Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 25, tháng 08, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,396,556,416 $120.36 11,602,912 0.07% 1.46% 6.65%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $55,189,056 $2.67 20,638,530 -0.06% -2.60% -4.52%
3 XRP XRP
XRP
XRP $43,914,011 $0.005617 7,817,889,792 * 0.19% 7.92% -3.18%
4 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $3,987,351 $0.622392 6,406,490 0.05% 1.24% -8.25%
5 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $3,411,476 $0.169957 20,072,578 0.18% 1.19% 2.21%
6 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $1,878,161 $0.131236 14,311,371 -0.04% -1.44% -10.85%
7 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,750,563 $4.75 368,220 0.06% 0.28% -9.82%
8 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $1,331,931 $0.763131 1,745,349 -0.51% -4.57% -12.06%
9 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $638,837 $0.175165 3,647,061 0.07% -0.12% -8.29%
10 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $389,915 $0.000005 74,850,074,624 -1.13% -9.77% 24.42%
11 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $303,612 $0.000059 5,147,911,719 0.07% -0.24% 6.02%
12 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $253,694 $0.033741 7,518,926 -0.26% -0.50% 14.10%
13 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $210,916 $0.008503 24,805,962 0.13% 13.68% 23.02%
14 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $184,706 $0.007085 26,071,706 0.84% 21.88% 2.32%
15 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $111,400 $0.007059 15,780,250 -0.12% 2.83% 21.25%
16 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $109,533 $0.006337 17,286,034 0.41% -4.19% -23.66%
17 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $95,151 $0.006336 15,017,859 * 0.07% 0.66% 10.01%
18 Bullion CBX
Bullion
CBX $93,167 $0.137656 676,808 0.07% 9.34% -17.99%
19 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $92,432 $0.015538 5,948,577 -1.67% -6.77% -30.87%
20 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $70,943 $0.020419 3,474,425 0.24% 2.38% 14.84%
21 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $55,236 $0.043332 1,274,735 0.07% -0.77% -44.40%
22 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $54,334 $0.002363 22,991,184 0.27% -0.61% -1.92%
23 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $51,056 $0.002529 20,187,752 0.74% 14.32% 11.67%
24 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $43,803 $0.102618 426,852 3.09% 19.87% 56.77%
25 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $37,965 $0.007222 5,256,994 0.07% 1.46% 6.65%
26 Franko FRK
Franko
FRK $31,618 $0.636462 49,678 -0.09% -2.97% 30.81%
27 EZCoin EZC
EZCoin
EZC $30,888 $0.004223 7,313,816 1.17% 0.02% 562.75%
28 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $27,295 $0.004398 6,206,857 0.06% -5.51% -2.04%
29 Memecoin MEM
Memecoin
MEM $26,595 $0.000906 29,345,050 0.73% 5.74% 195.20%
30 XenCoin XNC
XenCoin
XNC $25,783 $0.000152 170,007,890 -0.50% -2.74% 94.77%
31 Doubloons DBL
Doubloons
DBL $18,684 $0.030342 615,779 0.24% -4.11% 329.83%
32 BitBar BTB
BitBar
BTB $15,262 $2.89 5,281 0.07% 11.15% 26.70%
33 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $14,703 $0.015762 932,840 1.58% -5.09% -9.88%
34 Argentum ARG
Argentum
ARG $12,438 $0.031816 390,924 0.06% -2.42% 4.01%
35 AlphaCoin ALF
AlphaCoin
ALF $10,007 $0.000834 11,992,845 0.12% -2.25% -2.47%
36 CasinoCoin CSC
CasinoCoin
CSC $7,377 $0.003108 2,373,723 * 1.43% 1.28% -11.23%
37 GlobalCoin GLC
GlobalCoin
GLC $6,979 $0.000462 15,093,651 1.36% 1.80% -9.96%
38 NanoToken NAN
NanoToken
NAN $6,708 $0.009059 740,462 1.04% 9.19% 21.84%
39 StableCoin SBC
StableCoin
SBC $5,416 $0.001151 4,704,564 2.94% 57.47% 11.09%
40 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $5,338 $0.050643 105,409 0.19% -10.12% -21.58%
41 Nibble NBL
Nibble
NBL $5,199 $0.005344 972,886 0.07% -2.12% -8.60%
42 Spots SPT
Spots
SPT $4,980 $0.006018 827,526 0.07% 1.46% -18.35%
43 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $3,702 $0.002103 1,760,284 -0.88% -23.00% -30.54%
44 Hypercoin HYC
Hypercoin
HYC $3,502 $0.006837 512,150 0.05% 31.31% 1.07%
45 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $1,506 $0.066583 22,621 4.79% -9.67% -38.34%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,511,079,645