Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường - ngày 08, tháng 12, năm 2013

Vốn Hóa Thị Trường:
Giá:
Khối lượng (24 giờ):
# Tên Biểu tượng Vốn Hóa Thị Trường Giá Lượng tiền lưu thông % 1 giờ % 24 giờ % 7 ngày
1 Bitcoin BTC
Bitcoin
BTC $8,756,880,549 $724.13 12,092,988 0.68% -1.55% -33.15%
2 Litecoin LTC
Litecoin
LTC $567,807,124 $23.92 23,737,299 0.65% -5.90% -39.86%
3 XRP XRP
XRP
XRP $262,797,474 $0.033615 7,817,889,792 * 0.34% -9.68% -28.53%
4 Peercoin PPC
Peercoin
PPC $71,308,196 $3.41 20,891,136 0.47% -6.62% -54.95%
5 Namecoin NMC
Namecoin
NMC $40,205,867 $5.42 7,413,217 0.52% -5.20% -45.41%
6 Quark QRK
Quark
QRK $22,001,519 $0.089435 246,005,838 0.45% 15.91% ?
7 WorldCoin WDC
WorldCoin
WDC $21,594,817 $0.629968 34,279,255 1.53% 44.41% -12.78%
8 Megacoin MEC
Megacoin
MEC $19,252,053 $0.908849 21,182,897 -0.52% -4.16% -57.23%
9 Primecoin XPM
Primecoin
XPM $10,002,700 $2.91 3,440,190 1.54% -6.28% -57.01%
10 Feathercoin FTC
Feathercoin
FTC $8,858,756 $0.347859 25,466,501 0.61% -5.40% -71.07%
11 Novacoin NVC
Novacoin
NVC $7,879,098 $15.41 511,364 0.74% -3.15% -37.45%
12 Nxt NXT
Nxt
NXT $6,165,968 $0.006166 1,000,000,000 * 0.21% -14.06% ?
13 Freicoin FRC
Freicoin
FRC $4,592,132 $0.134949 34,028,562 0.26% -7.45% -72.14%
14 Anoncoin ANC
Anoncoin
ANC $2,819,321 $4.94 570,610 0.59% -5.07% -44.56%
15 Bullion CBX
Bullion
CBX $2,505,788 $2.74 915,328 0.94% -7.14% -51.98%
16 Infinitecoin IFC
Infinitecoin
IFC $2,418,304 $0.000027 88,426,119,416 4.49% 28.21% -65.65%
17 Terracoin TRC
Terracoin
TRC $2,338,411 $0.513164 4,556,852 1.07% -9.63% -63.23%
18 Zetacoin ZET
Zetacoin
ZET $1,976,335 $0.012504 158,053,904 11.18% ? -75.32%
19 BBQCoin BQC
BBQCoin
BQC $1,688,420 $0.059819 28,225,404 2.06% -10.03% -78.54%
20 Ixcoin IXC
Ixcoin
IXC $1,547,765 $0.091315 16,949,681 * -0.68% -2.92% -37.57%
21 Digitalcoin DGC
Digitalcoin
DGC $1,510,389 $0.134301 11,246,335 0.11% -0.70% -62.45%
22 Devcoin DVC
Devcoin
DVC $1,478,533 $0.000253 5,841,600,129 1.21% -4.91% -62.15%
23 GoldCoin GLD
GoldCoin
GLD $1,370,035 $0.047553 28,810,631 1.15% 3.44% -63.76%
24 Copperlark CLR
Copperlark
CLR $986,031 $0.193983 5,083,071 1.82% 1.38% -59.51%
25 Fastcoin FST
Fastcoin
FST $961,685 $0.022222 43,276,479 -0.22% -21.86% -55.08%
26 I0Coin I0C
I0Coin
I0C $911,292 $0.045573 19,996,127 0.75% -3.54% 6.58%
27 Yacoin YAC
Yacoin
YAC $768,356 $0.063158 12,165,580 -0.35% -12.04% -79.74%
28 Tickets TIX
Tickets
TIX $763,857 $0.000012 62,713,885,537 3.57% 5.95% -74.03%
29 Datacoin DTC
Datacoin
DTC $713,267 $0.570340 1,250,598 3.50% ? ?
30 TagCoin TAG
TagCoin
TAG $595,465 $1.37 434,535 -0.22% -6.19% -58.95%
31 BitBar BTB
BitBar
BTB $459,898 $55.45 8,294 1.40% 9.45% -63.35%
32 Mincoin MNC
Mincoin
MNC $447,592 $0.311795 1,435,532 -0.78% -4.68% -60.95%
33 FLO FLO
FLO
FLO $223,853 $0.007118 31,448,587 2.76% 0.59% -80.87%
34 Franko FRK
Franko
FRK $215,009 $2.86 75,099 0.82% 7.51% -71.03%
35 Bytecoin BTE
Bytecoin
BTE $122,004 $0.074508 1,637,463 0.81% 10.81% -78.66%
36 Luckycoin LKY
Luckycoin
LKY $110,943 $0.012703 8,733,373 -0.25% -35.25% -88.88%
37 Argentum ARG
Argentum
ARG $104,738 $0.267925 390,924 -0.98% -12.24% -66.22%
38 Phoenixcoin PXC
Phoenixcoin
PXC $93,049 $0.013916 6,686,347 2.60% -6.75% -87.55%
39 CraftCoin CRC
CraftCoin
CRC $88,676 $0.412273 215,090 -0.65% 5.34% -69.60%
40 Elacoin ELC
Elacoin
ELC $34,630 $1.32 26,202 0.12% -12.24% -87.94%
41 Junkcoin JKC
Junkcoin
JKC $17,225 $0.002028 8,492,502 3.85% -6.50% -95.36%
* Đồng Coin Tự Phát Hành
Tổng Vốn Hóa Thị Trường: $9,826,617,125