Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 12 May 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1.28B$1,281,982,625

11,147,675 BTC
-0.03%
-0.41%
-1.88%
2
LTC

$57.51M$57,513,319

17,591,130 LTC
0.17%
-2.61%
-9.91%
3
NMC

$4.67M$4,674,413

5,522,700 NMC
0.02%
0.61%
-26.82%
4
PPC

$4.59M$4,585,556

18,897,820 PPC
-1.20%
-4.88%
-21.46%
5
NVC

$984531.38$984,531

279,685 NVC
-0.10%
-0.28%
-4.43%
6
DVC

$983447.61$983,448

4,454,020,096 DVC
0.58%
3.67%
-8.65%
7
TRC

$954262.84$954,263

2,506,930 TRC
-1.02%
-5.49%
-33.23%
8
FTC

$820221.45$820,221

6,543,450 FTC
-0.48%
-5.69%
-63.30%
9
FRC

$748241.76$748,242

20,807,988 FRC
0.02%
-20.35%
-59.81%
10
CNC

$489370.40$489,370

5,065,946 CNC
2.83%
-11.26%
0.00%
11
MNC

$247203.65$247,204

1,042,987 MNC
-0.03%
8.04%
90.65%
12
BQC

$156410.47$156,410

17,001,138 BQC
-2.70%
-15.27%
0.00%
13
IXC

$147029.97$147,030

12,653,618 IXC *
-0.33%
-16.83%
0.00%
14
BTB

$82905.80$82,906

2,872 BTB
13.72%
35.30%
0.00%