Lịch mở khóa và cấp token

Dưới đây là các thông tin chi tiết về việc mở khóa và cấp token cho các dự án tiền điện tử hàng đầu. Để biết thông tin đầy đủ về token, vui lòng nhấp vào tên token để chuyển đến trang có liên quan.
#TênGiá% 24hVốn hóa thị trườngLượng cung lưu hành

Tiến trình mở khóa

Lần mở khóa tiếp theo

Ngày mở khóa tiếp theo

57

Ondo

ONDO

₫26,894.80
5.37%

₫37.38T₫37,377,309,438,043

1,389,759,838 ONDO

11.42%
16.67M ONDO
$17.73M (0.17% tổng số đã khóa)
1146

PlayZap

PZP

₫3,300.25
2.15%

₫188.52B₫188,520,101,061

57,122,935 PZP

55.25%
3.34M PZP
$436,539.46 (2.23% tổng số đã khóa)
7389

Athena DexFi

ATH

₫1,376.08
0.73%--

320,000 ATH

34.23%
29,616 ATH
$1,611.82 (0.30% tổng số đã khóa)
9

Dogecoin

DOGE

₫3,098.23
2.88%

₫449.74T₫449,744,379,956,088

145,161,756,384 DOGE

0.13%
27,118 DOGE
$3,322.87
116

Safe

SAFE

₫34,199.23
5.39%

₫14.6T₫14,596,745,247,529

426,815,046 SAFE

51.26%
418,600 SAFE
$566,189.74 (0.04% tổng số đã khóa)
434

Polyhedra Network

ZKJ

₫32,919.03
0.05%

₫1.99T₫1,987,765,599,976

60,383,487 ZKJ

13.75%
15.5M ZKJ
$20.17M (1.55% tổng số đã khóa)
5767

Liquid Crypto

LQDX

₫420.20
0.45%--

45,286,577 LQDX

27.47%
17.44M LQDX
$289,774.17 (4.36% tổng số đã khóa)
6174

Sugar Kingdom Odyssey

SKO

₫118.38
5.31%--

46,000,000 SKO

43.94%
330,485 SKO
$1,547.3 (0.63% tổng số đã khóa)
91

Worldcoin

WLD

₫71,026.01
1.44%

₫19.75T₫19,747,011,252,590

278,025,070 WLD

16.53%
3.19M WLD
$8.97M (0.03% tổng số đã khóa)
706

Numbers Protocol

NUM

₫1,120.76
0.33%

₫715.06B₫715,057,829,054

638,011,138 NUM

56.46%
10.26M NUM
$454,852.11 (1.03% tổng số đã khóa)
923

AIT Protocol

AIT

₫2,067.18
11.78%

₫347.68B₫347,675,398,473

168,188,412 AIT

33.65%
1.02M AIT
$83,159.1 (0.15% tổng số đã khóa)
2927

sudoswap

SUDO

₫3,185.46
5.58%--

25,163,918 SUDO

74.05%
486,540 SUDO
$61,296.73 (0.81% tổng số đã khóa)
35

Filecoin

FIL

₫115,309.12
0.32%

₫65.91T₫65,911,782,506,114

571,609,438 FIL

35.82%
365,744 FIL
$1.67M (0.02% tổng số đã khóa)
96

Pendle

PENDLE

₫116,392.36
2.74%

₫18.14T₫18,142,285,998,735

155,871,793 PENDLE

91.22%
17,009 PENDLE
$78,297.35 (0.01% tổng số đã khóa)
2887

Cakepie

CKP

₫128,343.63
0.76%--

1,140,000 CKP

30.52%
6,867 CKP
$34,856.82 (0.07% tổng số đã khóa)
2693

LayerAI

LAI

₫363.01
8.09%--

2,144,331,061 LAI

50.85%
4.73M LAI
$67,860.27 (0.16% tổng số đã khóa)
5

Solana

SOL

₫3,9...07.67
2.30%

₫1,852.59T₫1,852,592,551,783,544

464,156,789 SOL

89.63%
72,325 SOL
$11.42M (0.01% tổng số đã khóa)
6415

UFORIKA

FORA

₫13.85
9.24%--

382,629,167 FORA

27.76%
12.31M FORA
$6,746.12 (0.18% tổng số đã khóa)
920

Gaimin

GMRX

₫52.46
4.57%

₫348.04B₫348,037,206,082

6,634,129,332 GMRX

11.40%
44.27M GMRX
$91,853.93 (0.04% tổng số đã khóa)
3051

Rebase GG

IRL

₫646.04
2.95%--

49,632,922 IRL

5.46%
6.28M IRL
$160,465.14 (1.26% tổng số đã khóa)
3420

GPTVerse

GPTV

₫93.92
4.27%--

84,125,000 GPTV

12.51%
918,777 GPTV
$3,412.67 (0.10% tổng số đã khóa)
17

NEAR Protocol

NEAR

₫155,526.84
3.89%

₫171.53T₫171,533,366,570,655

1,102,918,067 NEAR

85.67%
407,654 NEAR
$2.51M (0.03% tổng số đã khóa)
2601

Wisdomise AI

WSDM

₫665.89
4.35%--

74,800,000 WSDM

12.84%
1.59M WSDM
$41,766.16 (0.16% tổng số đã khóa)
2819

SatoshiVM

SAVM

₫34,441.46
4.36%--

7,000,000 SAVM

38.68%
549,161 SAVM
$748,044.2 (2.62% tổng số đã khóa)
169

Celo

CELO

₫14,867.75
0.24%

₫8.06T₫8,064,221,718,647

542,396,781 CELO

54.32%
215,721 CELO
$126,848.44 (0.02% tổng số đã khóa)
401

Aurora

AURORA

₫4,646.10
0.74%

₫2.26T₫2,255,250,295,216

485,407,164 AURORA

75.91%
4.1M AURORA
$752,888.51 (0.41% tổng số đã khóa)
3130

StoryFire

BLAZE

₫7.93
7.00%--

19,149,370,781 BLAZE

18.58%
32.96M BLAZE
$10,343.12 (0.16% tổng số đã khóa)
3843

Sheertopia

AMBO

₫3,608.08
3.30%--

1,200,000 AMBO

29.76%
1.55M AMBO
$220,880.24 (3.69% tổng số đã khóa)
5472

Blocjerk

BJ

₫8,487.86
1.72%--

587,899 BJ

28.45%
6,934 BJ
$2,327.71 (0.07% tổng số đã khóa)
14

Polkadot

DOT

₫160,242.73
2.18%

₫230.42T₫230,421,578,845,679

1,437,953,431 DOT

57.03%
311,571 DOT
$1.97M (0.02% tổng số đã khóa)
650

Unifi Protocol DAO

UNFI

₫103,154.89
0.14%

₫890.13B₫890,127,724,703

8,629,041 UNFI

92.00%
100,011 UNFI
$408,022.44 (1.00% tổng số đã khóa)
1220

Medieval Empires

MEE

₫259.12
3.68%

₫144.96B₫144,955,169,070

559,411,443 MEE

58.38%
98.57M MEE
$1.01M (7.32% tổng số đã khóa)
1741

SolarX

SXCH

₫1,473.93
6.17%

₫25.42B₫25,417,458,769

17,244,658 SXCH

9.87%
548,400 SXCH
$31,968.44 (0.14% tổng số đã khóa)
51

Bonk

BONK

₫0.6782
4.59%

₫46.69T₫46,692,213,267,289

68,850,063,755,499 BONK

74.04%
19.04B BONK
$510,658.25 (0.02% tổng số đã khóa)
1142

Soil

SOIL

₫25,156.70
7.70%

₫189.81B₫189,811,954,999

7,545,185 SOIL

27.76%
12,360 SOIL
$12,297.55 (0.01% tổng số đã khóa)
47

Optimism

OP

₫45,866.43
1.37%

₫51.45T₫51,449,682,098,045

1,121,728,540 OP

40.17%
1.06M OP
$1.92M (0.02% tổng số đã khóa)
39

Arbitrum

ARB

₫19,082.74
1.72%

₫63.72T₫63,722,587,106,401

3,339,278,542 ARB

31.98%
479,069 ARB
$361,563.84
9557

Lyve Finance

LYVE

₫1,870.13
4.14%--

2,200,000 LYVE

11.39%
48,252 LYVE
$3,568.89 (0.48% tổng số đã khóa)
4339

BlastOff

OFF

₫5,599.64
2.49%--

730,000 OFF

28.99%
13,847 OFF
$3,066.53 (0.14% tổng số đã khóa)
3779

BitBrawl

BRAWL

₫17.93
6.27%--

969,550,000 BRAWL

27.32%
10.62M BRAWL
$7,529.58 (0.11% tổng số đã khóa)
4203

Tradetomato

TTM

₫223.48
0.53%--

51,018,144 TTM

28.21%
34.78M TTM
$307,376.38 (3.49% tổng số đã khóa)
259

Pixels

PIXEL

₫5,718.28
2.78%

₫4.41T₫4,409,028,837,796

771,041,667 PIXEL

19.68%
53.55M PIXEL
$12.11M (1.07% tổng số đã khóa)
3472

YOUR AI

YOURAI

₫460.03
3.98%--

191,060,218 YOURAI

14.13%
25.63M YOURAI
$466,222.94 (2.56% tổng số đã khóa)
3473

Kim Exchange

KIM

₫308.03
0.64%--

27,000,000 KIM

22.42%
841,500 KIM
$10,251.58 (0.08% tổng số đã khóa)
--

Dinowars

DINW

------

2,075,000 DINW

40.21%
2.06M DINW
$102,873.94 (4.12% tổng số đã khóa)
1466

LandRocker

LRT

₫124.25
6.95%

₫68.09B₫68,087,525,721

547,992,502 LRT

16.71%
5.4M LRT
$26,544.46 (0.05% tổng số đã khóa)
3013

RGAMES

RGAME

₫41.33
7.01%--

240,000,000 RGAME

36.50%
2.99M RGAME
$4,893.74 (0.30% tổng số đã khóa)
4528

Winerz

WNZ

₫8.18
6.04%--

870,000,000 WNZ

66.42%
8.95M WNZ
$2,894.88 (0.89% tổng số đã khóa)
1863

MetaDOS

SECOND

₫26.17
0.46%

₫16.15B₫16,153,206,849

617,224,889 SECOND

12.32%
10.46M SECOND
$10,825.6 (0.10% tổng số đã khóa)
3404

Grow Token

GROW

₫6,487.13
0.80%--

10,000,000 GROW

16.00%
1.88M GROW
$481,071.34 (2.18% tổng số đã khóa)
3030

Crypto Hunters Coin

CRH

₫208.28
6.83%--

46,670,345 CRH

7.36%
557,426 CRH
$4,591.89 (0.06% tổng số đã khóa)
3879

Bounty Temple

TYT

₫2,838.29
3.55%--

1,666,000 TYT

15.40%
25,637 TYT
$2,877.84 (0.05% tổng số đã khóa)
3108

Skillful AI

SKAI

₫2,107.64
5.91%--

16,800,000 SKAI

6.04%
1.32M SKAI
$110,248.08 (0.13% tổng số đã khóa)
2615

FreeBnk

FRBK

₫1,818.73
102.85%--

71,968,749 FRBK

30.09%
473,660 FRBK
$34,070.7 (0.09% tổng số đã khóa)
3467

MetaMecha

MM

₫3.05
2.75%--

40,000,000 MM

2.61%
1.16M MM
$139.87 (0.06% tổng số đã khóa)
1332

Levana Protocol

LVN

₫1,159.30
4.65%

₫107.77B₫107,770,035,465

92,961,505 LVN

10.39%
12.44M LVN
$570,436.23 (1.24% tổng số đã khóa)
361

Merlin Chain

MERL

₫6,420.31
4.10%

₫2.66T₫2,664,429,235,171

415,000,000 MERL

20.76%
52.31M MERL
$13.28M (2.49% tổng số đã khóa)
1683

EGO

EGO

₫533.65
4.56%

₫30.21B₫30,209,557,938

56,608,820 EGO

33.17%
2.09M EGO
$44,188.64 (0.65% tổng số đã khóa)
9079

REVOLAND TOKEN

REVO

₫704.14
0.05%--

120,000,000 REVO

55.28%
2.62M REVO
$72,951.36 (2.18% tổng số đã khóa)
776

Zero1 Labs

DEAI

₫5,824.27
2.96%

₫531.3B₫531,296,733,608

91,221,244 DEAI

13.27%
26.32M DEAI
$6.06M (2.63% tổng số đã khóa)
950

Hatom

HTM

₫19,102.82
0.88%

₫318.4B₫318,395,494,957

16,667,457 HTM

31.93%
5.02M HTM
$3.79M (5.02% tổng số đã khóa)
4971

ChainPort

PORTX

₫53.95
24.02%--

169,659,172 PORTX

58.81%
10.82M PORTX
$23,078.32 (1.59% tổng số đã khóa)
5062

o-mee

OME

₫1.55
1.14%--

83,870,000 OME

34.55%
8.64M OME
$531.11 (1.08% tổng số đã khóa)
6560

IMVU

VCORE

₫53.95
0.52%--

226,370,724 VCORE

7.10%
88M VCORE
$187,776.77 (1.10% tổng số đã khóa)
4190

Aventis Metaverse

AVTM

₫12.35
46.43%--

194,088,542 AVTM

41.45%
43.5M AVTM
$21,251.74 (4.35% tổng số đã khóa)
2282

IQ Protocol

IQT

₫241.15
1.29%

₫2.67B₫2,667,578,173

11,061,937 IQT

16.42%
19.61M IQT
$187,069.52 (1.96% tổng số đã khóa)
1224

Script Network

SCPT

₫449.30
7.73%

₫143.03B₫143,030,494,105

318,342,939 SCPT

26.32%
49.61M SCPT
$881,513.77 (4.96% tổng số đã khóa)
433

Metaplex

MPLX

₫8,005.85
0.28%

₫1.99T₫1,991,415,166,328

248,745,041 MPLX

78.65%
22.23M MPLX
$7.04M (2.22% tổng số đã khóa)
758

School Hack Coin

SHC

₫2,558.83
1.13%

₫578.46B₫578,455,269,368

226,062,500 SHC

28.85%
23.41M SHC
$2.37M (4.68% tổng số đã khóa)
3683

THORSwap

THOR

₫5,652.92
3.54%--

181,619,596 THOR

49.73%
2.03M THOR
$453,238.52 (0.50% tổng số đã khóa)
3287

Iron Fish

IRON

₫21,227.20
2.29%--

43,594,180 IRON

9.65%
1.43M IRON
$1.2M (2.59% tổng số đã khóa)
3635

Octavia AI

VIA

₫3,154.94
4.44%--

8,750,000 VIA

24.73%
5.81M VIA
$725,308.27 (5.81% tổng số đã khóa)
1597

WAM

WAM

₫90.65
6.68%

₫42.13B₫42,130,749,598

464,780,364 WAM

39.16%
8.86M WAM
$31,765.53 (0.89% tổng số đã khóa)
2886

XANA

XETA

₫102.47
4.78%--

2,474,201,909 XETA

55.55%
144.39M XETA
$585,165.72 (2.89% tổng số đã khóa)
1044

bitsCrunch

BCUT

₫1,255.46
0.10%

₫245.75B₫245,749,659,463

195,744,018 BCUT

13.59%
33.02M BCUT
$1.64M (3.30% tổng số đã khóa)
2284

MetaShooter

MHUNT

₫81.41
0.12%

₫2.63B₫2,626,345,048

32,260,173 MHUNT

81.26%
997,500 MHUNT
$3,211.77 (1.05% tổng số đã khóa)
8733

Mercurial Finance

MER

₫3.95
0.06%--

563,020,000 MER

84.67%
9.49M MER
$1,482.77 (0.95% tổng số đã khóa)
1578

Walken

WLKN

₫56.25
5.04%

₫44.94B₫44,940,285,555

798,874,195 WLKN

41.67%
62.34M WLKN
$138,699.69 (3.12% tổng số đã khóa)
1263

MagicCraft

MCRT

₫29.18
0.15%

₫127.36B₫127,360,686,782

4,364,257,893 MCRT

75.48%
110.61M MCRT
$127,668.43 (1.54% tổng số đã khóa)
1656

ROCO FINANCE

ROCO

₫1,770.89
0.73%

₫30.63B₫30,634,328,635

17,298,805 ROCO

74.65%
479,880 ROCO
$33,610.22 (0.48% tổng số đã khóa)
2002

Virtual Versions

VV

₫26.11
7.54%

₫9.68B₫9,683,271,416

370,827,638 VV

38.85%
2.67M VV
$2,759.62 (0.27% tổng số đã khóa)
534

Guild of Guardians

GOG

₫2,152.36
20.18%

₫1.32T₫1,321,301,079,972

613,884,001 GOG

19.15%
6.92M GOG
$589,037.47 (0.69% tổng số đã khóa)
5529

Restake Finance

RSTK

₫859.98
12.38%--

18,339,835 RSTK

37.96%
2.6M RSTK
$88,598.86 (2.60% tổng số đã khóa)
4837

PsyOptions

PSY

₫42.35
1.13%--

396,810,000 PSY

22.64%
9.14M PSY
$15,300.95 (0.91% tổng số đã khóa)
1018

Mintlayer

ML

₫4,193.31
4.83%

₫269.2B₫269,204,642,253

64,198,610 ML

36.11%
7.7M ML
$1.28M (1.28% tổng số đã khóa)
3089

Forgotten Playland

FP

₫171.95
2.50%--

550,000,000 FP

14.35%
322.9M FP
$2.2M (3.23% tổng số đã khóa)
619

Vertex Protocol

VRTX

₫3,559.27
1.03%

₫967.56B₫967,557,387,305

271,841,330 VRTX

25.73%
26.82M VRTX
$3.78M (2.68% tổng số đã khóa)
2781

Fjord Foundry

FJO

₫12,508.29
2.66%--

32,000,000 FJO

18.37%
4.36M FJO
$2.16M (4.36% tổng số đã khóa)
2220

Karat

KAT

₫14.17
2.94%

₫3.62B₫3,620,403,013

255,538,596 KAT

19.69%
17.92M KAT
$10,042.58 (0.90% tổng số đã khóa)
1738

Wombat Exchange

WOM

₫438.28
8.91%

₫25.65B₫25,652,407,709

58,529,174 WOM

40.19%
1.63M WOM
$28,258.11 (0.16% tổng số đã khóa)
--

World of Legends

WOL

------

0 WOL

26.79%
1.73M WOL
$206,949.25 (1.73% tổng số đã khóa)
1384

Covalent

CQT

₫106.80
57.80%

₫91.44B₫91,437,003,068

856,175,826 CQT

83.85%
9.6M CQT
$40,537.2 (0.96% tổng số đã khóa)
4199

SurfBoard Finance

BOARD

₫187.59
40.19%--

5,635,443 BOARD

14.00%
10.98M BOARD
$81,434.01 (2.20% tổng số đã khóa)
2457

Shiba Saga

SHIA

₫8.30
34.61%

₫447.55M₫447,549,965

53,936,830 SHIA

4.13%
41.87M SHIA
$13,740.72 (0.42% tổng số đã khóa)
5854

Kunji Finance

KNJ

₫1,730.99
14.45%--

25,309,474 KNJ

24.81%
494,455 KNJ
$33,850.65 (0.49% tổng số đã khóa)
172

SPACE ID

ID

₫12,152.41
5.79%

₫7.82T₫7,822,914,105,739

643,733,694 ID

31.75%
18.49M ID
$8.88M (0.92% tổng số đã khóa)
2660

TonUP

UP

₫8,985.14
2.94%--

100,000,000 UP

14.93%
1.93M UP
$685,085.51 (1.93% tổng số đã khóa)
1161

OrbCity

ORB

₫610.83
27.48%

₫180.94B₫180,936,383,509

296,211,598 ORB

41.86%
6.59M ORB
$159,220.82 (0.66% tổng số đã khóa)
2361

Amazy

AZY

₫33.79
8.24%

₫1.38B₫1,382,982,137

40,923,921 AZY

60.56%
17.6M AZY
$23,527.43 (1.76% tổng số đã khóa)
3925

Sociapol

SPOL

₫0.7654
4.59%--

3,630,000,000 SPOL

4.49%
1.4B SPOL
$42,276.46 (1.40% tổng số đã khóa)
Hiển thị 1 - 100 trong số 501
Hiển thị hàng
100