Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 23 June 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1.22B$1,218,626,732

11,325,525 BTC
-0.27%
-0.60%
7.69%
2
LTC

$58.66M$58,663,952

18,819,604 LTC
-0.59%
2.78%
47.72%
3
NMC

$3.33M$3,329,218

5,916,000 NMC
-1.19%
0.81%
39.70%
4
PPC

$2.36M$2,358,404

19,396,678 PPC
-0.50%
-2.03%
10.35%
5
NVC

$1.04M$1,042,587

298,137 NVC
-0.55%
0.07%
7.07%
6
FTC

$799217.02$799,217

8,073,550 FTC
-0.11%
16.47%
-8.82%
7
TRC

$416782.31$416,782

2,979,570 TRC
0.50%
2.07%
-13.00%
8
DVC

$407340.96$407,341

4,732,120,064 DVC
-0.27%
-4.26%
-4.30%
9
FRC

$274484.38$274,484

21,801,296 FRC
-0.33%
-24.96%
-29.85%
10
CNC

$135261.23$135,261

5,237,810 CNC
4.10%
-25.48%
-38.17%
11
DGC

$84169.38$84,169

2,985,547 DGC
0.34%
-2.42%
-4.86%
12
YAC

$82023.91$82,024

3,792,557 YAC
-0.32%
-0.96%
5.92%
13
BQC

$79853.09$79,853

19,478,450 BQC
-0.23%
-3.86%
-2.58%
14
IXC

$68433.51$68,434

13,826,066 IXC *
-0.20%
0.00%
0.00%
15
WDC

$67830.58$67,831

6,945,743 WDC
-0.23%
-0.33%
6.40%
16
BTB

$24643.61$24,644

3,755 BTB
-0.23%
-0.60%
3.53%
17
MNC

$24316.38$24,316

1,129,661 MNC
-0.33%
-0.59%
-36.82%
18
GLC

$18141.18$18,141

15,263,950 GLC
-0.41%
13.07%
-20.14%
19
MEM

$13338.13$13,338

12,236,950 MEM
-0.02%
-4.68%
29.75%
20
BTE

$11370.84$11,371

918,850 BTE
-0.23%
-18.72%
0.00%
Luckycoin
Franko
Nibble
AmericanCoin
Junkcoin
Elacoin