Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 24, tháng 11, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $9,151,507,273 $760.70 12,030,368 -0.37% -5.34% 66.27%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $236,165,698 $10.14 23,289,058 -0.30% -3.17% 134.86%
3 XRP XRP
XRP
XRP $74,986,044 $0.009592 7,817,889,792 * -0.24% -5.18% -6.32%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $35,610,118 $1.71 20,779,870 0.18% ? 135.38%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $19,190,754 $2.60 7,374,973 -0.52% -2.37% 302.15%
6 BitShares PTS PTS
BitShares PTS
PTS $6,978,313 $7.43 939,229 * -1.10% -1.72% ?
7 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $5,700,134 $0.239137 23,836,314 -0.88% -8.80% 159.08%
8 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $4,680,004 $1.49 3,149,397 -0.19% -3.38% 94.43%
9 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $3,984,589 $8.07 493,867 -0.33% 0.49% 56.96%
10 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $2,738,773 $0.085514 32,027,127 -0.85% 9.09% 74.67%
11 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $2,182,472 $0.104132 20,958,650 2.26% 88.42% 611.46%
12 Bullion CBX
Bullion
CBX $1,816,644 $2.01 905,183 -0.73% 1.70% 63.69%
13 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $1,210,561 $0.036698 32,987,055 1.98% ? 532.39%
14 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $776,836 $0.000135 5,749,121,785 -0.66% -4.52% 71.35%
15 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $722,861 $1.35 536,507 0.43% 31.86% 421.12%
16 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $704,849 $0.000008 87,782,282,340 -0.04% 68.33% 434.52%
17 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $638,098 $0.038196 16,705,984 * 0.16% 5.09% 114.62%
18 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $554,321 $0.127765 4,338,591 0.13% ? 149.11%
19 Copperlark CLR
Copperlark
CLR $551,286 $0.114123 4,830,635 -1.14% 4.25% 49.70%
20 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $471,471 $0.017209 27,397,531 7.67% ? 814.04%
21 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $437,409 $0.040326 10,846,868 0.36% -0.87% 95.15%
22 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $333,997 $0.237541 1,406,062 1.52% 4.04% -5.67%
23 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $260,065 $0.009136 28,465,513 0.50% 16.11% 57.53%
24 Quark QRK
Quark
QRK $153,473 $0.000627 244,850,686 3.52% 37.07% 192.20%
25 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $130,682 $0.012257 10,661,809 5.15% 97.85% 382.86%
26 TagCoin TAG
TagCoin
TAG $121,025 $0.540921 223,740 1.55% 27.75% 87.42%
27 Tickets TIX
Tickets
TIX $113,468 $0.000002 55,963,999,102 3.67% 192.95% 445.90%
28 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $110,118 $0.002700 40,781,726 -1.20% 4.35% 240.46%
29 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $95,821 $0.000613 156,363,742 -0.25% -2.04% 35.07%
30 BitBar BTB
BitBar
BTB $53,859 $6.90 7,805 0.31% 41.10% 446.38%
31 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $32,681 $0.022836 1,431,086 0.10% -1.86% 167.39%
32 Franko FRK
Franko
FRK $22,951 $0.337489 68,004 -0.49% -2.86% 68.12%
33 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $19,281 $0.002434 7,920,591 4.46% 55.53% 244.36%
34 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $9,035 $0.001482 6,098,205 0.20% 3.04% 79.65%
35 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $4,193 $0.021489 195,133 0.56% 15.76% 22.52%
36 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $3,725 $0.000451 8,261,600 -0.02% 24.52% 39.72%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $9,553,072,881