Các loại tiền điện tử:  22,419Trao đổi:  538Vốn hóa thị trường:  $1,077,025,989,380.84Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $66,557,447,021Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.1% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  33 Gwei

Top các token PetRock Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho PetRock Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

365

1.71%0.67%5.18%

₫1.32T₫1,316,605,946,972

₫8,021,479,810

932,195 POLIS

153,005,849 POLIS

star-atlas-polis-7d-price-graph

435

1.66%0.04%4.18%

₫974.18B₫974,177,998,383

₫142,030,336,363

25,624,158 RAY

175,754,642 RAY

raydium-7d-price-graph

452

1.65%0.58%6.96%

₫902.01B₫902,013,212,619

₫30,712,337,746

333,791,115 ATLAS

9,803,356,511 ATLAS

star-atlas-7d-price-graph

967

3.49%0.72%7.42%

₫115.73B₫115,730,901,206

₫24,850,078,857

21,472,294 SLIM

100,000,000 SLIM

solanium-7d-price-graph

1082

1.42%0.51%5.07%

₫78.68B₫78,679,164,515

₫5,706,052,289

292,951,279 LITH

4,039,423,529 LITH

lithium-7d-price-graph

1465

1.18%5.59%5.99%

₫21.42B₫21,415,142,655

₫20,069,941,658

165,437,223 LIKE

176,525,761 LIKE

only1-7d-price-graph

2177

0.10%3.97%3.28%

₫1.62B₫1,621,611,166

₫2,497,592,217

6,160,767 STEP

4,000,000 STEP

step-finance-7d-price-graph

2581

0.17%29.71%23.51%

₫2233.13₫2,233

₫846,816

2,124,646,510 RNBW

5,602,877 RNBW

halodao-7d-price-graph

2645

3.36%1.43%10.64%
--

₫89,863,006,283

2,908,874 AZERO

--
aleph-zero-7d-price-graph

3009

0.21%0.41%0.19%

₫35.49B₫35,488,098,705

₫9,912,292,569

3,453,392 RIN

12,363,871 RIN

aldrin-7d-price-graph
SiennaSIENNA$0.49
CykuraCYS$0.01
Parrot ProtocolPRT$0.00
BlockchainSpaceGUILD$0.01
Matrix LabsMATRIX$0.00
SymmetrySMF$0.00
Volatility Protocol TokenVOL$0.00

Hiển thị 1 - 17 trong số 17

Hiển thị hàng

100