Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch:   •  Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %
Quảng Cáo
Vốn Hóa Thị Trường:   •  Khối lượng trong vòng 24 giờ:   •  BTC Chiếm Ưu Thế:  %  •  Các loại tiền điện tử:   •  Các thị trường giao dịch: 
  Đóng

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 05, tháng 05, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,288,693,216 $115.91 11,118,050 0.43% 2.97% -13.81%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $62,298,217 $3.59 17,348,954 0.10% 2.87% -16.72%
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $6,290,543 $1.15 5,465,350 -1.19% 8.91% 1.64%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $5,718,446 $0.303684 18,830,240 0.31% 2.61% -22.20%
5 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $2,017,436 $0.313040 6,444,650 -12.81% -29.71% ?
6 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $1,627,439 $0.081137 20,057,908 -14.89% -23.15% ?
7 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $1,367,162 $0.567959 2,407,150 1.13% -3.05% -12.34%
8 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $1,052,082 $0.000239 4,406,170,112 0.63% -12.41% -27.21%
9 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,015,804 $3.69 275,503 1.26% 5.17% -11.72%
10 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $118,657 $0.115910 1,023,701 0.31% -60.48% ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,370,199,003