Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 10, tháng 11, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $3,792,053,094 $316.81 11,969,568 -0.71% -8.50% 54.04%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $90,551,740 $3.96 22,867,242 -0.82% -7.43% 41.18%
3 XRP XRP
XRP
XRP $62,789,820 $0.008032 7,817,889,792 * -0.80% -24.19% 17.86%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $11,541,042 $0.557264 20,710,201 0.00% -5.75% 44.22%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $4,514,857 $0.622379 7,254,193 -0.90% -9.21% 15.75%
6 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $2,390,458 $5.04 474,409 -0.60% -4.88% 22.91%
7 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $2,344,027 $0.105350 22,249,884 -0.87% -7.08% 27.84%
8 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $1,997,284 $0.671093 2,976,167 -0.34% -8.92% -3.20%
9 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $960,073 $0.032316 29,708,621 -0.92% -10.79% 10.74%
10 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $536,413 $0.125810 4,263,682 -0.65% -17.45% 29.78%
11 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $404,011 $0.000071 5,657,212,754 -1.54% 9.36% 48.46%
12 Bullion CBX
Bullion
CBX $394,609 $0.440894 895,021 0.31% -6.30% 132.19%
13 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $356,982 $0.254949 1,400,210 0.72% -2.80% -53.45%
14 Copperlark CLR
Copperlark
CLR $295,344 $0.064426 4,584,222 0.25% -12.97% ?
15 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $294,326 $0.014324 20,547,648 0.37% -5.01% 9.23%
16 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $210,069 $0.012748 16,478,223 * -0.71% -22.73% 23.80%
17 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $198,506 $0.006290 31,556,680 -1.51% -20.82% 22.24%
18 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $173,206 $0.016538 10,473,063 -0.75% -1.28% 32.00%
19 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $120,990 $0.004302 28,122,444 -0.68% ? ?
20 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $116,533 $0.231971 502,358 -0.60% -13.57% -7.82%
21 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $106,264 $0.000001 86,386,088,619 1.77% ? 34.37%
22 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $42,390 $0.000275 154,037,632 -0.60% -22.90% -41.80%
23 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $41,617 $0.001556 26,750,574 0.18% -6.88% -11.01%
24 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $40,191 $0.005661 7,099,925 -0.31% -0.19% 74.44%
25 TagCoin TAG
TagCoin
TAG $37,845 $0.298327 126,858 0.08% 17.82% ?
26 Quark QRK
Quark
QRK $34,640 $0.000143 242,665,580 -1.87% -9.31% 3.98%
27 Tickets TIX
Tickets
TIX $29,755 $5.6e-07 52,768,417,593 0.35% -8.83% ?
28 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $26,075 $0.002635 9,896,432 0.73% -18.43% 2.23%
29 Franko FRK
Franko
FRK $16,172 $0.260008 62,198 -2.90% -9.93% -42.63%
30 Bottlecaps CAP
Bottlecaps
CAP $9,120 $0.004987 1,828,707 3.15% -5.94% ?
31 BitBar BTB
BitBar
BTB $3,983 $0.553492 7,197 -2.05% -19.87% -10.71%
32 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $3,936 $0.003110 1,265,372 -0.79% -30.79% -33.53%
33 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $3,501 $0.000646 5,424,206 -0.73% -22.34% -12.00%
34 GameCoin GME
GameCoin
GME $1,643 $0.000019 88,465,155 -1.42% -2.95% -14.31%
35 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $1,273 $0.000154 8,256,850 -9.35% -60.48% -53.32%
36 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $1,258 $0.006865 183,263 0.04% -21.15% 29.13%
37 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $603 $0.000517 1,166,425 -0.60% -4.59% 36.08%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $3,972,643,650