×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $395,005,227,763Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $82,704,545,063BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $395,005,227,763Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $82,704,545,063BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 22 December 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$7,505,757,333

$617.18
12,161,375 BTC
-0.68%
2.42%
-29.26%
2
LTC

$407,576,815

$16.86
24,181,092 LTC
-0.21%
0.65%
-45.92%
3
XRP

$169,773,561

$0.021716
7,817,889,792 XRP *
-0.88%
0.61%
-25.01%
4
PPC

$64,141,316

$3.06
20,952,910 PPC
-0.58%
0.64%
-30.43%
5
NXT

$33,240,148

$0.033240
999,998,016 NXT *
-9.54%
83.10%
370.48%
6
NMC

$30,563,713

$4.04
7,560,543 NMC
1.20%
0.95%
-30.60%
7
QRK

$20,966,260

$0.084986
246,703,424 QRK
0.16%
-2.97%
-53.66%
8
PTS

$15,276,675

$12.91
1,183,445 PTS *
-0.75%
2.08%
-22.61%
9
WDC

$14,089,214

$0.385330
36,564,004 WDC
-3.13%
1.54%
-35.21%
10
MEC

$11,094,800

$0.518555
21,395,624 MEC
-1.25%
-0.20%
-37.18%
11
XPM

$7,517,762

$2.04
3,691,159 XPM
-1.71%
1.06%
-47.59%
12
FTC

$7,045,545

$0.259216
27,180,250 FTC
-1.21%
3.35%
-40.37%
13
NVC

$6,087,466

$11.50
529,434 NVC
-0.95%
1.67%
-33.71%
14
ZET

$5,296,157

$0.033303
159,029,264 ZET
3.64%
-5.91%
-45.64%
15
DOGE

$3,706,590

$0.000315
11,775,856,640 DOGE
-3.04%
-20.97%
-33.05%
16
IFC

$3,154,709

$0.000035
89,110,020,096 IFC
-2.44%
1.81%
-41.55%
17
DVC

$3,152,654

$0.000531
5,939,720,192 DVC
0.35%
-1.86%
-66.75%
18
FRC

$2,787,773

$0.080295
34,719,084 FRC
4.52%
6.76%
-46.03%
19
DGC

$2,419,598

$0.207613
11,654,357 DGC
-4.24%
-14.26%
-61.24%
20
CLR

$2,281,039

$0.425706
5,358,249 CLR
-0.65%
-0.78%
-32.95%
21
ANC

$2,224,102

$3.67
606,550 ANC
-1.45%
0.51%
-40.45%
22
IXC

$1,913,891

$0.111092
17,227,922 IXC *
-0.82%
2.18%
-32.02%
23
TRC

$1,741,925

$0.370308
4,703,990 TRC
-4.07%
-3.86%
-42.77%
24
CBX

$1,540,755

$1.67
924,554 CBX
-2.79%
1.06%
-51.91%
25
BQC

$1,318,325

$0.045301
29,101,454 BQC
-0.82%
2.51%
-48.61%
26
GLC

$1,222,190

$0.042135
29,006,600 GLC
-0.35%
-3.71%
-59.17%
27
DEM

$1,201,534

$0.462885
2,595,750 DEM
-0.82%
10.30%
16.05%
28
UNO

$1,021,460

$9.59
106,535 UNO
3.18%
52.37%
0.00%
29
NET

$887,811

$0.004822
184,119,040 NET
4.20%
5.66%
0.00%
30
SXC

$881,335

$0.018791
46,901,624 SXC
-1.41%
-9.36%
-59.77%
31
TIX

$811,116

$0.000012
66,876,280,832 TIX
-7.74%
-6.03%
-46.93%
32
FST

$777,160

$0.016664
46,637,460 FST
-0.67%
9.06%
-60.91%
33
TGC

$746,305

$0.034568
21,589,316 TGC
1.04%
17.68%
0.00%
34
DTC

$699,322

$0.462916
1,510,690 DTC
1.33%
-5.00%
-51.46%
35
YAC

$684,835

$0.052102
13,144,042 YAC
-0.39%
-0.10%
-54.11%
36
TAG

$620,480

$1.15
537,627 TAG
9.29%
43.68%
-0.20%
37
SBC

$583,041

$0.064810
8,996,155 SBC
2.76%
-2.92%
-63.60%
38
GDC

$511,246

$0.001963
260,490,000 GDC
-0.61%
34.77%
0.00%
39
MNC

$409,407

$0.277756
1,473,982 MNC
0.08%
2.00%
-54.98%
40
FLO

$407,948

$0.011866
34,378,500 FLO
-3.81%
3.78%
-73.71%
41
GLC

$358,742

$0.014220
25,228,300 GLC
0.83%
3.41%
-62.01%
42
I0C

$346,287

$0.017281
20,038,548 I0C
-23.79%
9.52%
-61.59%
43
BTB

$321,343

$37.28
8,620 BTB
-0.93%
-0.65%
-43.91%
44
ORB

$268,834

$0.249273
1,078,471 ORB
-0.82%
3.31%
0.00%
45
BET

$264,123

$0.061780
4,275,244 BET
-1.90%
-30.51%
-26.10%
46
PHS

$251,018

$0.165404
1,517,602 PHS *
-0.75%
7.07%
0.00%
47
DMD

$250,509

$1.32
189,670 DMD
-0.24%
1.39%
0.00%
48
BTE

$196,745

$0.117418
1,675,592 BTE
-0.70%
5.52%
-46.73%
49
LKY

$183,741

$0.018855
9,745,000 LKY
-0.95%
1.53%
-63.90%
50
ARG

$179,814

$0.343911
522,850 ARG
-0.81%
-16.12%
-47.05%
51
FRK

$175,087

$2.05
85,255 FRK
-2.49%
-2.66%
-55.92%
52
PXC

$174,073

$0.023521
7,400,750 PXC
0.00%
1.51%
-65.97%
53
CSC

$167,207

$0.027835
6,007,130 CSC *
-2.51%
-24.66%
-68.71%
54
HBN

$133,833

$0.061033
2,192,807 HBN
0.11%
7.16%
0.00%
55
XJO

$133,100

$0.049936
2,665,408 XJO
-3.49%
-16.77%
0.00%
56
NRB

$122,158

$0.062952
1,940,480 NRB
6.15%
13.45%
-65.20%
57
EZC

$112,715

$0.009176
12,283,800 EZC
-1.54%
-4.65%
-71.69%
58
JKC

$104,404

$0.011473
9,100,000 JKC
-0.10%
-8.71%
-70.70%
59
SPT

$102,638

$0.030680
3,345,434 SPT
-1.38%
0.00%
-72.93%
60
CRC

$84,115

$0.342529
245,572 CRC
15.50%
0.95%
-74.23%