Top các token Coinbase Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

4.12%
17.21%

$908,364,601,138

$54,610,960,153

$1,124,887

18,710,662 BTC

1-price-graph

2

3.05%
8.95%

$447,201,303,995

$44,585,281,447

$11,553,291

115,882,346 ETH

1027-price-graph

11

3.65%
2.70%

$21,767,132,425

$1,053,328,146

$27,078,025

559,570,115 UNI

7083-price-graph

19

22.10%
118.76%

$10,035,304,744

$4,698,315,585

$2,865,998,277

6,121,590,937 MATIC

3890-price-graph

31

2.84%
7.55%

$6,019,782,721

$403,179,817

$25,689,364

383,561,834 LUNA

4172-price-graph

47

9.23%
2.05%

$3,740,278,419

$425,550,021

$577,479

5,075,624 COMP

5692-price-graph

58

13.93%
24.49%

$2,494,670,465

$344,328,124

$52,003,148

376,764,801 NEAR

6535-price-graph

73

3.78%
14.29%

$1,752,526,052

$253,744,725

$180,357,602

1,245,666,867 GRT

6719-price-graph

81

0.80%
1.63%

$1,530,195,144

$59,783,068

$2,362,006

60,457,419 UMA

5617-price-graph

98

2.37%
16.19%

$1,066,659,621

$31,019,955

$6,557,271

225,479,897 CELO

5567-price-graph
Reserve RightsRSR$0.08
ArweaveAR$28.71
FlowFLOW$24.22
DODODODO$2.91
Keep NetworkKEEP$0.51
AudiusAUDIO$1.88
RallyRLY$0.95
EdgewareEDG$0.02
saffron.financeSFI$1077.21
RaribleRARI$16.85
EdgelessEDG$0.01
SmartCoinSMC$0.01
Unlock ProtocolUDT$671.56
MinaMINA$81.84
Compound UniCUNI$--

Hiển thị 1 - 25 trong số 25

Hiển thị hàng

100