Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 09 June 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1.13B$1,126,642,500

11,266,425 BTC
-2.04%
-8.00%
-16.89%
2
LTC

$43.86M$43,858,289

18,404,654 LTC
-1.66%
-7.44%
-11.80%
3
NMC

$3.31M$3,311,798

5,749,650 NMC
-2.41%
-6.50%
-17.73%
4
PPC

$2.27M$2,267,778

19,218,458 PPC
-1.20%
-1.33%
-20.40%
5
NVC

$953097.98$953,098

288,381 NVC
-1.89%
-6.48%
-14.65%
6
FTC

$852774.31$852,774

6,768,050 FTC
0.33%
17.16%
59.03%
7
TRC

$556761.98$556,762

2,855,190 TRC
-2.29%
-3.18%
-17.77%
8
DVC

$538224.93$538,225

4,639,869,952 DVC
-2.06%
-11.04%
-21.43%
9
FRC

$344283.64$344,284

21,345,628 FRC
-2.06%
-2.76%
-19.99%
10
CNC

$260701.49$260,701

5,111,794 CNC
-1.28%
-3.96%
-8.39%
11
BQC

$98890.42$98,890

18,658,570 BQC
-3.87%
-3.45%
27.98%
12
YAC

$98315.19$98,315

3,255,470 YAC
-4.95%
0.00%
0.00%
13
DGC

$70346.91$70,347

1,794,564 DGC
3.10%
0.00%
0.00%
14
WDC

$60438.16$60,438

4,696,050 WDC
-2.27%
0.00%
0.00%
15
BTB

$45586.21$45,586

3,479 BTB
-2.07%
-9.71%
-16.29%
16
MNC

$44972.33$44,972

1,094,217 MNC
-2.06%
-27.57%
-42.74%
17
MEM

$14865.88$14,866

8,668,150 MEM
-0.13%
0.00%
0.00%
18
AMC

$4150.01$4,150

993,300 AMC
-2.57%
0.00%
0.00%
19
FRK

$2772.80$2,773

18,485 FRK
-2.59%
0.00%
0.00%
20
ELC

$768.13$768

21,337 ELC
-18.23%
0.00%
0.00%