Want to know who you'll meet at The Capital? Find out here!

×
Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 27, tháng 10, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $2,339,831,246 $196.44 11,911,175 1.65% 10.67% 12.45%
2 XRP XRP
XRP
XRP $53,493,202 $0.006842 7,817,889,792 * 1.65% 12.30% 2.00%
3 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $47,869,216 $2.13 22,480,042 -1.58% -3.23% 10.98%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $7,776,359 $0.377165 20,617,934 1.20% 17.38% 18.14%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $3,223,968 $0.453776 7,104,750 0.53% 4.22% -3.00%
6 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,922,215 $4.16 461,786 1.60% 3.28% -7.47%
7 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $1,801,599 $0.656129 2,745,799 -1.22% -4.76% -9.70%
8 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $1,548,706 $0.074647 20,747,000 1.65% -3.94% 6.12%
9 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $450,862 $0.110006 4,098,510 -0.88% 10.83% -2.62%
10 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $395,416 $0.014242 27,764,240 1.64% ? -19.40%
11 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $306,421 $0.000055 5,570,970,112 1.65% 10.74% 12.17%
12 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $256,423 $0.012712 20,172,300 -3.57% 9.47% ?
13 Bullion CBX
Bullion
CBX $243,761 $0.278957 873,833 1.65% 11.12% ?
14 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $160,395 $0.117725 1,362,460 1.12% -12.08% -36.80%
15 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $149,093 $0.004911 30,358,986 1.65% -8.65% -24.94%
16 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $143,944 $0.008859 16,247,474 * 1.65% -16.76% -18.37%
17 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $129,781 $0.272855 475,641 2.39% 13.87% ?
18 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $124,640 $0.012427 10,029,932 1.42% -8.60% ?
19 GoldCoin GLC
GoldCoin
GLC $92,268 $0.003324 27,760,236 4.13% 10.40% ?
20 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $62,400 $7.3e-07 85,011,726,336 0.75% -37.05% ?
21 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $44,629 $0.001709 26,113,464 1.65% -2.76% -15.62%
22 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $33,160 $0.000220 150,718,128 1.18% 6.44% ?
23 Franko FRK
Franko
FRK $27,726 $0.448940 61,758 4.06% 12.83% ?
24 Quark QRK
Quark
QRK $26,353 $0.000110 239,560,064 17.75% -3.84% ?
25 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $22,317 $0.002455 9,088,726 1.65% 11.92% ?
26 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $19,501 $0.002821 6,912,984 1.65% 10.70% ?
27 BitBar BTB
BitBar
BTB $6,667 $0.972174 6,858 -15.69% 9.31% ?
28 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $3,973 $0.003343 1,188,200 23.57% 29.89% ?
29 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $2,458 $0.000306 8,030,250 -11.36% -4.39% ?
30 GameCoin GME
GameCoin
GME $1,746 $0.000021 83,689,648 -0.62% -23.78% ?
31 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $1,403 $0.008286 169,353 0.40% 3.79% ?
32 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $632 $0.000542 1,166,425 1.64% -20.75% ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $2,460,172,479