×

Limited spots left for The Capital Conference! Are you missing out? Find out more here!

×
Các loại tiền điện tử:  2,969Các thị trường giao dịch:  20,897Vốn Hóa Thị Trường:  $225,856,103,997Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,928,286,685BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%
Vốn Hóa Thị Trường:  $225,856,103,997Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,928,286,685BTC Chiếm Ưu Thế:  66.4%Các loại tiền điện tử:  2,969Các thị trường giao dịch:  20,897

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - 05 May 2013

Loading...Loading...Loading...
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
#Tên
#TênBiểu tượngVốn Hóa Thị TrườngGiáLượng tiền lưu thông% 1 giờ% 24 giờ% 7 ngày
1
BTC
$1,288,693,216
$115.91
11,118,050 BTC
0.43%
2.97%
-13.81%
2
LTC
$62,298,217
$3.59
17,348,954 LTC
0.10%
2.87%
-16.72%
3
NMC
$6,290,543
$1.15
5,465,350 NMC
-1.19%
8.91%
1.64%
4
PPC
$5,718,446
$0.303684
18,830,240 PPC
0.31%
2.61%
-22.20%
5
FTC
$2,017,436
$0.313040
6,444,650 FTC
-12.81%
-29.71%
0.00%
6
FRC
$1,627,439
$0.081137
20,057,908 FRC
-14.89%
-23.15%
0.00%
7
TRC
$1,367,162
$0.567959
2,407,150 TRC
1.13%
-3.05%
-12.34%
8
DVC
$1,052,082
$0.000239
4,406,170,112 DVC
0.63%
-12.41%
-27.21%
9
NVC
$1,015,804
$3.69
275,503 NVC
1.26%
5.17%
-11.72%
10
MNC
$118,657
$0.115910
1,023,701 MNC
0.31%
-60.48%
0.00%