Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 07 July 2013

RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$848.84M$848,838,936

11,384,475 BTC
1.27%
7.20%
-23.21%
2
LTC

$51.10M$51,099,941

19,235,004 LTC
1.16%
6.87%
-11.42%
3
NMC

$2.60M$2,598,102

5,946,293 NMC
-0.42%
-3.99%
-13.82%
4
PPC

$2.58M$2,582,887

19,571,310 PPC
0.99%
-2.24%
7.65%
5
NVC

$867500.25$867,500

305,695 NVC
0.30%
1.72%
-8.67%
6
FTC

$711870.60$711,871

9,452,950 FTC
0.12%
3.21%
-2.24%
7
TRC

$519200.27$519,200

3,108,670 TRC
-0.65%
-8.89%
28.08%
8
DVC

$276948.24$276,948

4,823,869,952 DVC
1.30%
5.72%
-22.65%
9
FRC

$223994.42$223,994

22,244,892 FRC
-3.68%
24.75%
-20.23%
10
YAC

$108880.76$108,881

4,232,722 YAC
1.30%
14.64%
7.09%
11
DGC

$90011.67$90,012

4,177,233 DGC
7.08%
17.77%
-19.13%
12
CNC

$70529.30$70,529

5,255,146 CNC
-2.34%
-9.87%
61.55%
13
BQC

$65506.03$65,506

20,289,954 BQC
1.27%
3.12%
-17.46%
14
WDC

$56083.13$56,083

9,819,541 WDC
1.27%
6.35%
-28.45%
15
IXC

$46861.08$46,861

14,050,802 IXC *
1.27%
40.63%
-9.50%
16
MEC

$38199.20$38,199

12,166,250 MEC
2.60%
0.00%
0.00%
17
MNC

$34857.44$34,857

1,165,200 MNC
1.30%
25.61%
-20.04%
18
PXC

$34584.63$34,585

2,917,250 PXC
0.12%
10.99%
0.00%
19
BTG

$25588.54$25,589

17,528 BTG
1.28%
30.68%
0.00%
20
BTB

$15340.53$15,341

4,115 BTB
1.27%
-5.94%
-36.58%
Luckycoin
CraftCoin
Fastcoin
GoldCoin
Bytecoin
Krugercoin
AlphaCoin
Argentum
Memecoin
Bottlecaps
StableCoin
Hypercoin
Elacoin
Nibble
Franko
Noirbits
AmericanCoin
Doubloons
EZCoin
Junkcoin