Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 05, tháng 05, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,261,032,047 $113.46 11,114,672 -0.07% 15.32% ?
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $61,100,879 $3.53 17,331,692 -0.05% 13.91% ?
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $5,710,684 $1.05 5,459,714 -0.17% 10.36% ?
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $5,596,144 $0.297292 18,823,710 -0.08% 12.82% ?
5 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $2,532,299 $0.400646 6,320,547 -1.35% -3.51% ?
6 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $2,109,841 $0.107150 19,690,469 -0.55% -13.68% ?
7 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $1,349,993 $0.562622 2,399,467 -0.69% -1.19% ?
8 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $1,208,631 $0.000275 4,401,638,196 -0.12% 18.85% ?
9 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $971,890 $3.53 275,218 0.00% 15.49% ?
10 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $170,594 $0.166895 1,022,167 -8.43% -23.36% ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,341,783,003