$1.41
TarotTAROT$0.07
BifrostBNC$0.18
TorumXTM$0.02
THENATHE$0.19
PolkaBridgePBR$0.04
Lattice TokenLTX$0.10
saffron.financeSFI$29.06
VesperVSP$0.29
Pickle FinancePICKLE$1.16
Horizon ProtocolHZN$0.03
Minter NetworkBIP$0.00
Degenerator MemeMEME$65.31
YAM V3YAM$0.12
yAxisYAXIS$1.88
Niftyx ProtocolSHROOM$0.03
ZooKeeperZOO$0.00
IdleIDLE$0.23
AutoAUTO$18.26
LuaSwapLUA$0.01
Belt FinanceBELT$0.11
ConvergenceCONV$0.00
OctoFiOCTO$1.23
unFederalReserveeRSDL$0.00
StrongSTRONG$6.24
88mphMPH$1.57
SwerveSWRV$0.03
OxygenOXY$0.01
PieDAO DOUGH v2DOUGH$0.03
YF LinkYFL$7.96
YFDAI.FINANCEYF-DAI$105.50
Hot CrossHOTCROSS$0.00
APY.FinanceAPY$0.00
EasyFiEZ$0.05
PowerTrade FuelPTF$0.01
HydroHYDRO$0.00
Launchblock.comLBP$0.00
Centric SwapCNS$0.00
Nerve FinanceNRV$0.00
Basis CashBAC$0.00
DinoSwapDINO$0.00
ETHA LendETHA$0.02
SnowSwapSNOW$0.31
Mochi MarketMOMA$0.00
ByteNextBNU$0.00
YVS.FinanceYVS$0.06
CropperFinanceCRP$0.00
CafeSwap TokenBREW$0.00
ETNA NetworkETNA$0.01
SnowballSNOB$0.01
Doki Doki FinanceDOKI$1.10
ShardSHARD$0.00
DogeswapDOGES$2.19
TheForce TradeFOC$0.00
Goose FinanceEGG$0.01
AzukiAZUKI$0.00
RuneRUNE$1.17
HyperAlloyALLOY$0.00

Hiển thị 1 - 100 trong số 238

Hiển thị hàng

100