Các sàn giao dịch phi tập trung tiền điện tử hàng đầu

CoinMarketCap xếp hạng các sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu dựa trên khối lượng giao dịch, thị phần của các thị trường DeFi.

#

Tên

Trading volume(24h)

% Thị phần

Số Thị trường

LoạiĐã bắt đầuBiểu đồ khối lượng (7 ngày)

1

dYdX v4

₫11,480,084,317,223--64OrderbookOct 20238790-price-graph

2

dYdX

₫5,119,288,005,138--37OrderbookApr 2019516-price-graph

3

Kine Protocol

₫24,298,360,407,906--61Mar 20211414-price-graph

4

Helix

₫641,022,536,857--68OrderbookNov 20211551-price-graph

5

SynFutures v3

₫24,020,825,535,408--9Jun 20219332-price-graph

6

APX

₫901,850,839,773--78OrderbookAug 20211452-price-graph

7

Perpetual Protocol

₫1,029,157,352,267--13Dec 20201301-price-graph

8

GMX (Arbitrum)

₫179,805,479,799--32Sep 20217392-price-graph

9

Orderly Network

₫6,779,621,972--14Oct 20225455-price-graph

10

GMX (Avalanche)

₫9,884,266,046--15Sep 20217393-price-graph
APX v2 (Arbitrum)
SynFutures v2
Kine Protocol (Polygon)
Hiển thị 1 - 13 trong số 13
Tìm hiểu cách chúng tôi làm việc bằng cách nhấp vào đây.
Đọc thêm