Các loại tiền điện tử:  22,439Trao đổi:  537Vốn hóa thị trường:  $1,067,839,545,730.81Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $48,320,056,226Tỷ lệ thống trị:  BTC: 41.5% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  18 Gwei

Top các token Events hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Events. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

746

1.25%2.38%9.30%

₫281.23B₫281,233,282,944

11,388,258 GET

get-protocol-7d-price-graph

837

0.19%2.44%4.42%

₫192.23B₫192,231,206,314

6,000,000 AVT

aventus-7d-price-graph

1162

0.32%2.62%3.50%

₫59.67B₫59,671,352,160

₫359,971,248

398,990 WOW

66,139,439 WOW

wownero-7d-price-graph

1418

0.52%0.44%2.98%

₫25.65B₫25,645,264,205

₫96,815,016

5,085,252 OLY

1,347,029,039 OLY

olyseum-7d-price-graph

2335

16.54%14.98%67.94%

₫659.59M₫659,594,014

₫78,062,384

3,698,469 EVC

31,250,497 EVC

eventchain-7d-price-graph

2368

0.32%2.04%28.35%

₫529.44M₫529,437,839

₫401,835

1,518 MORE

2,000,000 MORE

more-coin-7d-price-graph
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Hiển thị 1 - 8 trong số 8

Hiển thị hàng

100