×
×
Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605Vốn hóa thị trường:  $394,056,922,292Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,954,706,677BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $394,056,922,292Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,954,706,677BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,499Các thị trường giao dịch:  31,605

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 18 August 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,313,544,013

$113.50
11,573,075 BTC
-0.16%
0.54%
8.50%
2
LTC

$57,197,937

$2.80
20,444,080 LTC
-0.30%
-0.34%
4.84%
3
XRP

$43,916,496

$0.005617
7,817,889,792 XRP *
-2.00%
-0.88%
27.81%
4
NMC

$4,320,532

$0.681000
6,344,393 NMC
-0.33%
0.39%
1.47%
5
PPC

$3,363,136

$0.167980
20,021,048 PPC
0.52%
-0.41%
7.53%
6
FTC

$2,041,295

$0.147550
13,834,600 FTC
-0.42%
0.60%
-3.10%
7
NVC

$1,890,229

$5.27
358,922 NVC
-0.22%
-0.43%
2.99%
8
XPM

$1,362,819

$0.828545
1,644,834 XPM
3.97%
-6.99%
-5.98%
9
TRC

$710,540

$0.195220
3,639,690 TRC
-0.16%
0.21%
7.89%
10
IFC

$385,870

$0.000005
73,139,093,504 IFC
-1.24%
35.19%
350.94%
11
GLC

$327,067

$0.012638
25,879,596 GLC
15.93%
89.61%
469.23%
12
DVC

$289,562

$0.000057
5,102,419,968 DVC
-0.20%
0.54%
-0.29%
13
DGC

$251,721

$0.034986
7,194,824 DGC
15.03%
18.93%
13.00%
14
FRC

$197,891

$0.008093
24,453,494 FRC
-0.16%
16.94%
16.29%
15
WDC

$132,500

$0.008058
16,442,226 WDC
-0.16%
-2.23%
-2.51%
16
YAC

$118,000

$0.020770
5,681,125 YAC
-0.16%
-4.14%
-3.64%
17
CBX

$93,796

$0.147550
635,687 CBX
-4.57%
-14.21%
22.79%
18
IXC

$93,476

$0.006305
14,825,906 IXC *
-0.16%
9.36%
10.26%
19
MEC

$93,153

$0.005903
15,780,250 MEC
0.40%
3.29%
-4.37%
20
MNC

$93,108

$0.073777
1,262,009 MNC
-0.16%
-6.64%
-4.39%
21
PXC

$63,025

$0.018148
3,472,900 PXC
1.55%
1.73%
-3.88%
22
BQC

$62,869

$0.002781
22,608,648 BQC
17.98%
17.30%
6.32%
23
FST

$41,369

$0.002206
18,749,380 FST
10.28%
-3.44%
-10.48%
24
FRK

$37,026

$0.794500
46,602 FRK
62.11%
63.24%
75.50%
25
CNC

$35,798

$0.006810
5,256,730 CNC
-0.16%
0.54%
-4.33%
26
LKY

$28,728

$0.004768
6,025,064 LKY
-0.14%
5.56%
8.11%
27
ANC

$26,284

$0.063560
413,535 ANC
-0.16%
-2.94%
59.90%
28
XNC

$17,082

$0.000104
164,508,256 XNC
4.86%
23.68%
206.16%
29
BTE

$16,368

$0.017593
930,400 BTE
-0.16%
0.70%
-0.93%
30
ARG

$13,752

$0.035179
390,924 ARG
9.64%
20.75%
4.91%
31
BTB

$12,338

$2.41
5,125 BTB
-0.16%
5.51%
-21.62%
32
GLC

$9,589

$0.000669
14,343,100 GLC
-0.20%
30.13%
62.48%
33
ALF

$9,471

$0.000849
11,156,250 ALF
-0.16%
1.62%
-13.53%
34
KGC

$9,061

$0.000902
10,042,386 KGC
-0.03%
-13.25%
-9.98%
35
MEM

$8,625

$0.000312
27,611,750 MEM
-0.27%
4.62%
40.79%
36
CSC

$6,652

$0.002986
2,227,750 CSC *
-1.84%
-17.35%
-20.99%
37
NAN

$5,758

$0.007776
740,462 NAN
-12.87%
0.51%
0.00%
38
NBL

$5,737

$0.006017
953,604 NBL
-0.16%
-6.53%
35.10%
39
EZC

$5,603

$0.000813
6,892,321 EZC
-0.27%
50.84%
247.18%
40
CRC

$5,109

$0.051076
100,032 CRC
-0.16%
-30.18%
-56.66%
41
SPT

$4,657

$0.007094
656,502 SPT
-0.16%
-15.09%
-49.89%
42
SBC

$4,576

$0.001021
4,479,430 SBC
-0.16%
-1.75%
5.00%
43
EMD

$4,194

$0.002569
1,632,765 EMD
-0.16%
-15.49%
-46.17%
44
HYC

$3,837

$0.007491
512,150 HYC
-0.16%
21.09%
0.00%
45
DBL

$3,214

$0.005566
577,359 DBL
-0.27%
-24.28%
12.81%
46
ELC

$1,427

$0.063216
22,575 ELC
-0.16%
-53.34%
-25.88%