Top các token PetRock Capital Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho PetRock Capital Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

12.81%33.06%

₫6.75T₫6,745,049,322,106

₫2,046,596,107,994

24,730,468 RAY

81,505,199 RAY

raydium-7d-price-graph

2

11.06%40.17%

₫2.36T₫2,362,290,464,643

₫332,516,510,345

304,042,061 ATLAS

2,160,000,000 ATLAS

star-atlas-7d-price-graph

3

15.31%32.31%

₫1.54T₫1,535,476,132,022

₫44,103,684,487

1,651,580 SLIM

57,500,000 SLIM

solanium-7d-price-graph

4

12.43%35.74%

₫1.28T₫1,283,315,036,989

₫173,536,615,243

2,920,866 POLIS

21,600,000 POLIS

star-atlas-polis-7d-price-graph

5

7.06%25.80%

₫313.21B₫313,212,713,855

₫73,119,537,378

370,485,159 LITH

1,586,999,402 LITH

lithium-7d-price-graph

6

2.85%8.38%

₫298.42B₫298,421,300,092

₫14,628,975,739

3,812,975 LIKE

77,782,144 LIKE

only1-7d-price-graph

7

20.21%49.11%

₫12.31B₫12,314,044,933

₫91,700,191,399

29,787,188 STEP

4,000,000 STEP

step-finance-7d-price-graph

8

66.57%51.39%

₫3.69B₫3,692,711,797

₫29,669,422

45,017 RNBW

5,602,877 RNBW

halodao-7d-price-graph

9

7.15%38.89%
--

₫64,120,647,119

333,945 SIENNA

--
sienna-7d-price-graph

10

5.62%27.69%

₫208.25B₫208,251,634,309

₫9,784,310,725

1,282,233 GUILD

27,291,353 GUILD

blockchainspace-7d-price-graph
CyclosCYS$0.62
Parrot ProtocolPRT$0.00
AldrinRIN$1.15
MatrixswapMATRIX$0.10
Volatility Protocol TokenVOL$0.09
SymmetrySMF$0.00

Hiển thị 1 - 16 trong số 16

Hiển thị hàng

100