Các loại tiền điện tử:  11,085Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,548,535,956,020Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,374,593,121Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.4% ETH: 17.4%Phí gas trên ETH:  31 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,085Trao đổi:  390Vốn hóa thị trường:  $1,548,535,956,020Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $94,374,593,121Tỷ lệ thống trị:  BTC: 48.4% ETH: 17.4%Phí gas trên ETH:  31 Gwei