×
Download the CoinMarketCap app. It's free, available on iPhone and Android, here!
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
×
Các loại tiền điện tử:  5,036Các thị trường giao dịch:  20,334Vốn Hóa Thị Trường:  $245,773,768,502Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $141,948,615,744BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $245,773,768,502Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $141,948,615,744BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  5,036Các thị trường giao dịch:  20,334

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 19 January 2014

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thôngKhối lượng (24 giờ)% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$10,699,504,356
$870.96
12,284,725 BTC
$24,365,672
2.11%
3.78%
1.02%
2
LTC
$636,411,724
$25.44
25,015,454 LTC
$6,974,646
2.10%
3.89%
1.00%
3
XRP
$163,201,489
$0.020875
7,817,889,792 XRP *
$69,842
1.83%
-1.89%
-5.20%
4
PPC
$125,854,705
$5.97
21,064,304 PPC
$1,438,295
2.93%
1.97%
-2.91%
5
OMNI
$87,810,175
$141.75
619,478 OMNI *
$51,070
-7.49%
13.23%
13.83%
6
NXT
$52,563,202
$0.052563
999,998,016 NXT *
$219,645
2.65%
15.44%
29.61%
7
NMC
$49,990,023
$6.40
7,809,043 NMC
$857,950
1.35%
5.00%
-1.68%
8
QRK
$26,709,943
$0.107999
247,316,480 QRK
$441,867
9.46%
55.69%
48.88%
9
DOGE
$22,169,606
$0.000697
31,817,773,056 DOGE
$3,509,456
1.10%
18.84%
108.43%
10
PTS
$17,466,872
$12.95
1,348,942 PTS *
$21,961
2.16%
5.94%
-10.24%
11
MEC
$15,193,602
$0.696942
21,800,376 MEC
$10,261
0.19%
-4.19%
-10.69%
12
WDC
$14,244,141
$0.348419
40,882,236 WDC
$149,914
0.66%
4.16%
-15.26%
13
XPM
$13,569,457
$3.32
4,089,209 XPM
$215,803
2.00%
1.91%
-6.97%
14
FTC
$9,798,798
$0.322255
30,406,950 FTC
$72,639
1.72%
2.72%
-7.36%
15
NVC
$8,511,813
$15.02
566,545 NVC
$115,116
1.90%
1.33%
-2.83%
16
IFC
$6,039,925
$0.000067
89,792,987,136 IFC
$27,908
3.43%
20.83%
-5.05%
17
DGC
$3,938,649
$0.316019
12,463,324 DGC
$28,469
3.08%
-2.02%
-11.01%
18
ZET
$3,855,448
$0.024134
159,749,712 ZET
$11,502
3.63%
28.87%
-5.69%
19
DVC
$3,467,776
$0.000566
6,125,470,208 DVC
$24,616
6.81%
43.53%
14.91%
20
TIX
$2,715,418
$0.000041
66,876,280,832 TIX
$1,476
0.80%
6.36%
-1.22%
21
ANC
$2,562,447
$3.80
673,495 ANC
$6,550
-0.34%
-4.59%
-22.08%
22
CLR
$2,399,862
$0.409351
5,862,599 CLR
$5,235
0.03%
1.74%
29.46%
23
TRC
$2,206,765
$0.444190
4,968,070 TRC
$15,121
4.76%
1.11%
-13.60%
24
IXC
$2,087,560
$0.117675
17,739,986 IXC *
$1,696
2.17%
12.15%
0.73%
25
FRC
$1,828,838
$0.050951
35,893,940 FRC
$832
1.91%
0.85%
0.00%
26
TAG
$1,145,825
$1.58
726,825 TAG
$9,576
2.16%
-1.40%
-18.11%
27
MNC
$985,838
$0.645320
1,527,672 MNC
$1,567
2.16%
1.30%
8.72%
28
BQC
$908,239
$0.029526
30,761,126 BQC
$1,483
1.15%
8.26%
-8.05%
29
CBX
$905,084
$0.966774
936,190 CBX
$13,294
2.88%
3.30%
-12.42%
30
BTB
$856,291
$92.32
9,275 BTB
$18,120
3.65%
-12.12%
-27.32%
31
EAC
$824,216
$0.000984
837,460,672 EAC
$46,923
1.71%
0.93%
-43.82%
32
GLC
$745,874
$0.025380
29,388,516 GLC
$1,347
-0.27%
3.91%
-26.32%
33
MMC
$649,053
$0.228888
2,835,678 MMC
$15,704
7.97%
3.40%
-18.17%
34
FST
$587,450
$0.011070
53,067,356 FST
$7,672
1.15%
5.87%
-0.64%
35
SXC
$570,599
$0.010387
54,932,124 SXC
$4,934
0.00%
0.00%
-19.94%
36
SBC
$546,896
$0.056656
9,652,930 SBC
$7,497
2.09%
9.37%
-21.17%
37
DTC
$517,621
$0.271374
1,907,410 DTC
$3,945
-2.50%
-8.22%
-18.89%
38
FZ
$512,705
$0.106501
4,814,083 FZ
$17,052
-1.06%
-31.28%
0.00%
39
LOT
$507,048
$0.000113
4,478,241,280 LOT
$32,981
2.16%
11.66%
-21.09%
40
ASC
$503,794
$0.001243
405,445,696 ASC
$4,260
0.70%
2.35%
-18.98%
41
UNO
$481,574
$3.66
131,755 UNO
$7,972
3.36%
-4.87%
-32.24%
42
YAC
$442,001
$0.029613
14,926,091 YAC
$3,206
2.16%
8.03%
-13.12%
43
I0C
$420,743
$0.020912
20,119,914 I0C
$3,635
2.16%
-7.60%
-24.54%
44
JKC
$416,177
$0.041093
10,127,800 JKC
$4,805
0.80%
1.62%
2.03%
45
42
$376,940
$380,610
1 42
$38,640
9.31%
6.94%
0.00%
46
FLO
$352,229
$0.008940
39,398,700 FLO
$920
-0.78%
-5.23%
-45.29%
47
GDC
$324,426
$0.001054
307,844,992 GDC
$17,440
13.40%
39.45%
5.10%
48
QQC
$314,743
$0.022363
14,074,416 QQC
$9,734
2.66%
2.24%
0.00%
49
ETOK
$314,156
$1.40
224,736 ETOK
$1,889
4.91%
-0.16%
0.00%
50
EXC
$301,400
$0.087096
3,460,552 EXC
$723
-21.16%
-65.14%
0.00%
51
PHS
$265,621
$0.161276
1,646,998 PHS *
$1,995
-12.01%
5.56%
-3.33%
52
BTE
$242,611
$0.131559
1,844,128 BTE
$685
2.11%
2.10%
1.72%
53
MOON
$238,436
$0.000012
20,098,965,504 MOON
$18,041
2.20%
342.30%
110.73%
54
RPC
$233,512
$17.41
13,413 RPC
$4,848
1.21%
-4.95%
-25.67%
55
GLC
$222,249
$0.008553
25,985,500 GLC
$1,477
2.57%
5.85%
-18.01%
56
DEM
$212,823
$0.059286
3,589,750 DEM
$4,802
-1.35%
0.13%
-48.49%
57
CAT
$211,480
$0.200303
1,055,800 CAT
$3,954
5.65%
-1.20%
-18.06%
58
KGC
$159,097
$0.004956
32,103,378 KGC
$5,475
3.23%
54.27%
0.00%
59
FRK
$146,166
$1.49
98,129 FRK
$1,968
2.16%
-6.14%
-9.02%
60
DMD
$145,533
$0.640347
227,272 DMD
$1,550
4.31%
-12.08%
-45.53%
61
ELC
$131,982
$0.783890
168,368 ELC
$10,848
-0.10%
13.90%
-11.67%
62
TGC
$130,849
$0.005174
25,292,200 TGC
$1,508
2.43%
13.10%
-25.46%
63
EZC
$125,948
$0.009051
13,915,050 EZC
$756
0.29%
-6.55%
-28.33%
64
LKY
$115,811
$0.010086
11,482,692 LKY
$1,238
2.19%
11.22%
-23.97%
65
CSC
$111,636
$0.011775
9,480,465 CSC *
$1,395
2.23%
7.00%
-13.85%
66
ARG
$108,531
$0.174627
621,499 ARG
$1,780
2.35%
3.51%
-31.44%
67
ORB
$94,755.61
$0.087514
1,082,747 ORB
$649
2.76%
2.46%
-8.35%
68
PXC
$87,849.88
$0.010060
8,732,950 PXC
$553
-3.77%
5.26%
-18.41%
69
XIV
$68,207.29
$0.000310
220,055,008 XIV
$3,286
2.81%
-18.41%
0.00%
70
CRC
$64,051.21
$0.218219
293,518 CRC
$1,049
2.06%
7.58%
-9.71%
71
XJO
$57,420.47
$0.016165
3,552,144 XJO
$956
2.32%
7.96%
0.00%
72
TIPS
$48,909.95
$5.87e-7
83,316,211,712 TIPS
$614
0.79%
18.88%
-38.56%
73
YBC
$3,891,702
$4.17
932,598 YBC *
$243
-14.34%
-23.66%
0.00%
74
BET
$137,444
$0.024387
5,635,978 BET
$123
2.16%
-11.99%
-37.93%
75
DIME
$59,285.39
$6.36e-7
93,221,888,000 DIME
$216
-0.47%
8.48%
-17.00%
76
NRB
$56,755.20
$0.026843
2,114,340 NRB
$390
2.82%
13.43%
-13.69%