×
×
Các loại tiền điện tử:  7,535Các thị trường giao dịch:  31,868Vốn hóa thị trường:  $392,253,956,392Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,156,634,750BTC Chiếm Ưu Thế:  62.3%
Vốn hóa thị trường:  $392,253,956,392Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $108,156,634,750BTC Chiếm Ưu Thế:  62.3%Các loại tiền điện tử:  7,535Các thị trường giao dịch:  31,868

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 15 December 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$10,625,517,592

$876.12
12,127,925 BTC
0.08%
0.21%
11.75%
2
LTC

$750,162,075

$31.28
23,984,092 LTC
0.15%
2.67%
16.14%
3
XRP

$227,789,116

$0.029137
7,817,889,792 XRP *
0.32%
-8.77%
-18.70%
4
PPC

$91,649,292

$4.38
20,921,630 PPC
-1.49%
2.43%
7.18%
5
QRK

$45,754,312

$0.185711
246,373,520 QRK
0.02%
-2.99%
74.26%
6
NMC

$43,908,870

$5.86
7,491,393 NMC
0.47%
-0.76%
-5.15%
7
WDC

$22,368,317

$0.630587
35,472,192 WDC
0.08%
-0.91%
-12.88%
8
PTS

$21,565,738

$18.73
1,151,312 PTS *
0.22%
-4.27%
5.13%
9
MEC

$18,619,300

$0.874359
21,294,800 MEC
0.22%
-0.23%
-10.04%
10
XPM

$14,201,579

$3.96
3,586,201 XPM
2.11%
1.28%
13.25%
11
FTC

$11,783,591

$0.446821
26,372,050 FTC
1.89%
2.66%
2.68%
12
ZET

$10,140,251

$0.063930
158,613,728 ZET
0.22%
-6.64%
106.44%
13
DVC

$9,706,426

$0.001647
5,893,020,160 DVC
-2.22%
25.46%
411.83%
14
NVC

$9,066,531

$17.43
520,025 NVC
0.68%
0.76%
3.17%
15
NXT

$7,429,498

$0.007429
1,000,000,000 NXT *
11.18%
41.19%
80.43%
16
DGC

$6,431,612

$0.560629
11,472,132 DGC
0.22%
-20.91%
279.71%
17
IFC

$5,478,057

$0.000062
88,785,371,136 IFC
0.67%
11.13%
41.76%
18
FRC

$5,110,691

$0.148940
34,313,664 FRC
1.06%
-5.99%
13.80%
19
ANC

$3,497,227

$5.93
589,593 ANC
-5.73%
-5.87%
-9.43%
20
CLR

$3,344,092

$0.639235
5,231,399 CLR
-2.21%
-21.15%
152.47%
21
CBX

$3,162,008

$3.43
921,530 CBX
-1.90%
-4.45%
12.61%
22
TRC

$3,049,469

$0.657090
4,640,870 TRC
1.58%
2.34%
5.74%
23
GLC

$3,040,229

$0.105134
28,917,544 GLC
0.22%
4.50%
61.83%
24
IXC

$2,696,477

$0.157710
17,097,650 IXC *
-8.27%
-20.48%
48.39%
25
BQC

$2,522,854

$0.087936
28,689,608 BQC
0.16%
-12.01%
5.53%
26
SXC

$2,085,892

$0.046620
44,742,424 SXC
1.59%
0.00%
888.21%
27
DOGE

$1,960,299

$0.000298
6,580,816,896 DOGE
-48.09%
0.00%
0.00%
28
FST

$1,933,411

$0.042930
45,036,480 FST
0.22%
6.56%
78.16%
29
SBC

$1,584,892

$0.182785
8,670,805 SBC
0.22%
-6.42%
-26.21%
30
FLO

$1,521,418

$0.046159
32,960,600 FLO
0.89%
28.63%
129.47%
31
TIX

$1,498,938

$0.000023
65,659,392,000 TIX
0.89%
-0.34%
22.28%
32
YAC

$1,451,065

$0.114185
12,708,046 YAC
0.22%
-1.46%
42.64%
33
DTC

$1,337,497

$0.957599
1,396,719 DTC
0.22%
0.00%
16.79%
34
GLC

$1,039,241

$0.041870
24,820,800 GLC
0.08%
23.46%
0.00%
35
I0C

$912,177

$0.045567
20,018,360 I0C
0.23%
-2.96%
-12.13%
36
MNC

$901,331

$0.619391
1,455,190 MNC
0.22%
-1.99%
78.99%
37
DEM

$767,990

$0.327669
2,343,800 DEM
-18.22%
0.00%
0.00%
38
TAG

$602,887

$1.24
486,660 TAG
0.22%
-15.86%
-8.80%
39
BTB

$558,293

$65.71
8,496 BTB
0.22%
-9.69%
-5.51%
40
PXC

$538,498

$0.076047
7,081,100 PXC
0.08%
-1.93%
279.06%
41
CSC

$491,626

$0.097162
5,059,870 CSC *
0.08%
0.00%
0.00%
42
GME

$470,862

$0.004473
105,261,800 GME
0.89%
0.00%
0.00%
43
LKY

$445,243

$0.048204
9,236,624 LKY
0.22%
-32.59%
73.61%
44
FRK

$398,637

$4.96
80,389 FRK
0.08%
-16.66%
46.35%
45
ARG

$351,352

$0.673763
521,478 ARG
-0.71%
-9.44%
155.32%
46
BTE

$349,401

$0.210497
1,659,892 BTE
0.11%
8.99%
131.38%
47
NRB

$339,780

$0.183985
1,846,780 NRB
0.08%
0.86%
214.93%
48
CRC

$338,000

$1.47
230,337 CRC
0.22%
50.30%
264.82%
49
BET

$335,792

$0.084975
3,951,660 BET
0.22%
0.00%
0.00%
50
EZC

$331,582

$0.028074
11,810,950 EZC
0.67%
0.00%
0.00%
51
JKC

$296,444

$0.033935
8,735,650 JKC
0.89%
91.48%
338.73%
52
SPT

$293,036

$0.093226
3,143,299 SPT
-5.85%
-31.12%
0.00%