Top các token Coinbase Ventures Portfolio hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Coinbase Ventures Portfolio. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

1

2.19%0.91%

₫13296.04T₫13,296,040,720,689,986

19,048,643 BTC

bitcoin-7d-price-graph

2

0.74%3.50%

₫5646.68T₫5,646,678,155,721,745

120,911,983 ETH

ethereum-7d-price-graph

17

3.15%7.14%

₫123.65T₫123,653,734,118,648

₫11,573,663,398,195

744,180,142 MATIC

7,950,866,567 MATIC

polygon-7d-price-graph

21

1.05%9.47%

₫97.50T₫97,499,341,696,377

₫8,923,972,028,877

63,865,629 NEAR

697,767,403 NEAR

near-protocol-7d-price-graph

22

0.35%4.55%

₫95.53T₫95,525,808,020,629

₫4,638,945,980,330

34,910,726 UNI

718,886,424 UNI

uniswap-7d-price-graph

31

0.66%8.12%

₫66.66T₫66,662,020,883,464

₫1,286,921,994,508

20,004,023 FLOW

1,036,200,000 FLOW

flow-7d-price-graph

53

1.41%13.24%

₫25.23T₫25,227,483,834,080

₫2,146,608,803,138

587,121,603 GRT

6,900,000,000 GRT

the-graph-7d-price-graph

77

3.06%2.33%

₫14.32T₫14,316,607,974,700

₫1,957,468,092,136

60,049,401 CELO

439,191,694 CELO

celo-7d-price-graph

88

1.67%8.77%

₫12.29T₫12,287,267,133,069

₫901,206,167,252

37,856,545 MINA

516,145,466 MINA

mina-7d-price-graph

90

0.89%2.46%

₫11.70T₫11,703,288,714,434

7,123,702 COMP

compound-7d-price-graph
ArweaveAR$14.96
AudiusAUDIO$0.49
SynthetixSNX$2.68
UMAUMA$3.49
BraintrustBTRST$2.53
RallyRLY$0.07
Keep NetworkKEEP$0.23
TerraLUNA$0.00
Reserve RightsRSR$0.01
BiconomyBICO$0.70
RadicleRAD$2.11
Vega ProtocolVEGA$1.72
ReserveRSV$1.00
RaribleRARI$3.38
Ribbon FinanceRBN$0.39
GuildFiGF$0.49
DODODODO$0.17
RSS3RSS3$0.13
EdgewareEDG$0.00
Router ProtocolROUTE$1.96
Zebec ProtocolZBC$0.02
saffron.financeSFI$72.98
EdgelessEDG$0.02
SmartCoin (SMC)SMC$0.00
UmeeUMEE$0.03
NAOS FinanceNAOS$0.05
Compound UniCUNI$0.12
InstadappINST$0.70
RelevantREL$0.18
Notional FinanceNOTE$0.51
Unlock ProtocolUDT$21.02
AxelarAXL$0.00

Hiển thị 1 - 42 trong số 42

Hiển thị hàng

100