×
×
Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605Vốn hóa thị trường:  $394,418,743,579Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,581,310,939BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $394,418,743,579Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,581,310,939BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 17 November 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$5,907,841,888

$492.11
12,005,125 BTC
-1.31%
11.34%
55.65%
2
LTC

$94,452,810

$4.09
23,096,792 LTC
-3.21%
-5.33%
8.81%
3
XRP

$79,811,364

$0.010209
7,817,889,792 XRP *
-1.73%
0.82%
22.20%
4
PPC

$15,956,729

$0.768902
20,752,612 PPC
-4.92%
7.51%
30.83%
5
NMC

$4,578,177

$0.625477
7,319,500 NMC
-0.85%
-3.68%
1.29%
6
NVC

$2,355,871

$4.87
483,751 NVC
0.53%
-4.06%
-4.42%
7
XPM

$2,119,653

$0.688949
3,076,647 XPM
-1.55%
-9.57%
-4.71%
8
WDC

$1,554,779

$0.050146
31,005,034 WDC
-3.71%
9.34%
57.30%
9
FTC

$1,388,509

$0.060037
23,127,400 FTC
-27.02%
-35.66%
-42.86%
10
CBX

$1,031,001

$1.14
900,959 CBX
1.45%
-3.43%
128.64%
11
DVC

$477,500

$0.000084
5,707,720,192 DVC
-1.31%
11.34%
24.89%
12
MEC

$347,575

$0.016732
20,773,400 MEC
-2.73%
17.32%
16.10%
13
IXC

$294,131

$0.017716
16,602,578 IXC *
-1.31%
-1.65%
13.06%
14
CLR

$278,988

$0.059053
4,724,349 CLR
-1.32%
-30.90%
-12.61%
15
DGC

$261,038

$0.024409
10,694,496 DGC
2.64%
22.27%
55.02%
16
MNC

$259,347

$0.184689
1,404,238 MNC
-4.66%
-24.03%
-32.11%
17
TRC

$212,057

$0.049265
4,304,410 TRC
-1.21%
-1.17%
-63.78%
18
FRC

$190,931

$0.005905
32,331,966 FRC
6.05%
2.71%
-10.80%
19
GLC

$163,177

$0.005763
28,316,480 GLC
-0.84%
2.47%
31.61%
20
ANC

$136,914

$0.262806
520,971 ANC
-2.06%
4.96%
10.13%
21
IFC

$136,847

$0.000002
87,216,324,608 IFC
1.94%
10.39%
41.09%
22
ZET

$73,516

$0.000472
155,613,424 ZET
-1.31%
-0.55%
49.38%
23
TAG

$52,834

$0.278042
190,020 TAG
-3.87%
-5.85%
-18.47%
24
BQC

$48,040

$0.001772
27,116,760 BQC
-1.31%
2.77%
9.12%
25
QRK

$46,856

$0.000192
244,140,224 QRK
-1.31%
-20.82%
28.45%
26
FST

$29,574

$0.000748
39,537,304 FST
7.42%
3.75%
0.00%
27
YAC

$27,690

$0.002662
10,400,824 YAC
0.54%
-0.13%
0.00%
28
TIX

$18,168

$3.29e-7
55,201,488,896 TIX
-0.38%
-11.29%
-37.44%
29
FRK

$16,522

$0.254701
64,870 FRK
-9.60%
0.79%
-0.79%
30
BTB

$9,227

$1.23
7,501 BTB
-1.31%
26.08%
81.13%
31
BTE

$8,815

$0.006643
1,326,801 BTE
-1.31%
-11.18%
7.91%
32
LKY

$5,592

$0.000763
7,331,336 LKY
-0.67%
11.86%
-86.51%
33
PXC

$5,092

$0.000876
5,813,100 PXC
-1.31%
7.36%
39.02%
34
CRC

$3,738

$0.019616
190,588 CRC
-10.63%
19.27%
185.43%
35
JKC

$2,210

$0.000267
8,261,600 JKC
-0.38%
84.82%
-29.45%
36
EMD

$1,481

$0.001270
1,166,425 EMD
1.03%
-5.25%
164.84%