Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 17, tháng 11, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $5,491,002,180 $457.51 12,001,844 0.58% 6.46% 44.41%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $99,628,429 $4.32 23,073,913 0.01% 0.67% 9.04%
3 XRP XRP
XRP
XRP $80,041,389 $0.010238 7,817,889,792 * 0.23% 2.74% 27.48%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $15,102,094 $0.728048 20,743,259 0.21% 3.84% 30.65%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $4,731,959 $0.647055 7,313,076 -0.05% 2.63% 3.96%
6 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $2,481,018 $5.14 482,675 0.08% 1.23% 2.01%
7 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $2,345,463 $0.764274 3,068,876 -0.11% 0.32% 13.88%
8 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $2,126,620 $0.092302 23,039,856 -0.21% 2.35% -12.39%
9 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $1,512,150 $0.048958 30,886,496 1.04% 34.57% 51.50%
10 Bullion CBX
Bullion
CBX $1,103,957 $1.23 900,424 0.67% 69.08% 178.08%
11 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $449,667 $0.000079 5,702,429,781 0.11% 1.48% 10.42%
12 Copperlark CLR
Copperlark
CLR $359,092 $0.076236 4,710,291 -3.09% -6.98% 18.33%
13 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $353,535 $0.251823 1,403,901 -0.08% 2.86% -1.23%
14 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $303,684 $0.014636 20,748,468 0.49% 7.07% 2.18%
15 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $295,226 $0.017797 16,588,762 * -0.64% 1.59% 39.60%
16 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $220,628 $0.051289 4,301,691 0.65% -8.38% -59.23%
17 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $220,587 $0.020664 10,675,152 0.45% 20.90% 24.94%
18 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $187,156 $0.005803 32,251,089 -0.16% 9.35% -7.75%
19 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $164,113 $0.005800 28,297,297 0.00% 4.90% 34.80%
20 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $134,168 $0.258548 518,927 0.69% 4.03% 11.46%
21 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $130,910 $0.000002 87,145,979,473 0.89% 4.16% 22.12%
22 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $70,560 $0.000454 155,520,561 -0.10% 9.93% 64.87%
23 TagCoin TAG
TagCoin
TAG $52,841 $0.288614 183,086 -0.21% 0.26% -3.26%
24 Quark QRK
Quark
QRK $52,351 $0.000215 244,044,307 -1.17% -20.71% 50.27%
25 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $50,985 $0.001883 27,081,311 1.19% 9.92% 21.01%
26 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $31,221 $0.000793 39,365,141 0.53% 8.89% ?
27 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $26,271 $0.002538 10,349,158 -0.51% 5.17% -3.66%
28 Tickets TIX
Tickets
TIX $20,445 $3.7e-07 55,046,531,897 0.04% -7.29% -34.13%
29 Franko FRK
Franko
FRK $12,919 $0.200743 64,356 -3.21% -3.28% -22.79%
30 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $11,279 $0.008540 1,320,649 1.95% 39.04% 174.59%
31 BitBar BTB
BitBar
BTB $9,439 $1.26 7,473 0.32% 107.01% 128.18%
32 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $5,142 $0.000707 7,274,140 0.58% -8.69% -87.51%
33 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $4,768 $0.000825 5,781,473 0.48% 3.46% 27.76%
34 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $3,342 $0.017539 190,530 1.09% 39.62% 155.49%
35 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $2,666 $0.000323 8,261,600 6.27% -20.11% 109.35%
36 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $1,464 $0.001255 1,166,425 0.36% 22.75% 142.92%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $5,703,249,718