Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 27 October 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$2.34B$2,339,831,246

11,911,175 BTC
1.65%
10.67%
12.45%
2
XRP

$53.49M$53,493,202

7,817,889,792 XRP *
1.65%
12.30%
2.00%
3
LTC

$47.87M$47,869,216

22,480,042 LTC
-1.58%
-3.23%
10.98%
4
PPC

$7.78M$7,776,359

20,617,934 PPC
1.20%
17.38%
18.14%
5
NMC

$3.22M$3,223,968

7,104,750 NMC
0.53%
4.22%
-3.00%
6
NVC

$1.92M$1,922,215

461,786 NVC
1.60%
3.28%
-7.47%
7
XPM

$1.80M$1,801,599

2,745,799 XPM
-1.22%
-4.76%
-9.70%
8
FTC

$1.55M$1,548,706

20,747,000 FTC
1.65%
-3.94%
6.12%
9
TRC

$450862.30$450,862

4,098,510 TRC
-0.88%
10.83%
-2.62%
10
WDC

$395415.54$395,416

27,764,240 WDC
1.64%
0.00%
-19.40%
11
DVC

$306421.17$306,421

5,570,970,112 DVC
1.65%
10.74%
12.17%
12
MEC

$256422.86$256,423

20,172,300 MEC
-3.57%
9.47%
0.00%
13
CBX

$243761.41$243,761

873,833 CBX
1.65%
11.12%
0.00%
14
MNC

$160395.01$160,395

1,362,460 MNC
1.12%
-12.08%
-36.80%
15
FRC

$149092.98$149,093

30,358,986 FRC
1.65%
-8.65%
-24.94%
16
IXC

$143943.59$143,944

16,247,474 IXC *
1.65%
-16.76%
-18.37%
17
ANC

$129781.15$129,781

475,641 ANC
2.39%
13.87%
0.00%
18
DGC

$124639.90$124,640

10,029,932 DGC
1.42%
-8.60%
0.00%
19
GLC

$92268.49$92,268

27,760,236 GLC
4.13%
10.40%
0.00%
20
IFC

$62399.56$62,400

85,011,726,336 IFC
0.75%
-37.05%
0.00%
BBQCoin
Zetacoin
Franko
Quark
Yacoin
Luckycoin
BitBar
Bytecoin
Junkcoin
GameCoin
CraftCoin
Emerald Crypto