×
Limited spots left for The Capital Conference! Are you missing out? Find out more here!
×
Các loại tiền điện tử:  2,989Các thị trường giao dịch:  20,919Vốn Hóa Thị Trường:  $218,221,632,167Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,067,236,996BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $218,221,632,167Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,067,236,996BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  2,989Các thị trường giao dịch:  20,919

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 12 May 2013

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$1,281,982,625
$115.00
11,147,675 BTC
-0.03%
-0.41%
-1.88%
2
LTC
$57,513,319
$3.27
17,591,130 LTC
0.17%
-2.61%
-9.91%
3
NMC
$4,674,413
$0.846400
5,522,700 NMC
0.02%
0.61%
-26.82%
4
PPC
$4,585,556
$0.242650
18,897,820 PPC
-1.20%
-4.88%
-21.46%
5
NVC
$984,531
$3.52
279,685 NVC
-0.10%
-0.28%
-4.43%
6
DVC
$983,448
$0.000221
4,454,020,096 DVC
0.58%
3.67%
-8.65%
7
TRC
$954,263
$0.380650
2,506,930 TRC
-1.02%
-5.49%
-33.23%
8
FTC
$820,221
$0.125350
6,543,450 FTC
-0.48%
-5.69%
-63.30%
9
FRC
$748,242
$0.035959
20,807,988 FRC
0.02%
-20.35%
-59.81%
10
CNC
$489,370
$0.096600
5,065,946 CNC
2.83%
-11.26%
0.00%
11
MNC
$247,204
$0.237015
1,042,987 MNC
-0.03%
8.04%
90.65%
12
BQC
$156,410
$0.009200
17,001,138 BQC
-2.70%
-15.27%
0.00%
13
IXC
$147,030
$0.011620
12,653,618 IXC *
-0.33%
-16.83%
0.00%
14
BTB
$82,905.80
$28.86
2,872 BTB
13.72%
35.30%
0.00%