Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 12, tháng 05, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,281,982,625 $115.00 11,147,675 -0.03% -0.41% -1.88%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $57,513,319 $3.27 17,591,130 0.17% -2.61% -9.91%
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $4,674,413 $0.846400 5,522,700 0.02% 0.61% -26.82%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $4,585,556 $0.242650 18,897,820 -1.20% -4.88% -21.45%
5 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $984,531 $3.52 279,685 -0.10% -0.28% -4.43%
6 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $983,448 $0.000221 4,454,020,096 0.58% 3.67% -8.65%
7 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $954,263 $0.380650 2,506,930 -1.02% -5.49% -33.23%
8 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $820,221 $0.125350 6,543,450 -0.48% -5.69% -63.30%
9 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $748,242 $0.035959 20,807,988 0.02% -20.35% -59.81%
10 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $489,370 $0.096600 5,065,946 2.83% -11.26% ?
11 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $247,204 $0.237015 1,042,987 -0.03% 8.04% 90.65%
12 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $156,410 $0.009200 17,001,138 -2.70% -15.27% ?
13 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $147,030 $0.011620 12,653,618 * -0.33% -16.83% ?
14 BitBar BTB
BitBar
BTB $82,906 $28.86 2,872 13.72% 35.30% ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,354,369,539