Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 23, tháng 02, năm 2014

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông Khối lượng (24 giờ) % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $7,668,256,814 $616.75 12,433,401 $35,689,979 0.31% 8.59% -5.41%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $397,786,710 $15.33 25,953,213 $7,970,343 0.48% 10.67% -4.55%
3 XRP XRP
XRP
XRP $122,420,025 $0.015659 7,817,889,792 * $83,932 0.09% 5.22% -2.95%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $83,038,326 $3.92 21,169,154 $685,411 0.45% 8.88% -8.13%
5 Dogecoin DOGE
Dogecoin
DOGE $67,382,581 $0.001268 53,131,194,540 $1,822,803 -0.29% 4.81% -14.52%
6 Nxt NXT
Nxt
NXT $55,254,844 $0.055255 999,998,016 * $137,447 0.13% 6.88% -4.08%
7 Omni OMNI
Omni
OMNI $35,316,174 $57.01 619,478 * $2,551 0.69% 24.32% -27.46%
8 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $29,098,685 $3.59 8,105,368 $741,913 0.52% 10.25% -8.34%
9 BitShares PTS PTS
BitShares PTS
PTS $24,103,254 $15.74 1,531,576 * $1,029,495 -0.81% -5.21% 53.22%
10 Counterparty XCP
Counterparty
XCP $18,028,820 $6.81 2,648,741 * $12,027 0.87% ? -49.31%
11 Quark QRK
Quark
QRK $15,747,836 $0.063601 247,603,376 $141,548 0.32% 7.81% -10.78%
12 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $9,599,765 $0.430630 22,292,352 $475,725 0.32% 32.22% 4.82%
13 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $9,302,913 $0.271593 34,253,162 $57,852 0.30% 8.10% 4.12%
14 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $8,690,496 $1.91 4,538,189 $99,035 0.45% 10.74% -8.72%
15 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $7,817,902 $0.000087 90,243,859,485 $175,894 0.70% 11.47% -15.76%
16 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $6,134,079 $0.133808 45,842,486 $161,687 0.51% 14.77% -26.46%
17 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $6,076,602 $8.52 712,976 $36,299 0.42% 7.04% -7.18%
18 Vertcoin VTC
Vertcoin
VTC $3,981,603 $1.98 2,007,112 $122,553 -0.41% 2.95% -16.19%
19 MaxCoin MAX
MaxCoin
MAX $3,945,774 $0.870602 4,532,238 $349,213 0.40% 4.42% -60.04%
20 Dash DASH
Dash
DASH $3,704,483 $1.08 3,435,584 $90,661 -0.97% -3.53% 194.49%
21 YbCoin YBC
YbCoin
YBC $3,409,860 $3.13 1,089,447 * $56,485 0.15% 0.44% 28.11%
22 Tickets TIX
Tickets
TIX $2,718,031 $0.000041 66,876,280,832 $48,443 -0.09% 7.61% -13.75%
23 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $2,598,397 $0.000409 6,352,612,796 $65,834 0.75% 3.54% -43.94%
24 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $2,123,875 $0.158058 13,437,318 $32,106 0.50% -1.11% -10.16%
25 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $2,119,956 $0.055195 38,408,514 $14,900 0.46% 17.82% 49.07%
26 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $2,068,805 $0.012919 160,136,843 $17,001 0.10% 3.47% -11.81%
27 MintCoin MINT
MintCoin
MINT $1,795,916 $0.000109 16,523,476,885 * $143,681 4.09% 24.51% ?
28 NetCoin NET
NetCoin
NET $1,676,654 $0.007502 223,489,920 $27,477 0.15% 5.42% -16.14%
29 Applecoin APC
Applecoin
APC $1,674,896 $0.112640 14,869,462 * $74,024 0.50% 16.95% -7.43%
30 FedoraCoin TIPS
FedoraCoin
TIPS $1,560,871 $0.000010 153,404,155,449 $256,908 6.14% 94.97% 40.92%
31 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $1,541,417 $0.084090 18,330,526 * $1,405 0.69% 8.77% 14.31%
32 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $1,314,786 $1.74 755,275 $17,876 0.39% 11.58% -11.97%
33 UltraCoin UTC
UltraCoin
UTC $1,265,440 $0.251048 5,040,632 $40,842 -0.52% 5.23% 21.50%
34 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $1,263,821 $0.235658 5,362,939 $15,290 0.66% 8.80% -10.34%
35 Unobtanium UNO
Unobtanium
UNO $1,250,721 $8.05 155,395 $33,030 -0.31% -0.95% -56.26%
36 Copperlark CLR
Copperlark
CLR $1,228,728 $0.190067 6,464,723 $863 0.36% 10.49% -16.78%
37 Mooncoin MOON
Mooncoin
MOON $1,035,698 $0.000039 26,810,304,512 $51,817 0.39% -9.02% -37.42%
38 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $977,438 $0.608786 1,605,554 $46,476 0.45% 2.78% ?
39 Particle PRT
Particle
PRT $949,347 $0.001379 688,311,398 $1,722 0.15% 3.10% -8.43%
40 Kittehcoin MEOW
Kittehcoin
MEOW $922,664 $0.000140 6,582,738,138 $19,972 0.30% 3.33% -39.77%
41 SecureCoin SRC
SecureCoin
SRC $803,411 $0.626673 1,282,026 $26,933 0.38% 12.17% -5.74%
42 Gridcoin Classic GRCX
Gridcoin Classic
GRCX $716,900 $0.063684 11,257,220 $14,554 -1.06% 31.73% ?
43 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $701,401 $0.021692 32,334,822 $18,654 -0.31% 18.36% 4.98%
44 TagCoin TAG
TagCoin
TAG $696,935 $0.761165 915,615 $29,745 0.80% 17.68% -4.55%
45 LottoCoin LOT
LottoCoin
LOT $693,470 $0.000090 7,723,072,128 $20,860 0.30% 10.55% -25.06%
46 Bullion CBX
Bullion
CBX $682,475 $0.723387 943,443 $6,679 0.83% ? -19.09%
47 Memorycoin MMC
Memorycoin
MMC $674,988 $0.149904 4,502,794 $40,382 1.08% -4.36% 20.14%
48 CacheCoin CACH
CacheCoin
CACH $658,957 $2.87 229,597 $5,472 0.26% -6.28% 138.82%
49 Extremecoin EXC
Extremecoin
EXC $643,649 $0.185422 3,471,258 Low Vol -0.82% 33.31% 15.03%
50 ReddCoin RDD
ReddCoin
RDD $589,951 $0.000050 11,906,408,917 * $11,293 -0.40% -12.21% 59.97%
51 LeafCoin LEAF
LeafCoin
LEAF $586,680 $0.000048 12,157,871,376 $879 0.37% 9.76% -26.29%
52 EarthCoin EAC
EarthCoin
EAC $547,854 $0.000387 1,415,865,758 $31,738 0.77% -2.93% -46.44%
53 Colossuscoin COL
Colossuscoin
COL $539,403 $0.000002 312,767,703,723 $12,805 0.29% 7.23% ?
54 BitBar BTB
BitBar
BTB $527,547 $53.04 9,945 $2,978 0.05% 6.04% -12.13%
55 Karmacoin KARMA
Karmacoin
KARMA $503,519 $0.000023 22,201,028,107 $42,588 0.59% -3.64% 38.86%
56 Sexcoin SXC
Sexcoin
SXC $419,376 $0.006835 61,352,956 $4,470 0.82% 12.11% -20.74%
57 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $375,521 $0.021983 17,082,184 $7,570 -0.18% -7.14% 19.87%
58 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $366,427 $0.012265 29,875,775 $1,410 0.47% 0.27% -32.96%
59 TopCoin TOP
TopCoin
TOP $363,342 $0.000032 11,509,995,379 $5,959 -0.45% -4.56% ?
60 FLO FLO
FLO
FLO $359,917 $0.008754 41,114,127 $1,418 -0.20% -1.53% -11.98%
61 RedCoin RED
RedCoin
RED $359,888 $0.010065 35,757,578 $9,336 0.21% 1.64% 0.25%
62 CorgiCoin CORG
CorgiCoin
CORG $346,117 $0.000020 17,000,218,575 * $6,893 -1.05% 50.80% ?
63 Frozen FZ
Frozen
FZ $343,951 $0.058146 5,915,308 Low Vol 0.21% 10.04% -21.62%
64 HoboNickels HBN
HoboNickels
HBN $341,983 $0.109668 3,118,341 $2,003 0.51% ? -46.94%
65 I0Coin I0C
I0Coin
I0C $341,441 $0.016888 20,217,922 $2,677 -0.30% -7.49% -9.22%
66 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $315,279 $0.005207 60,551,707 $11,433 0.08% 14.22% -4.75%
67 Datacoin DTC
Datacoin
DTC $308,089 $0.179802 1,713,492 $10,572 -0.69% 5.73% 17.08%
68 HunterCoin HUC
HunterCoin
HUC $281,773 $0.391213 720,255 $4,031 0.28% -16.90% -50.01%
69 Deutsche eMark DEM
Deutsche eMark
DEM $272,252 $0.056591 4,810,886 $4,442 1.27% 5.87% -26.68%
70 Dimecoin DIME
Dimecoin
DIME $257,490 $0.000002 123,013,515,890 $7,861 1.42% ? ?
71 Philosopher Stones PHS
Philosopher S...
PHS $236,529 $0.134939 1,752,857 * $541 0.18% 9.72% -18.02%
72 NobleCoin NOBL
NobleCoin
NOBL $227,604 $0.000361 630,751,574 $4,330 -0.05% 6.41% -40.72%
73 Catcoin CAT
Catcoin
CAT $219,742 $0.183485 1,197,601 $2,951 -0.61% 2.66% -17.35%
74 DigiByte DGB
DigiByte
DGB $211,290 $0.000352 600,337,734 $3,063 0.46% 5.51% -41.11%
75 VelocityCoin VEL
VelocityCoin
VEL $201,698 $0.004375 46,097,560 $1,378 0.49% -2.41% -32.57%
76 QubitCoin Q2C
QubitCoin
Q2C $189,910 $0.001026 185,012,113 $2,364 -0.49% 1.89% -34.26%
77 Franko FRK
Franko
FRK $183,598 $1.53 119,923 $2,292 -0.18% 3.60% -37.25%
78 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $177,606 $7.06 25,155 $3,471 -1.18% -5.34% -36.62%
79 AsicCoin ASC
AsicCoin
ASC $173,301 $0.000395 438,655,504 $2,417 0.01% -2.69% -35.53%
80 Nyancoin NYAN
Nyancoin
NYAN $172,096 $0.006840 25,159,242 $1,310 3.12% -12.55% -55.15%
81 Pandacoin (PANDA) PANDA
Pandacoin (PA...
PANDA $165,199 $0.000027 6,048,308,063 $30,558 -1.58% -45.96% ?
82 Teacoin TEA
Teacoin
TEA $164,958 $0.004204 39,239,853 $1,686 1.02% 52.18% -16.01%
83 42-coin 42
42-coin
42 $163,051 $104,048 1.567067 $5,171 -0.02% 5.15% -22.03%
84 iCoin ICN
iCoin
ICN $160,426 $0.020417 7,857,499 * $572 -0.63% -8.03% ?
85 FlappyCoin FLAP
FlappyCoin
FLAP $158,771 $0.000022 7,124,132,149 $6,711 -1.56% ? ?
86 BetaCoin BET
BetaCoin
BET $149,891 $0.020288 7,388,233 $2,201 0.03% 3.19% -19.94%
87 KlondikeCoin KDC
KlondikeCoin
KDC $145,563 $0.025580 5,690,422 $2,480 -0.05% 17.51% 1.88%
88 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $143,345 $0.013998 10,240,314 $705 -0.44% -11.42% -43.04%
89 QQCoin QQC
QQCoin
QQC $142,893 $0.008417 16,976,805 $1,963 -0.66% -3.47% -24.98%
90 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $139,698 $0.068649 2,034,950 Low Vol 0.09% 6.73% -10.48%
91 Blakecoin BLC
Blakecoin
BLC $135,803 $0.080625 1,684,373 $1,066 -0.39% -0.36% -34.67%
92 StableCoin SBC
StableCoin
SBC $134,052 $0.012540 10,690,143 $1,368 0.74% 3.45% -22.48%
93 Premine PMC
Premine
PMC $133,398 $0.267330 499,000 * $1,919 -1.67% 16.90% -56.94%
94 RonPaulCoin RPC
RonPaulCoin
RPC $132,131 $4.98 26,509 $1,864 0.51% 9.35% -16.40%
95 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $127,310 $0.010063 12,651,298 Low Vol 0.08% 6.89% -11.07%
96 Diamond DMD
Diamond
DMD $125,848 $0.455268 276,425 $1,301 -1.01% 2.97% -17.71%
97 Argentum ARG
Argentum
ARG $125,600 $0.144613 868,526 $1,004 -0.06% 0.81% -23.60%
98 GlobalCoin GLC
GlobalCoin
GLC $124,870 $0.003751 33,286,770 $7,553 -0.03% 3.30% -42.96%
99 CasinoCoin CSC
CasinoCoin
CSC $106,877 $0.009304 11,487,397 * $1,616 -0.33% 1.72% -12.33%
100 USDe USDE
USDe
USDE $99,040 $0.000302 327,434,071 $2,534 -0.13% 2.94% -46.88%
101 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $98,534 $0.394486 249,778 $828 -0.11% 5.98% -16.39%
102 BattleCoin BCX
BattleCoin
BCX $97,277 $0.011364 8,560,231 $1,261 0.16% 5.52% -15.98%
103 Penguincoin (old) PENG
Penguincoin (...
PENG $93,462 $0.000031 2,982,949,012 $4,015 -0.31% 22.33% ?
104 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $85,453 $0.008341 10,245,537 $1,833 -0.01% ? 13.99%
105 Coino CON
Coino
CON $76,695 $0.011851 6,471,470 $528 0.06% 8.23% -54.94%
106 Cryptographic Anomaly CGA
Cryptographic...
CGA $74,424 $4.92 15,114 $651 1.46% 12.70% ?
107 Joulecoin XJO
Joulecoin
XJO $71,869 $0.015452 4,651,230 $612 0.47% 9.33% 27.93%
108 SmartCoin SMC
SmartCoin
SMC $62,429 $0.015903 3,925,695 $1,424 -0.04% -27.03% -78.03%
109 Noirbits NRB
Noirbits
NRB $58,454 $0.026767 2,183,824 Low Vol 0.17% 3.07% -16.80%
110 Astrocoin ASR
Astrocoin
ASR $50,511 $3.01 16,786 Low Vol 0.47% 43.91% -44.35%
111 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $49,544 $0.137332 360,762 $1,286 -0.04% 3.04% -9.59%
112 Xivra XIV
Xivra
XIV $48,719 $0.000116 418,403,820 Low Vol -1.96% -5.70% -45.47%
113 Pxlcoin PXL
Pxlcoin
PXL $44,371 $0.092801 478,135 Low Vol -2.53% -13.16% -50.74%
114 TeslaCoin TES
TeslaCoin
TES $41,969 $0.001589 26,414,772 $1,369 -0.03% 0.41% -21.43%
115 Grain GRA
Grain
GRA $36,577 $0.000040 925,670,579 Low Vol 1.04% 16.86% -58.13%
116 eToken ETOK
eToken
ETOK $32,125 $0.127399 252,163 $519 0.43% -2.35% -23.74%
117 DopeCoin DOPE
DopeCoin
DOPE $21,994 $0.003126 7,034,661 * $927 -0.03% ? ?
118 Pandacoin (PAND) PAND
Pandacoin (PAND)
PAND $21,756 $0.007579 2,870,565 Low Vol 1.01% 14.43% ?
119 ProsperCoin PRC
ProsperCoin
PRC $17,391 $0.091195 190,704 Low Vol 1.49% -10.93% ?
120 Aricoin ARI
Aricoin
ARI $9,618 $0.000459 20,938,324 Low Vol -0.35% 8.70% ?
121 RapidCoin RPD
RapidCoin
RPD $5,517 $0.002842 1,941,537 Low Vol 0.34% 6.38% -60.94%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $8,629,675,781