×
×
Các loại tiền điện tử:  5,690Các thị trường giao dịch:  22,832Vốn Hóa Thị Trường:  $259,720,222,832Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $47,837,017,292BTC Chiếm Ưu Thế:  64.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $259,720,222,832Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $47,837,017,292BTC Chiếm Ưu Thế:  64.3%Các loại tiền điện tử:  5,690Các thị trường giao dịch:  22,832

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 27 October 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$2,339,831,246
$196.44
11,911,175 BTC
1.65%
10.67%
12.45%
2
XRP
$53,493,202
$0.006842
7,817,889,792 XRP *
1.65%
12.30%
2.00%
3
LTC
$47,869,216
$2.13
22,480,042 LTC
-1.58%
-3.23%
10.98%
4
PPC
$7,776,359
$0.377165
20,617,934 PPC
1.20%
17.38%
18.14%
5
NMC
$3,223,968
$0.453776
7,104,750 NMC
0.53%
4.22%
-3.00%
6
NVC
$1,922,215
$4.16
461,786 NVC
1.60%
3.28%
-7.47%
7
XPM
$1,801,599
$0.656129
2,745,799 XPM
-1.22%
-4.76%
-9.70%
8
FTC
$1,548,706
$0.074647
20,747,000 FTC
1.65%
-3.94%
6.12%
9
TRC
$450,862
$0.110006
4,098,510 TRC
-0.88%
10.83%
-2.62%
10
WDC
$395,416
$0.014242
27,764,240 WDC
1.64%
0.00%
-19.40%
11
DVC
$306,421
$0.000055
5,570,970,112 DVC
1.65%
10.74%
12.17%
12
MEC
$256,423
$0.012712
20,172,300 MEC
-3.57%
9.47%
0.00%
13
CBX
$243,761
$0.278957
873,833 CBX
1.65%
11.12%
0.00%
14
MNC
$160,395
$0.117725
1,362,460 MNC
1.12%
-12.08%
-36.80%
15
FRC
$149,093
$0.004911
30,358,986 FRC
1.65%
-8.65%
-24.94%
16
IXC
$143,944
$0.008859
16,247,474 IXC *
1.65%
-16.76%
-18.37%
17
ANC
$129,781
$0.272855
475,641 ANC
2.39%
13.87%
0.00%
18
DGC
$124,640
$0.012427
10,029,932 DGC
1.42%
-8.60%
0.00%
19
GLC
$92,268.49
$0.003324
27,760,236 GLC
4.13%
10.40%
0.00%
20
IFC
$62,399.56
$7.34e-7
85,011,726,336 IFC
0.75%
-37.05%
0.00%
21
BQC
$44,628.64
$0.001709
26,113,464 BQC
1.65%
-2.76%
-15.62%
22
ZET
$33,159.92
$0.000220
150,718,128 ZET
1.18%
6.44%
0.00%
23
FRK
$27,725.77
$0.448940
61,758 FRK
4.06%
12.83%
0.00%
24
QRK
$26,353.14
$0.000110
239,560,064 QRK
17.75%
-3.84%
0.00%
25
YAC
$22,317.37
$0.002455
9,088,726 YAC
1.65%
11.92%
0.00%
26
LKY
$19,500.69
$0.002821
6,912,984 LKY
1.65%
10.70%
0.00%
27
BTB
$6,667.42
$0.972174
6,858 BTB
-15.69%
9.31%
0.00%
28
BTE
$3,972.64
$0.003343
1,188,200 BTE
23.57%
29.89%
0.00%
29
JKC
$2,457.59
$0.000306
8,030,250 JKC
-11.36%
-4.39%
0.00%
30
GME
$1,745.61
$0.000021
83,689,648 GME
-0.62%
-23.78%
0.00%
31
CRC
$1,403.23
$0.008286
169,353 CRC
0.40%
3.79%
0.00%
32
EMD
$632.41
$0.000542
1,166,425 EMD
1.64%
-20.75%
0.00%