Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 29, tháng 09, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,625,405,516 $138.13 11,767,518 0.25% 3.38% 7.97%
2 XRP XRP
XRP
XRP $110,055,604 $0.014077 7,817,889,792 * 0.10% -1.11% 41.76%
3 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $50,513,251 $2.33 21,648,465 0.38% -0.49% -7.65%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $5,211,092 $0.255102 20,427,476 -0.35% 5.17% 33.98%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $3,493,141 $0.510699 6,839,915 -0.01% -1.98% -10.23%
6 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $1,964,337 $0.112262 17,497,782 0.52% -1.00% -3.76%
7 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,604,767 $3.90 411,644 0.23% 1.05% -1.19%
8 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $834,009 $0.365102 2,284,320 0.02% 4.13% 15.27%
9 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $676,620 $0.176658 3,830,119 0.19% 3.25% 5.08%
10 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $323,844 $0.020720 15,629,635 * 0.25% 80.58% 86.42%
11 Bullion CBX
Bullion
CBX $269,940 $0.330475 816,824 -0.06% 7.68% -4.39%
12 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $250,166 $0.000047 5,369,388,100 0.01% -3.10% 1.17%
13 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $192,599 $0.143349 1,343,571 0.42% 6.94% 169.95%
14 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $176,629 $0.019405 9,102,116 0.15% 4.05% 0.88%
15 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $125,565 $0.005442 23,074,640 0.60% 14.45% 90.72%
16 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $115,788 $0.004272 27,101,621 -0.60% 2.09% 6.67%
17 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $115,501 $0.004148 27,845,081 0.25% 15.75% -6.70%
18 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $81,639 $0.000605 134,968,373 0.23% 1.76% 3.47%
19 Quark QRK
Quark
QRK $62,280 $0.000279 223,555,438 0.17% 2.48% 30.22%
20 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $44,830 $0.005835 7,682,712 -0.43% 6.52% -3.29%
21 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $37,677 $0.001336 28,210,009 0.06% -0.37% 15.88%
22 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $31,268 $0.032236 969,972 0.16% 41.32% 98.64%
23 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $27,365 $0.001101 24,858,174 -0.19% 17.58% 25.21%
24 Franko FRK
Franko
FRK $17,734 $0.307532 57,666 1.35% -5.87% 72.10%
25 SecureCoin SRC
SecureCoin
SRC $17,486 $0.072160 242,324 2.21% ? ?
26 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $11,162 $0.002123 5,257,874 0.25% -48.91% -61.89%
27 BitBar BTB
BitBar
BTB $10,781 $1.79 6,024 2.49% 21.77% 18.59%
28 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $7,990 $0.001958 4,079,887 0.48% 2.91% -13.06%
29 Argentum ARG
Argentum
ARG $7,789 $0.019925 390,924 7.55% 55.26% 102.14%
30 GameCoin GME
GameCoin
GME $6,444 $0.000094 68,541,190 0.73% ? ?
31 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $3,448 $0.165771 20,801 0.25% -1.35% -14.46%
32 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $2,665 $0.019998 133,270 -0.93% -8.37% -8.36%
33 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $2,323 $0.000304 7,646,868 0.27% -16.95% -31.74%
34 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $1,702 $0.074188 22,948 0.25% -9.77% 5.80%
35 Noirbits NRB
Noirbits
NRB $1,318 $0.002197 599,980 1.27% 4.74% 115.16%
36 Hypercoin HYC
Hypercoin
HYC $1,193 $0.002321 514,300 0.25% 3.38% -16.82%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,801,705,464