Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 20, tháng 10, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $2,040,498,696 $171.90 11,870,002 0.02% 5.55% 27.16%
2 XRP XRP
XRP
XRP $55,827,906 $0.007141 7,817,889,792 * 0.03% -6.06% -21.02%
3 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $42,614,725 $1.92 22,249,478 0.16% 0.90% -10.81%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $6,394,024 $0.310611 20,585,312 0.39% 1.72% -22.81%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $3,271,742 $0.463846 7,053,509 0.01% -1.20% -24.24%
6 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $2,036,374 $4.48 455,036 -0.43% 2.23% 4.04%
7 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $1,922,678 $0.731929 2,626,864 0.27% -1.72% 15.88%
8 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $1,428,449 $0.071867 19,876,185 0.47% -13.13% -30.51%
9 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $485,384 $0.018301 26,521,961 -0.01% ? -10.94%
10 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $439,804 $0.109152 4,029,263 -0.06% 12.12% -34.81%
11 Bullion CBX
Bullion
CBX $356,955 $0.414540 861,089 0.49% 3.28% ?
12 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $278,728 $0.204577 1,362,460 2.36% -18.24% -31.31%
13 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $276,029 $0.000050 5,518,325,628 -0.26% -2.18% -2.04%
14 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $251,512 $0.015626 16,095,677 * 0.02% -8.77% 0.77%
15 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $198,944 $0.006690 29,737,834 -0.08% 15.03% 12.53%
16 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $192,178 $0.009637 19,941,990 -0.78% -29.50% -25.14%
17 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $127,741 $0.004638 27,544,667 0.61% 16.90% 63.98%
18 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $110,371 $0.011384 9,695,218 -3.85% -24.50% -40.84%
19 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $52,438 $0.000356 147,377,427 0.04% 4.80% -18.94%
20 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $40,056 $0.001553 25,790,582 -2.75% -22.22% 25.62%
21 Quark QRK
Quark
QRK $39,186 $0.000166 236,324,506 0.61% 2.62% -9.64%
22 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $32,198 $0.000978 32,935,461 1.03% -12.25% -20.11%
23 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $29,794 $0.003454 8,624,904 0.61% -6.77% -29.21%
24 Franko FRK
Franko
FRK $23,337 $0.379988 61,415 0.61% 6.05% 27.76%
25 BitBar BTB
BitBar
BTB $10,393 $1.55 6,685 0.61% -10.73% -11.81%
26 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $6,071 $0.001321 4,594,240 -1.00% -4.85% -33.61%
27 Argentum ARG
Argentum
ARG $5,065 $0.012956 390,924 0.61% -36.15% -40.45%
28 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $4,896 $0.004149 1,180,150 0.61% 4.35% -52.69%
29 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $3,843 $0.176366 21,788 0.61% -9.49% -6.15%
30 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $2,311 $0.088496 26,116 0.61% -12.94% -45.28%
31 GameCoin GME
GameCoin
GME $1,950 $0.000024 79,849,448 -0.11% -45.71% -65.47%
32 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $1,200 $0.007298 164,381 0.61% 6.05% -49.05%
33 Noirbits NRB
Noirbits
NRB $1,010 $0.001684 599,980 0.61% -1.56% -30.96%
34 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $878 $0.000753 1,166,425 0.61% -12.42% -14.85%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $2,156,966,866