×
×
Các loại tiền điện tử:  7,471Các thị trường giao dịch:  31,731Vốn hóa thị trường:  $389,273,825,932Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,960,574,433BTC Chiếm Ưu Thế:  61.1%
Vốn hóa thị trường:  $389,273,825,932Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $107,960,574,433BTC Chiếm Ưu Thế:  61.1%Các loại tiền điện tử:  7,471Các thị trường giao dịch:  31,731

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 15 September 2013

Loading...Loading...Loading...
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
RankTên
RankTênBiểu tượngVốn hóa thị trườngGiáLượng cung lưu hành% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC

$1,526,085,089

$130.37
11,705,800 BTC
0.13%
0.78%
7.45%
2
LTC

$56,132,523

$2.64
21,262,380 LTC
-0.10%
3.13%
-2.67%
3
XRP

$50,595,569

$0.006472
7,817,889,792 XRP *
0.50%
1.51%
5.22%
4
PPC

$3,944,891

$0.194251
20,308,182 PPC
0.70%
0.46%
3.06%
5
NMC

$3,927,494

$0.593184
6,621,043 NMC
-0.08%
0.65%
2.08%
6
FTC

$2,133,924

$0.131674
16,206,150 FTC
0.64%
0.11%
-1.24%
7
NVC

$1,416,042

$3.57
396,124 NVC
0.14%
1.18%
-0.83%
8
XPM

$722,530

$0.345481
2,091,378 XPM
2.72%
9.21%
-30.83%
9
TRC

$668,635

$0.178607
3,743,610 TRC
-0.47%
-3.51%
10.72%
10
DVC

$255,263

$0.000048
5,291,870,208 DVC
0.14%
-3.08%
4.03%
11
CBX

$250,854

$0.324105
773,991 CBX
0.40%
1.87%
-5.19%
12
IFC

$169,691

$0.000002
77,248,724,992 IFC
4.69%
7.56%
-22.62%
13
DGC

$149,716

$0.017479
8,565,631 DGC
3.07%
-0.45%
-14.50%
14
MEC

$143,502

$0.007821
18,348,500 MEC
0.14%
-5.99%
29.66%
15
GLC

$138,116

$0.005163
26,752,910 GLC
-0.35%
5.54%
18.49%
16
FRC

$125,808

$0.004693
26,805,864 FRC
0.14%
-10.85%
-28.58%
17
ANC

$125,017

$0.286805
435,895 ANC
0.14%
21.42%
75.46%
18
IXC

$119,896

$0.007770
15,430,514 IXC *
0.14%
-12.92%
13.22%
19
WDC

$93,789

$0.004550
20,613,284 WDC
4.19%
1.94%
2.86%
20
MNC

$78,094

$0.059188
1,319,421 MNC
3.33%
2.12%
10.56%
21
ZET

$77,216

$0.000631
122,372,848 ZET
1.75%
-3.89%
0.00%
22
QRK

$41,557

$0.000198
209,711,616 QRK
-0.73%
-7.62%
-24.89%
23
YAC

$39,322

$0.005606
7,014,422 YAC
-9.66%
-1.52%
-12.97%
24
MEM

$31,907

$0.000899
35,482,552 MEM
-1.87%
-25.39%
-79.19%
25
FST

$29,831

$0.001185
25,172,340 FST
-2.84%
0.24%
-30.14%
26
BQC

$25,929

$0.001069
24,254,250 BQC
0.14%
0.23%
-35.85%
27
XNC

$25,061

$0.000134
186,855,296 XNC
-0.71%
0.37%
-17.18%
28
CNC

$23,991

$0.004563
5,257,698 CNC
1.11%
13.78%
-46.27%
29
PXC

$16,327

$0.004701
3,472,950 PXC
0.16%
-8.40%
-23.13%
30
ALF

$11,954

$0.000798
14,982,350 ALF
0.39%
1.22%
-30.58%
31
FRK

$10,800

$0.194251
55,597 FRK
0.14%
-2.60%
-40.10%
32
LKY

$9,709

$0.001488
6,527,016 LKY
0.14%
-3.44%
-8.63%
33
BTE

$9,375

$0.009933
943,800 BTE
0.14%
-20.84%
6.84%
34
BTB

$8,786

$1.54
5,721 BTB
0.03%
-0.82%
66.33%
35
EZC

$7,858

$0.000901
8,717,049 EZC
-0.07%
-19.80%
-30.89%
36
DBL

$7,550

$0.010872
694,392 DBL
-0.07%
6.37%
-7.67%
37
KGC

$6,921

$0.000488
14,194,162 KGC
4.86%
30.73%
5.65%
38
JKC

$5,132

$0.000674
7,613,850 JKC
-0.07%
6.92%
0.00%
39
BTG

$4,600

$0.227262
20,239 BTG
0.14%
2.13%
0.00%
40
CRC

$4,263

$0.035985
118,472 CRC
0.14%
11.01%
48.28%
41
ARG

$3,899

$0.009975
390,924 ARG
0.14%
-20.97%
-42.78%
42
CSC

$3,637

$0.001369
2,656,830 CSC *
0.14%
-1.34%
-15.82%
43
EMD

$3,340

$0.001507
2,216,020 EMD
0.14%
12.06%
-14.95%
44
NBL

$3,054

$0.003086
989,654 NBL
0.14%
1.12%
12.52%
45
GLC

$3,033

$0.000196
15,508,700 GLC
0.14%
6.45%
-44.42%
46
SBC

$2,627

$0.000489
5,374,205 SBC
-0.57%
2.29%
-21.78%
47
GIL

$2,304

$0.000717
3,212,740 GIL
0.14%
2.26%
-14.04%
48
HYC

$2,014

$0.003920
513,625 HYC
0.14%
-32.66%
-19.35%
49
SPT

$1,991

$0.001634
1,218,973 SPT
2.37%
-33.58%
-53.29%
50
ELC

$1,342

$0.058667
22,883 ELC
0.14%
-33.35%
3.77%
51
NRB

$935

$0.001558
599,980 NRB
0.14%
-4.61%
0.00%