Những blockchain lớn nhất trong tiền điện tử được xếp hạng theo tổng giá trị đã khóa (TVL)

Dưới đây là số liệu thống kê về các loại blockchain với TVL và tổng số giao thức. Chúng tôi liệt kê dữ liệu theo TVL theo thứ tự giảm dần. 

Tổng TVL

--

TVL theo chuỗi

#

TênGiao thứcThay đổi trong 1 ngày (TVL)Thay đổi trong 1 tuần (TVL)Thay đổi trong 1 tháng (TVL)Tổng giá trị đã khóa (TVL)

Vốn hóa thị trường 

Vốn hóa thị trường/TVL

Đang tải dữ liệu...