Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 15, tháng 09, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,510,866,848 $129.11 11,702,489 0.06% -3.29% 4.42%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $55,738,305 $2.62 21,239,465 0.35% -0.55% -2.87%
3 XRP XRP
XRP
XRP $50,021,777 $0.006398 7,817,889,792 * 0.15% 0.18% 2.36%
4 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $3,901,776 $0.590101 6,612,051 0.20% -2.42% 1.05%
5 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $3,889,405 $0.191586 20,301,065 -0.07% -5.06% -1.07%
6 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $2,100,327 $0.130461 16,099,263 0.06% -1.81% -3.57%
7 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,405,090 $3.55 395,581 0.13% -2.23% -3.61%
8 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $681,837 $0.327926 2,079,238 0.66% -2.11% -37.62%
9 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $664,873 $0.178164 3,731,812 -0.18% -3.27% 5.68%
10 Bullion CBX
Bullion
CBX $263,204 $0.341032 771,786 0.18% -9.21% 8.38%
11 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $253,293 $0.000048 5,285,527,691 -0.38% -5.54% -0.89%
12 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $166,949 $0.000002 77,225,097,444 0.72% 5.75% -33.88%
13 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $155,422 $0.008471 18,348,350 -0.07% 1.84% 36.63%
14 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $147,423 $0.017280 8,531,641 -0.19% -6.44% -19.27%
15 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $137,271 $0.008904 15,416,087 * 0.06% 3.92% 23.61%
16 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $132,926 $0.004973 26,729,647 0.39% -14.37% 13.52%
17 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $128,265 $0.004803 26,704,818 -2.08% -19.69% -30.63%
18 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $103,884 $0.238323 435,895 -0.09% 35.55% 56.42%
19 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $86,153 $0.004207 20,477,870 -0.38% 10.48% -13.41%
20 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $78,818 $0.059814 1,317,716 0.26% -1.26% 2.59%
21 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $78,684 $0.000647 121,654,521 -0.54% -8.37% ?
22 Quark QRK
Quark
QRK $43,119 $0.000207 208,605,390 -0.81% -6.23% -25.76%
23 Memecoin MEM
Memecoin
MEM $40,717 $0.001154 35,284,218 -1.26% -10.61% -70.02%
24 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $39,611 $0.005681 6,972,931 0.06% -15.98% 0.99%
25 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $29,455 $0.001178 25,001,933 0.01% -12.11% -28.93%
26 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $27,514 $0.001136 24,219,341 0.06% 1.93% -22.48%
27 XenCoin XNC
XenCoin
XNC $25,533 $0.000137 186,604,731 0.21% -6.58% -24.39%
28 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $22,529 $0.004285 5,257,698 0.86% -11.24% -49.09%
29 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $17,007 $0.004897 3,472,950 -0.60% -8.79% -19.56%
30 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $11,809 $0.012523 942,993 0.07% 3.08% 32.21%
31 AlphaCoin ALF
AlphaCoin
ALF $11,699 $0.000786 14,885,028 0.16% -22.25% -30.71%
32 EZCoin EZC
EZCoin
EZC $11,314 $0.001305 8,671,679 0.94% 1.43% -0.48%
33 Franko FRK
Franko
FRK $11,007 $0.198167 55,544 0.03% -3.30% -28.43%
34 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $9,836 $0.001514 6,497,978 -0.06% -5.51% -10.58%
35 BitBar BTB
BitBar
BTB $8,552 $1.50 5,701 0.08% -2.49% 59.60%
36 Doubloons DBL
Doubloons
DBL $7,283 $0.010492 694,095 -0.18% -11.30% -9.56%
37 Krugercoin KGC
Krugercoin
KGC $5,272 $0.000375 14,062,946 0.12% -2.92% -23.83%
38 Argentum ARG
Argentum
ARG $4,801 $0.012280 390,924 -0.50% -3.23% -31.16%
39 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $4,756 $0.000625 7,612,730 -0.14% 2.38% ?
40 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $4,490 $0.222112 20,214 0.07% -18.84% ?
41 GlobalCoin GLC
GlobalCoin
GLC $3,795 $0.000245 15,508,700 2.79% -20.48% -20.88%
42 CasinoCoin CSC
CasinoCoin
CSC $3,764 $0.001417 2,655,315 * 0.37% -5.96% -18.57%
43 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $3,638 $0.030818 118,043 -0.57% -8.64% 5.94%
44 Emerald Crypto EMD
Emerald Crypto
EMD $3,286 $0.001493 2,200,534 2.21% -14.20% -14.75%
45 Nibble NBL
Nibble
NBL $3,014 $0.003046 989,604 0.06% -34.81% 8.99%
46 Hypercoin HYC
Hypercoin
HYC $2,984 $0.005810 513,615 0.06% -2.75% 17.47%
47 Spots SPT
Spots
SPT $2,950 $0.002456 1,200,914 0.06% 62.15% -39.27%
48 StableCoin SBC
StableCoin
SBC $2,600 $0.000486 5,353,695 0.20% -1.54% -23.72%
49 GIL GIL
GIL
GIL $2,252 $0.000702 3,210,141 0.05% -7.84% -25.00%
50 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $2,005 $0.087845 22,829 0.06% 56.61% -8.59%
51 Noirbits NRB
Noirbits
NRB $841 $0.001402 599,980 -0.89% 0.97% ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,631,369,963