Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 21, tháng 07, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $1,030,302,699 $90.05 11,441,998 -0.02% -2.08% -6.22%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $56,494,037 $2.88 19,587,148 -0.04% -2.35% 1.56%
3 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $2,986,067 $0.492567 6,062,256 -0.23% -5.13% -8.70%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $2,884,122 $0.146453 19,693,166 -0.30% -3.41% -0.31%
5 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $1,181,896 $3.79 312,167 -0.02% -2.75% -6.97%
6 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $1,054,545 $0.972539 1,084,322 1.32% -7.04% 207.39%
7 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $862,195 $0.079909 10,789,725 -0.02% -0.91% -6.12%
8 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $491,422 $0.151132 3,251,619 -0.17% -2.36% -5.23%
9 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $251,300 $0.000051 4,911,657,920 0.27% -6.84% -28.26%
10 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $242,747 $0.010692 22,704,150 -0.10% -4.12% -12.21%
11 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $190,417 $0.036058 5,280,836 -0.09% -0.05% -36.82%
12 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $129,697 $0.010616 12,217,458 0.04% -2.20% 0.93%
13 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $125,694 $0.009594 13,101,500 2.51% 34.32% 80.00%
14 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $122,036 $0.036086 3,381,812 0.35% -4.76% 24.60%
15 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $80,211 $0.017489 4,586,361 0.58% -2.78% -21.75%
16 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $79,127 $0.003759 21,049,846 0.54% -1.97% -5.05%
17 CHNCoin CNC
CHNCoin
CNC $61,528 $0.011706 5,256,114 -0.02% 43.52% 27.76%
18 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $54,326 $0.004467 12,160,894 -0.61% 86.96% 189.47%
19 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $51,468 $0.003608 14,265,013 * 1.10% -10.19% -14.29%
20 Franko FRK
Franko
FRK $47,736 $1.15 41,634 0.71% 13.36% 663.96%
21 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $41,420 $0.034536 1,199,324 0.14% 4.92% 54.36%
22 Argentum ARG
Argentum
ARG $32,067 $0.084703 378,577 0.16% 13.72% 86.29%
23 Bottlecaps CAP
Bottlecaps
CAP $29,396 $0.074616 393,960 1.73% 19.47% 343.42%
24 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $23,264 $0.004157 5,596,630 -0.27% 2.34% 3.55%
25 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $23,192 $4.1e-07 56,986,559,374 0.09% -7.50% 9.61%
26 BitBar BTB
BitBar
BTB $21,884 $4.94 4,427 -0.02% 3.28% 24.63%
27 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $14,879 $0.000679 21,897,662 1.14% 12.69% 48.07%
28 Bitgem BTG
Bitgem
BTG $14,489 $0.810517 17,876 -0.02% -3.76% -1.36%
29 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $13,866 $0.015049 921,400 0.29% 3.83% -14.95%
30 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $12,431 $0.133409 93,182 -0.93% -10.47% 13.78%
31 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $9,374 $0.033585 279,118 2.56% 73.61% ?
32 Krugercoin KGC
Krugercoin
KGC $9,045 $0.001552 5,829,229 0.29% -2.61% -13.02%
33 Noirbits NRB
Noirbits
NRB $8,333 $0.015190 548,556 -0.03% -6.83% 235.28%
34 AlphaCoin ALF
AlphaCoin
ALF $7,760 $0.000952 8,151,292 1.08% 6.28% -3.86%
35 Memecoin MEM
Memecoin
MEM $6,795 $0.000346 19,639,481 0.00% -8.69% -19.41%
36 NanoToken NAN
NanoToken
NAN $6,311 $0.009260 681,600 -0.06% 3.78% ?
37 Nibble NBL
Nibble
NBL $6,020 $0.007780 773,833 0.38% 18.82% 27.05%
38 StableCoin SBC
StableCoin
SBC $4,704 $0.001361 3,456,516 2.16% 11.73% -3.98%
39 Hypercoin HYC
Hypercoin
HYC $3,197 $0.006248 511,600 -0.41% -5.61% 48.41%
40 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $2,853 $0.127115 22,446 0.05% 1.31% -1.93%
41 Doubloons DBL
Doubloons
DBL $1,083 $0.002867 377,640 0.10% -3.77% ?
42 EZCoin EZC
EZCoin
EZC $901 $0.000182 4,945,310 7.33% 395.20% ?
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $1,097,986,535